bűzlik szinonimái

ige
 • szaglik, büdösödik, bűzölög, bukéja van (szleng), stichje van (szleng)
 • (valakinek valami): gyanús

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtámaszt

ige
 • támasztékkal ellát, alátámaszt, nekitámaszt, meggyámolít (tájnyelvi), dermeszel (tájnyelvi)

lajbi

főnév
 • mellény, pruszlik (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melles (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bűzlik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

boszorka, boszorkány

főnév
 • varázslónő, mágus, lidérc (tájnyelvi), bába (tájnyelvi), boszor (tájnyelvi), boszi (bizalmas), szépasszony (régies), gonosztevő asszony (régies)
 • banya, sárkány, satrafa, hárpia (idegen), csoroszlya, szipirtyó, vén szatyor, fúria, ördög boronája (régies)
 • bestia, némber, dög

befullad

ige
 • (lövedék): megpuffan
 • (motor): beáll, befektet, bedöglik
 • (tűzhely): kialszik
 • (széna, takarmány, gabona): megfülled, befülled, megdohosodik
 • (bizalmas): (terv, vállalkozás) meghiúsul, csődöt mond, kudarcba fullad, dugába dől, hajótörést szenved, fuccsba megy (bizalmas), befuccsol (bizalmas)

banya

főnév
 • vénasszony, boszorkány, boszorka, vasorrú bába, szipirtyó (pejoratív), csoroszlya, vén szatyor, satrafa, sárkány, bányarém, vén tyúk, öreglány (szleng), nyanya (szleng), banyó (tájnyelvi), szipa (tájnyelvi), agglant (tájnyelvi), bába (régies), szüle (régies)

alvás

főnév
 • álom, pihenés, nyugodalom (régies), szendergés, szieszta (bizalmas), szundítás, szundikálás, szunyókálás (bizalmas), bóbiskolás, szundi (bizalmas), csucsuka (bizalmas), alvászat (bizalmas), hunyó (szleng), szunya (szleng), buva (régies)

bumeráng

főnév
 • hajítófa, hajítófegyver

csimpaszkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, függeszkedik, akaszkodik, ragad, tapad, csimpajkodik (tájnyelvi), csimpajkózik (tájnyelvi), csimpeszkedik (tájnyelvi)

konspirál

ige
 • összeesküszik, összejátszik, összebeszél, összeesküvést sző, szervezkedik, szövetkezik
 • titkolódzik, titkolózik

csór

ige
 • (bizalmas): csen, lop, eltulajdonít, elemel, elvesz, lenyúl (szleng)

dögtér

főnév
 • dögtemető, sintértelep

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

eloson

ige
 • (választékos): elillan, eltűnik, elsuhan, elszökik, kiszökik, elmegy, ellopódzik, eloldalog, elsomfordál, megszökik, meglép (bizalmas), lelép (bizalmas), lelécel (szleng), elpárolog (bizalmas), meglóg (bizalmas), kereket old, felszedi a sátorfáját, elsurran, ellábal (régies), elsuttyan (tájnyelvi), elosont (tájnyelvi), elsullog (tájnyelvi), elsullankodik (tájnyelvi), ellábít (tájnyelvi)

cakompakk II.

határozószó
 • (tájnyelvi): mindenestül, összesen, teljesen, együtt, együttesen, cakpakk (bizalmas)

borospohár

főnév
 • kupa, kehely, serleg

csatlakozó

főnév
 • (szaknyelvi): konnektor, dugó (bizalmas), dugaszolóaljzat (szaknyelvi), falicsatlakozó, érintkező

ellop

ige
 • elvesz, eltulajdonít, elsikkaszt, elidegenít, elrabol, elemel, elcsór (szleng), elcsen, elbitorol, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt, elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), eloroz, pártját fogja (régies), eltüntet, elkommunizál, megléptet (bizalmas), meglógat (bizalmas), elzabrál (bizalmas), elszajrézik (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)
 • plagizál

cikkezik

ige
 • írogat, publikál

bekebelez

ige
 • annektál (szaknyelvi), csatol, kapcsol, magába olvaszt, asszimilál, elfoglal, meghódít, megszerez
 • elfogyaszt, megeszik, behabzsol, felfal, bezabál (durva), bekajál (szleng), beburkol (szleng), besimogat (tájnyelvi), betestesít (régies)

csepűrágó

főnév
 • komédiás, bohóc, ripacs, kókler, szemfényvesztő, hisztrió (régies)

elnyomás

főnév
 • elnyomatás, önkény, önkényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, jogfosztás, szuppresszió (idegen), basáskodás, despotizmus (idegen), diktatúra, tirannizmus (régies), leigázás