fattyú szinonimái

főnév
 • törvénytelen gyerek, szerelemgyerek, kakukktojás, kakukkfióka, basztard (idegen), orozva kelt (régies), zabigyerek, korcs (durva), ebfaj (durva), bitang, kölyök (régies), vörönty (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fiúgyermek, gyermek
 • siheder, suhanc, legény
 • (jelzőként): hamis, megveszett (kutya)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

agyalágyult

melléknév
 • gyengeelméjű, hibbant, bolond, ütődött (bizalmas), hígvelejű, idióta, kretén, hülye, szenilis

lépdel

ige
 • lép, lépked, lépeget, lépik (tájnyelvi), jár, megy, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fattyú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eszpresszókávé

főnév
 • kávé, fekete (bizalmas), feketekávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies), gépkávé (régies)

elme

főnév
 • ész, értelem, tudat, agy, felfogóképesség, sütnivaló (bizalmas), intelligencia
 • agymunka, agyműködés
 • szellem, koponya, fej, zseni, lumen (bizalmas), lángész, penge (szleng)

elhoz

ige
 • házhoz szállít, fuvaroz
 • elnyer, megszerez, megkap

dörej

főnév
 • dörrenés, dörgés, durranás, dördülés, detonáció, moraj, robaj, robbanás, pukkanás, csattanás, becsapódás

faiskola

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

félreeső

melléknév
 • távoli, távollevő, távol eső, távol fekvő, eldugott, rejtett, félrevaló (régies), messzi, elhagyatott, kies (régies), isten háta mögötti, magányos
 • elzárt, elszigetelt, lakatlan

monopólium

főnév
 • egyedárusítás (régies), egyedáruság
 • egykézrendszer (régies)
 • konszern (idegen), nagyvállalat

csapodár

melléknév
 • csélcsap, csalfa, könnyűvérű (nő), kikapós (nő), hűtlen, hűtlenkedő, léha, kanos (férfi) (tájnyelvi), ledér, csapda (tájnyelvi), állhatatlan, ingatag, változékony, megbízhatatlan Sz: ahányat lát, annyit szeret; könnyen félrelép; nem bír a vérével; összeszűri a levet; átlép a kerékvágáson

címzés

főnév
 • cím, címirat, adresz (idegen)
 • ajánlás, dedikáció
 • rang, fokozat, megszólítás, méltóság, titulus (régies), titulatúra (idegen)

agónia

főnév
 • haldoklás, haláltusa (választékos), halálküzdelem (választékos), végvonaglás

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

feltör, föltör

ige
 • széttör, megtör
 • (talajt): felszánt
 • (zárat): felfeszít, kifeszít
 • kidörzsöl, feldörzsöl, felhorzsol, felsebez, felsért, kisebesít
 • előbuggyan, felbuggyan, előtör, feltör, felfakad, előjön, feljön, felbuzog, kilövell, felszökik, felforrik (tájnyelvi)
 • felszakad (választékos), kitör (valakiből)
 • felküzdi magát, beérkezik, befut (bizalmas), előretör, az élre tör, feljön
 • meggazdagodik

forradalom

főnév
 • felkelés, revolúció (régies), forrongás, lázadás, zendülés, összeesküvés, rebellió (régies), népfelkelés, szabadságharc
 • fordulat, átalakulás, megújulás

hozzávaló I.

melléknév
 • hozzáillő, méltó
 • hozzátartozó, kiegészítő

hajó

főnév
 • vízi jármű, csónak, bárka, vízibusz, vitorlás
 • templomhajó
 • szedőhajó (szaknyelvi)

fázik

ige
 • didereg, vacog, reszket, remeg, fagyoskodik, rázza a hideg, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas), fázódik (régies), fázlódik (tájnyelvi), cebereg (tájnyelvi), cerkedezik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), hűtőzik (tájnyelvi) Sz: eszi a reszteltet; vacog a foga; reszket az ina, mint a fázós agáré; reszket, mint a nyárfalevél; reszket, mint a falevél; reszket, mint a kocsonya; csak úgy izzad a nyelve; majd megveszi az isten hidege
 • (valamitől): fél, tart, húzódozik, ódzkodik, idegenkedik, vonakodik, viszolyog, drémál (szleng), trémázik (szleng), caplizik (bizalmas)

esperes

főnév
 • pap, lelkipásztor, lelkész, dékán (régies)

felhizlal, fölhizlal

ige
 • meghizlal, feltáplál

hadgyakorlat

főnév
 • hadmozdulat (régies), manőver, harcjáték (régies), gyaksi (szleng)

feketepiac

főnév
 • zugpiac, KGST-piac (tréfás)
 • feketegazdaság, feketézés (szleng), feketekereskedelem, zugkereskedelem, láncolás (szleng), csencselés (bizalmas), seftelés (bizalmas), kupeckedés (bizalmas)

eloszlat

ige
 • szétoszlat, feloszlat, szétkerget, elszéleszt, elűz, szétver, szétszór, szétrebbent, elzavar
 • megszüntet, eltüntet, megsemmisít

fellobogóz, föllobog

ige
 • felzászlóz, zászlódíszbe öltöztet

hajlamos

melléknév
 • hajlandó, hajlik (valamire), kész, kapható (valamire), alkalmas, képes
 • fogékony