Göncölszekér szinonimái

főnév
 • Göncöl szekere, Nagygöncöl, Nagymedve, istenszekere (tájnyelvi), jancsiszekere (tájnyelvi), jóbszekere (tájnyelvi), Ágas csillag (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csillagfürt

főnév
 • farkasbab, fügebab, gerezdesviola, kávéborsó, kisasszony tenyere, magyarkávé, spanyol viola

szembenéz

ige
 • szembefordul
 • farkasszemet néz
 • dacol, kihív, provokál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a Göncölszekér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gagyog

ige
 • gőgicsél, gügyög, pöntyög, bugyog (régies)
 • (pejoratív): makog, beszél, jártatja a száját

félőrült

melléknév
 • félbolond, félnótás, félkegyelmű, félcédulás, dilis, ütődött (bizalmas), idióta, kretén, imbecillis (szaknyelvi)

felfuttat, fölfuttat

ige
 • (növényt): felnöveszt, felkúszat
 • kifejleszt, felfejleszt

eredményeképpen

névutó
 • következtében, következményeképpen, folytán

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola

hajórakomány

főnév
 • kargó (szaknyelvi)

összeterel

ige
 • összeszed, összegyűjt, összehajt
 • toboroz, összeverbuvál, egybegyűjt, összecsődít, összehív, összetrombitál

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

elfogult

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott

beleszédül

ige
 • beleájul, beleesik, belezuhan, belefordul
 • elszédül (valamitől), megszédül (valamitől), megtántorodik (valamitől)
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik (bizalmas), belehabarodik, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)

előbb-utóbb

határozószó
 • előbb vagy utóbb, nemsokára, maholnap, hamarosan, csakhamar

halottasház

főnév
 • ravatalozó, hullaház, hullakamra (tájnyelvi)

henyél

ige
 • lustálkodik, tétlenkedik, hever, heverészik, hasal, lazsál (bizalmas), lóg (bizalmas), lebzsel, lézeng, tesped, döglik (durva), tücskérez (régies), amerikázik (szleng), herélkedik (tájnyelvi), hedergél (tájnyelvi), döglődik (pejoratív) Sz: csak a lábát lógázza; ölbe tett kézzel ül; süti a makkot (valahol); lopja a napot; a köldökét vakarja; henyél, mint a kopott ispán; megüli Szent Heverdel napját; hever, mint a kuvasz a szalmán; elnyúlik, mint a kunok ebe; mereszti a seggét (durva); a tökét vakarja (durva)

kettős II.

főnév
 • pár, páros, duett (idegen), duó

ítélet-végrehajtó

főnév
 • hóhér, bakó (régies), mester (régies)

görcsöl

ige
 • (tájnyelvi): csomóz, köt
 • csikar, görcsözik (tájnyelvi)

füstfaragó

főnév
 • (tájnyelvi): kéményseprő

gyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (szaknyelvi), aggregál (szaknyelvi), felhalmoz, szerez, beszerez, betakarít, kazaloz (tájnyelvi), tetéz, rakásol (régies), raktároz, tárol
 • takarékoskodik, félretesz, spórol (bizalmas), élére rak, zsugorgat, kuporgat, őrizget, tartalékol
 • kéreget, kunyerál, koldul, kalapoz, perselyez, tányéroz, koledál (régies)
 • megszerez, akvirál (régies)
 • összevon, összehív, összecsődít, összeterel, újoncoz (régies), verbuvál, toboroz (régies), rekrutál (régies)
 • keres, böngész, bogarász, tallóz, szed

író II.

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)

gyakorol

ige
 • ismétel, tanul, tréningezik, treníroz, edz, egzecíroz (régies), próbál, gyakorolja magát, készül
 • gyakornokoskodik
 • előidéz, kelt, kifejt
 • folytat, űz
 • praktizál

felszakad, fölszakad

ige
 • felnyílik, feltépődik, felhasad, felbomlik, felreped, felpattan, felfakad, felválik, felrugallik (régies), fölfejlik (régies)
 • megújul, felidéződik, felemlítődik, felelevenül, megidéződik
 • oszladozik, szétoszlik
 • kifakad, kitör, feltör

hadkötelezettség

főnév
 • katonakötelezettség, sorkötelezettség, védkötelezettség (régies)

iszapos

melléknév
 • sáros, mocsaras, süppedős, felázott, sankos (tájnyelvi), ingoványos (régies)
 • szennyezett, szennyes, piszkos, zavaros, felkavarodott