félnótás szinonimái

melléknév, főnév
 • féleszű, félbolond, félcédulás, félnadrág, félkegyelmű, gyengeelméjű, dilis, süsü (bizalmas), gügye, gyagyás, hangyás (szleng), hibbant, hóbortos, bolondos, ütődött (bizalmas), tökéletlen, hülye, sügönye (bizalmas), bogaras, kelekótya, eszement, hiányzik egy kereke, kibillent az esze, eszelógi (tájnyelvi), keszegferke (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), háromkerekű (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), csábérdás (tájnyelvi), csajmota (tájnyelvi), nederkó (tájnyelvi), egon (szleng), ubul (szleng), ergojás (régies), félkotyó (tájnyelvi), füves (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

torzul

ige
 • ferdül, görbül, deformálódik

fair

melléknév
 • tisztességes, becsületes, kifogástalan, sportszerű, etikus, korrekt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a félnótás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felbonthatatlan, föl

melléknév
 • szétbonthatatlan, megbonthatatlan, oldhatatlan, örökös

elv

főnév
 • princípium (szaknyelvi), alapelv, eszme, tantétel, tézis, meggyőződés, életszabály, vezérelv, irányelv

elrémül

ige
 • megijed, elborzad, elszörnyed, elképed, elijed, elretten, megrendül

elakad

ige
 • megakad, elreked, megreked, megfeneklik, megáll
 • (lélegzet) eláll, megszegik (választékos), kihagy, elfúl (választékos), elfullad
 • bedöglik (bizalmas), abbamarad, holtpontra jut
 • belesül, belezavarodik

felhő

főnév
 • felleg, fölleg (tájnyelvi), esőzsák (tájnyelvi), borulat
 • szomorúság, levertség, szeszély, mélabú, melankólia, gyászos hangulat, lehangoltság, rosszkedv

foganat

főnév
 • eredmény, siker, gyümölcs
 • (régies): fogantatás, méhbefogadás

négyüléses

főnév
 • kvadruplett (régies)
 • landauer (régies)

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

csók

főnév
 • puszi (bizalmas), cuppanós (bizalmas), csattanós (bizalmas), puszkó (bizalmas), pusszancs (szleng), smár (szleng), smaci (szleng), csócsi (tájnyelvi), ápolat (régies)
 • puszedli, aprósütemény, habcsók

álnév

főnév
 • fedőnév, inkognitó, kriptonima (szaknyelvi), pszeudonima, művésznév, felvett név, költött név (régies)

díjazás

főnév
 • díj, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás

fontos

melléknév
 • alapvető, elemi, jelentős, jelentékeny, jelentőségteljes, lényeges, lényegbevágó, lényegi, meghatározó, hangsúlyos, nyomatékos, nagy fontosságú, létfontosságú, főbenjáró, nagymérvű, nagysúlyú, számba veendő, mértékadó, mérvadó, döntő, sokatmondó, kiemelkedő, kimagasló, elsődleges, nagy horderejű, figyelemre méltó, említésre méltó, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szükséges, életbe vágó
 • számottevő, nagy, komoly, súlyos, nyomós Sz: nagy súllyal esik latba; sokat nyom a latban
 • híres, előkelő, rangos, kitűnő, közismert, tekintélyes, befolyásos, nevezetes, neves, hírneves, illusztris
 • (régies): fontoskodó, nagyképű

gerincvelő

főnév
 • gerincagy

ingovány

főnév
 • láp, mocsár, posvány, nádas, berek, sárrét, zsombékos, semlyék, süppedék, fertő (régies), himbus (tájnyelvi), mocsoládé (tájnyelvi)
 • (régies): holt víz (régies), morotva

havas II.

főnév
 • hegy, hegylánc
 • orom

feloldozás, föloldoz

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)

fekvőhely

főnév
 • ágy, fekhely, hálóhely, alvóhely, nyughely, kerevet, rekamié, pamlag (régies), nyoszolya (régies), heverő, hencser (tájnyelvi), sezlon, dívány, ottomán (régies), kanapé, dikó (tájnyelvi), priccs, ágyszék (tájnyelvi), hálópad (tájnyelvi), hálólóca (tájnyelvi)
 • alom, tanya, vacok

férjezett

melléknév
 • férjes, családos (tájnyelvi)

hasznosít

ige
 • felhasznál, gyümölcsöztet, értékesít (választékos), kamatoztat, kihasznál, kiaknáz, hasznát látja (valaminek), hasznát veszi (valaminek), hasznára fordít, fruktifikál (régies), tőkét kovácsol (valamiből)

felszabadul, fölszab

ige
 • kiszabadul, szabadul, megszabadul
 • mentesül, fesztelenné válik, megkönnyebbül, feloldódik

embergyűlölő

melléknév, főnév
 • mizantróp, emberkerülő, világgyűlölő, világkerülő (régies)

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató

hátravan

ige
 • hátramarad, hiányzik, hibádzik