faburkolat szinonimái

főnév
 • faborítás, falemez borítás, fatáblázat, táblázat (régies), lambéria

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

adakozó

melléknév
 • bőkezű, gavalléros, áldozatkész, nagylelkű, alamizsnálkodó, jótékony, jótékonykodó, adonyi (tájnyelvi)

olvaszt

ige
 • cseppfolyósít, felenged
 • egyesít, ötvöz
 • bekebelez, annektál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a faburkolat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ért

ige
 • felfog, megért, hall, felér ésszel, átlát, lát, tisztán lát, leesik a tantusz (szleng), veszi a lapot (bizalmas)
 • kapiskál (bizalmas), sejt, pedz (bizalmas)
 • (valamit valamire): vonatkoztat, tulajdonít, ráért, hozzáért
 • (valamihez): jártas (valamiben), bennfentes (valamiben), konyít (valamihez), a kisujjában van, hajaz (valamihez), mestere (valaminek), kiismeri magát (valamiben), fekszik (valakinek), ismer, ken-vág, üt-vág Sz: tudja a tempót

elkap

ige
 • megfog, megragad, megkaparint
 • elfog, letartóztat, tetten ér, foglyul ejt, lefülel (bizalmas), lestoppol (bizalmas), kabdovál (szleng), begyűjt (szleng), nyakon csíp (bizalmas), elcsíp, fülön csíp
 • elránt, elhúz, elvesz
 • magával ragad, elsodor
 • lecsap (valakire), elcsíp
 • (betegséget): bekap, beszerez, összeszed

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat

díszítőelem

főnév
 • dísz, díszítés, díszítmény, díszítőmotívum, ékítmény, cifrázat, ciráda, ornamens (idegen), ornamentum (szaknyelvi), (zenében) fioritura (szaknyelvi)

étkes

melléknév
 • (tájnyelvi): falánk, nagyehető (tájnyelvi), nagyevő, nagyétkű, beles (bizalmas), torkos, jó étvágyú (tájnyelvi), kajtár (tájnyelvi), bélpoklos

feljut, följut

ige
 • felkerül, felér, felhatol, felmegy, felmászik, felszáll
 • felvergődik, felkapaszkodik, felverekszi magát, feltornássza magát
 • felemelkedik, felhág

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz

cipőhúzó

főnév
 • cipőkanál

bűzlik

ige
 • szaglik, büdösödik, bűzölög, bukéja van (szleng), stichje van (szleng)
 • (valakinek valami): gyanús

cselez

ige
 • ügyeskedik, mesterkedik, manőverez, taktikázik, fondorkodik
 • dribliz (szaknyelvi)

felpiszkál, fölpiszk

ige
 • feltúr, felkotor, felszít
 • felizgat, izgalomba hoz, feldühít, felbosszant, felmérgesít, felbőszít, feldúl, felzaklat, felkavar, megzavar, felingerel, megráz

foglalkozik

ige
 • tesz, bíbelődik, vesződik, dolgozik, folytat, végez, űz, csinál, művel, vizsgálódik, intéz
 • gondja van rá, figyelmet fordít (valamire), gondját viseli (valakinek, valaminek), törődik (valamivel, valakivel), tanulmányoz, gondolkodik (valamin), figyel (valamire, valakire)
 • vizsgál, taglal, mérlegel

holland, hollandi

melléknév, főnév
 • hollandiai, hollandus (választékos), németalföldi

gyűrődés

főnév
 • ránc, redő, barázda
 • szamárfül
 • (szleng): munka, fáradság, igénybevétel, strapa (bizalmas)
 • (szleng): lumpolás (bizalmas), éjszakázás, virrasztás, fennlét, ivászat, mulatozás, tivornyázás, dorbézolás

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

erkölcs

főnév
 • morál, ethosz (idegen), erkölcsiség, erkölcsösség, móres (bizalmas), etika (szaknyelvi), erény, erényesség

felderít, földerít

ige
 • kiderít, kifürkész, megállapít, értesülést szerez, kikutat, kinyomoz, kikémlel, felkutat, megvilágít, tisztáz, napfényre hoz, feltár, kivizsgál, megfejt, érthetővé tesz, rájön, kibazsint (tájnyelvi)
 • felvidít, mulattat, szórakoztat, derűssé tesz (választékos), felfrissít, felpezsdít, felvillanyoz, felélénkít, felüdít

gyors I.

melléknév
 • azonnali, rögtöni, sürgős, operatív, mielőbbi, haladéktalan, prompt, gördülékeny, sietős, rohanó
 • hirtelen, hamar, futó, röpke, odavetett
 • szapora, heves, nagyfokú

farm

főnév
 • birtok, gazdaság, ültetvény, tanya, majorság (tájnyelvi), telep
 • tehenészet

ellenjegyez

ige
 • aláír, hitelesít, szignál (bizalmas), láttamoz, kontraszignál (régies)

felfortyan, fölforty

ige
 • feldühödik, felmérgesedik, felháborodik, kifakad, felhördül, felhorkan, felpattan (tájnyelvi), felindul, haragra gyúl, kirobban, felpaprikázódik, begerjed (szleng), bepöccen (szleng), bepörög (szleng), begurul (szleng), elveszti a türelmét, dühbe gurul, fölindul, indulatba jön, zabos lesz (szleng), felforr az agyvize (szleng), elborul az agya (szleng), kimegy a fázis (szleng), duzmad (tájnyelvi), buszámodik (tájnyelvi), feltorpan (tájnyelvi), felruccanik (tájnyelvi), nekimérgesedik (régies)

gyűlés

főnév
 • értekezlet, összejövetel, tanácskozás, megbeszélés, konferencia, kongresszus, találkozó, meeting (idegen), ülés, reunió (régies), gyülekezet (régies)
 • zsinat
 • csoportosulás, tömörülés, csődülés, sokasodás
 • (régies): kelés, duzzanat, tályog