ellenszolgáltatás szinonimái

főnév
 • viszonzás, fizetség, ellenérték, térítés, fizetés, bér, illetmény, járandóság, honorárium, juttatás, kárpótlás, kompenzáció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráfanyalodik

ige
 • rákényszerül, rászorul

vendéglő

főnév
 • étterem, kisvendéglő, falatozó, ételbár, étkezde, étkező, kifőzde, resti (bizalmas), fogadó, csárda, vendégfogadó, éhezde (szleng), lóbüfé (szleng), lordok háza (szleng), söröző, kocsma, lebuj (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenszolgáltatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

életveszély

főnév
 • életveszedelem, végveszély

depresszió

melléknév
 • levertség, lehangoltság, elkedvetlenedés, nyomottság, búskomorság, kedvetlenség, mélabú, életuntság, letörtség, szomorúság, kétségbeesés, csüggedtség, reménytelenség, elesettség, melankólia, szplín (választékos)

csőtészta

főnév
 • makaróni

bunda

főnév
 • prém, szőrme, szőrzet, irha, gyapjú, gerezna
 • szőrmekabát, szőrmebunda, ködmön, suba, guba
 • (tréfás): haj, bozont
 • panír, bevonat
 • (bizalmas) (sportban): összejátszás, csalás, szélhámosság, megvesztegetés
 • (szleng): szeméremszőrzet, fanszőrzet, muff (szleng)

elkábít

ige
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi), eltompít, elérzéstelenít, elbódít, elálmosít, megrészegít, elzsongít
 • rabul ejt, elbűvöl, megigéz, elszédít, megbolondít, megbabonáz, elbájol, elvakít, elkápráztat, elcsavarja a fejét
 • befolyásol, meghülyít (bizalmas), beetet (szleng), levesz a lábáról
 • megzavar, fejébe száll

elveszett

melléknév
 • eltűnt, elkallódott, elpusztult, megsemmisült
 • értéktelen
 • reménytelen, kilátástalan, szertefoszlott, füstbe ment, menthetetlen

megdönt

ige
 • meghajlít, földre nyom
 • lever, letör
 • megbuktat, megrendít, megingat, letaszít, megfoszt, lemondat, detronizál (szaknyelvi)
 • érvénytelenít, megsemmisít, eltöröl
 • rácáfol, megcáfol, cáfol, refutál (régies)
 • túlszárnyal

belterület

főnév
 • belváros, városközpont, centrum

békétlen

melléknév
 • zúgolódó, lázongó
 • nyugtalan, zaklatott, diszharmonikus
 • veszekedős, zsémbes

betegbiztosítás

főnév
 • társadalombiztosítás, tébé (bizalmas)

én II.

főnév
 • ego (idegen), egyéniség, személyiség

fagyaszt

ige
 • lehűt, jégbe hűt, fagylal (régies), jegeszt (régies)
 • megdermeszt
 • jegel, érzéstelenít

gyöngyözik

ige
 • verejtékezik, verítékezik, izzad, kiválaszt
 • könnyezik, könnybe lábad
 • forr, pezseg, habzik, tajtékzik, buzog, bugyog, bugyborékol, bizseg (tájnyelvi)

fogadkozás

főnév
 • ígérgetés, esküdözés, eskü, fogadás, megerősítés, ajánlkozás

ellenző I.

melléknév
 • kifogásoló, tiltakozó, gátló, akadályozó, opponens (idegen)

éleselméjűség

főnév
 • okosság, eszesség, értelmesség, elmeél (választékos)

elsöprő

melléknév
 • ellenállhatatlan, leküzdhetetlen, fergeteges, féktelen, tomboló, szenvedélyes, frenetikus, végzetes, legyőzhetetlen, megfékezhetetlen, föltartóztathatatlan, hatalmas, erős, nyomasztó, leverhetetlen, lenyűgöző, erőteljes, hathatós, nyomós, határozott, elemi
 • romboló, pusztító, lehangoló, lesújtó, gyilkos (bírálat), megsemmisítő, fölényes, lehengerlő

fiktív

melléknév
 • képzelt, kitalált, képzeletbeli, megálmodott, elgondolt, költött, irreális, illuzórikus
 • alaptalan, valótlan, kiagyalt, koholt, hamis, ál, talmi
 • föltett, valószínű, feltételezett, feltehető, vélt, állítólagos
 • névleges, nem valódi, hiányzó, látszólagos, szimbolikus, metaforikus, képletes

eloszlat

ige
 • szétoszlat, feloszlat, szétkerget, elszéleszt, elűz, szétver, szétszór, szétrebbent, elzavar
 • megszüntet, eltüntet, megsemmisít

dicsvágyó

melléknév
 • nagyravágyó, becsvágyó, ambiciózus, dicsszomjas (régies), dicsvadászó (régies)

elterjeszt

ige
 • bevezet, népszerűsít, közkinccsé tesz, divatba hoz, meghonosít, propagál
 • elhíresztel, közhírré tesz, közzétesz, szétkürtöl, elhírlel (régies)
 • (betegséget): széthord, széthurcol, továbbad, átragaszt (valakire)
 • (régies): elszór, elhint, elszillal (tájnyelvi), elszéllyez (tájnyelvi)

flegmatikus

melléknév
 • flegma (bizalmas), egykedvű, nyugodt, hidegvérű, közönyös, közömbös, érzéketlen, rezignált, fásult, apatikus, blazírt