csendőr szinonimái

főnév
 • fogdmeg (bizalmas), zsandár, pandúr, poroszló (régies), porkoláb (régies), pacsirta (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

menekít

ige
 • (bizalmas): ment, védelmez, óv
 • bújtat, rejteget, dug

rigolyás

melléknév
 • szeszélyes, bogaras, hóbortos, bolond, dilis, különc, raplis (bizalmas)
 • házsártos, zsémbes, veszekedős, összeférhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csendőr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cikória

főnév
 • cikóriakatáng, kávékatáng, katáng, katángkóró
 • (bizalmas): kávépótló, pótkávé

berzenkedik

ige
 • lázadozik, méltatlankodik, tiltakozik, ellenkezik, ellenszegül, dühösködik, mérgeskedik, mérgelődik, ágál (valami ellen), dohog, morog, dacoskodik, kapálódzik, hörcsögösködik (tájnyelvi), böstörködik (tájnyelvi), pezderkedik (tájnyelvi), berzeng (tájnyelvi), gebeszkedik (tájnyelvi)

belepusztul

ige
 • belehal, belevész, belefullad, beledöglik, belegebed (bizalmas), beleveszekedik (tájnyelvi)

átbújik

ige
 • keresztülbújik, átfurakszik
 • átkúszik, átcsúszik

csapás1

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

dettó

határozószó
 • szintén, ugyanúgy, ugyancsak, úgyszintén, hasonlóképpen

közbejön

ige
 • előadódik, előfordul
 • közbeavatkozik, belezavar, beavatkozik, hátráltat

ahol2

határozószó
 • (tájnyelvi): ott

abnormális, abnormis

melléknév
 • rendellenes, természetellenes, rendhagyó, szabálytalan, különös, szokatlan, torz, visszás, fonák, beteges, hülye (durva)

albizottság

főnév
 • szekció

disszonáns

melléknév
 • diszharmonikus, összhangtalan, széthangzó, fülsértő, fülhasogató, kakofonikus (idegen)
 • zavaró, oda nem illő, össze nem illő, kirívó, elütő

éhhalál

főnév
 • éhenhalás

felgyújt, fölgyújt

ige
 • lángra lobbant, lángra gyújt, lángba borít, felizzít, hevít, fellobbant, feléget, felperzsel
 • felkattint, felkapcsol, felcsavar, meggyújt
 • fellelkesít, felvillanyoz, fölhevít, fölgerjeszt, fellángít (régies), feltüzel, tűzbe hoz, felajz, felfokoz, életre kelt, serkent, ösztönöz, ösztökél, bátorít, ingerel, gerjeszt, szít

elveszít, elveszt

ige
 • elhagy, elhány, elszór, elrak, elkever, elhullat, elejt, elpotyogtat, szem elől téveszt Sz: elvesztette, mint a tót a miatyánkot
 • levetkőz, elhagy, kinő
 • alulmarad, kikap, elad, vereséget szenved, elbukik, (pénzt) eljátszik
 • (régies): megöl, elpusztít, elemészt, elveszejt (régies), elsuvaszt (tájnyelvi), elsemmiz (tájnyelvi)
 • (régies): elvét, téveszt

csepegtet, csöpögtet

ige
 • csurgat (bizalmas), cseppent, csöppent, szivárogtat, önt, öntöz, locsol

cica

főnév
 • macska, skodri (bizalmas), cicus, cicuka, cicóka, cirmos (bizalmas), cirus (tájnyelvi), micur (tájnyelvi), macsek (bizalmas), gyalogszőrös (tájnyelvi)
 • kislány, kedves, cicababa
 • (szleng): vagina (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): hajfonat, varkocs
 • (tájnyelvi): fogó, fogócska, cicázás

csutka

főnév
 • csuma (tájnyelvi), csutak, kocsány, magtok, magház, torzsa, tus (tájnyelvi), tuskó (tájnyelvi), csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)
 • csökevény, maradék, csonk
 • szivarvég, cigarettavég, csikk

eltép

ige
 • széttép, széjjeltép, összetép, kettétép, elszakít, kettészakít, kiszakít, szétszakít, szétszaggat, összeszaggat, elszaggat, elcáfol (tájnyelvi), elrifacol (tájnyelvi), elroncsol (régies), elnyű (régies)

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

betegbiztosítás

főnév
 • társadalombiztosítás, tébé (bizalmas)

dekáz, dekázik

ige
 • aprólékoskodik, kicsinyeskedik, deciz (tájnyelvi), fukarkodik, méricskél
 • (labdát) emelget

elvállal

ige
 • vállalkozik (valamire), magára vállal, magára vesz, vállára vesz (választékos), átvállal, felvállal, elfogad, beleegyezik(valami alól)