farm szinonimái

főnév
 • birtok, gazdaság, ültetvény, tanya, majorság (tájnyelvi), telep
 • tehenészet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenállhatatlan

melléknév
 • mindent elsöprő, megsemmisítő, elementáris, magával sodró, elragadó
 • leküzdhetetlen, feltartóztathatatlan, legyőzhetetlen, visszafojthatatlan, elnyomhatatlan, fékezhetetlen, féktelen, heves, vad, korlátlan, lebírhatatlan
 • hódító, lenyűgöző, lebilincselő, megnyerő, vonzó, igéző

motolla

főnév
 • csévélő, vitla (régies), motringológép, áspa (tájnyelvi), cséve (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a farm szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eszelős

melléknév
 • rögeszmés, monomániás (idegen), mániákus, babajkó (tájnyelvi), bolondikus (tájnyelvi), bogaras, hóbortos, hibbant, eszelőkös (tájnyelvi), ütődött (bizalmas), félcédulás, dilis, füves (régies), holdas (tájnyelvi), bolyókos (régies), elmebeteg, eszefordult (tájnyelvi), eszement, eszeficamodott, eszeveszett, bolond, háborodott, tébolyodott, őrült

ellenvélemény

főnév
 • ellennyilatkozat, tiltakozás, ellenvetés, kifogás

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

döccen

ige
 • zökken, zöttyen, botlik, rázódik, megbillen
 • (ritmus): sántít, megtörik

faburkolat

főnév
 • faborítás, falemez borítás, fatáblázat, táblázat (régies), lambéria

felpattan, fölpattan

ige
 • kinyílik, felnyílik, felkattan, kicsapódik, kivágódik, felfakad (régies)
 • felugrik, felszökik, felriad, felrugallik (régies), felszökell, felruccan (régies), felrittyen (tájnyelvi), felszottyan (tájnyelvi), felkel

molesztál

ige
 • zaklat, háborgat, zavar, kellemetlenkedik, feltart, gyötör, üldöz, zargat (bizalmas), szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), piszkál, bosszant, idegesít, abajgat, vegzál (régies), buzerál (szleng)
 • rátámad, kikezd (valakivel), megkörnyékez, erőszakoskodik (valakivel)

csalogány

főnév
 • fülemüle, filoméla (régies), csattogány (régies), dalimadár (régies), bülbül (idegen)

cikkezik

ige
 • írogat, publikál

ágaskodik

ige
 • lábujjhegyre áll, nyújtózik, nyújtózkodik, gebeszkedik (tájnyelvi), ácsingózik (tájnyelvi), lábaskodik (tájnyelvi), pipiskedik (tájnyelvi)
 • felemelkedik, felmagasodik
 • (indulat): feltámad, felforr
 • lázad, lázong, lázadozik, makrancoskodik, támad, acsarkodik

csíkos

melléknév
 • csíkozott, csíkmintás, sávos, sávozott, stráfos (bizalmas), zebraszerű, cirmos
 • vonalas, vonalazott

feltáratlan, föltára

melléknév
 • rejtett, lappangó, latens (idegen)
 • titkolt, leplezett, palástolt

forgalmista

főnév
 • forgalomirányító, menetirányító (szaknyelvi), forgalmi tiszt

hozzáférhető

melléknév
 • nyílt, nyitott, megközelíthető, rendelkezésre álló, elérhető, megszerezhető

hajigál

ige
 • dobál, ide-oda lökdös, hány-vet, szór, hajingál (tájnyelvi), górál (tájnyelvi)

fasizmus

főnév
 • nemzetiszocializmus, hitlerizmus, nácizmus
 • rasszizmus, antiszemitizmus

esernyő

főnév
 • ernyő, paraplé (régies), esőfogó (tájnyelvi), esőtartó (tájnyelvi), csurok (tájnyelvi), umbrella (régies)

felháborító, fölhábo

melléknév
 • megdöbbentő, megrendítő, gyalázatos, szégyenletes, szégyenteljes, botrányos, megbotránkoztató, vérlázító, vérforraló, égbekiáltó, tűrhetetlen, kibírhatatlan, elviselhetetlen, borzasztó, kiállhatatlan, utálatos, förtelmes

háborgó

melléknév
 • viharos, zivataros, örvénylő, tajtékos, fergeteges, dühöngő, zaklatott, felkavart, felbőszült, fodrosodó, szilaj, vad, zabolátlan, féktelen, hánykódó
 • lázadó, zavargó, békétlen, zendülő, zajongó, csendetlen (régies), veszekedő, csendzavaró, viszálykodó, elégedetlen, forrongó, nyugtalan
 • indulatos
 • émelygő, kavargó, kevergő, kóválygó

fejléc

főnév
 • fej, kopf (szaknyelvi), vignetta (idegen)
 • homlokléc
 • cégjelzés

elnyargal

ige
 • elrohan, elfut, elrobog, elinal, ellovagol, elgaloppoz, elvágtat

felköszöntő, fölkösz

főnév
 • áldomás, köszöntő, pohárköszöntő, tószt
 • gratuláció

hajadon

főnév
 • leány, lány, szűz, kisasszony, férjezetlen (nő), házasulatlan (régies)
 • vénlány