elv szinonimái

főnév
 • princípium (szaknyelvi), alapelv, eszme, tantétel, tézis, meggyőződés, életszabály, vezérelv, irányelv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

iromba

melléknév
 • (tájnyelvi): kendermagos, pettyegetett, tarka, babos
 • otromba, ormótlan

tiszavirág

főnév
 • kérész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előre II.

módosítószó
 • indulás!, rajta!, hajrá!, gyerünk!

egyazon

névmás
 • ugyanaz, ugyanazon, azonegy, egyforma, egyenlő, egybevágó, azonos, hasonló, ugyanilyen, ugyanolyan, megegyező, identikus (idegen)

drága

melléknév
 • borsos, méregdrága, expenzív (idegen), megfizethetetlen, költséges, drágás (tájnyelvi), ökörérő (tájnyelvi), pénzízű (tájnyelvi), áros (régies) Sz: Bécsben van az eladója; borsos az ára; drága, mint a muzsikaszó; egy vagyonba kerül; az Isten pénze is kevés hozzá; kész rablás; megkérik az árát; nem adják bagóért; olyan, mint a jóféle sáfrány; sok annak a farka alja
 • értékes, becses, nagybecsű, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, nagy értékű, drágalátos (régies), drágás (tájnyelvi)
 • kedves, szeretett, aranyos, édes, szerelmetes (régies), szerelmes, kedvenc, drágalátos

cselekmény

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvés, eljárás, művelet, ténykedés, intézkedés, beavatkozás, cselekvény (régies), akció, aktus
 • történet, történés, előrehaladás, előremenet, mese, meseszövés, bonyodalom, sztori

elszegődik

ige
 • elszerződik, fölcsap, szolgálatba áll, munkát vállal, alkalmazásba lép, elígérkezik, megszegődik (tájnyelvi)

ételhordó

főnév
 • ebédhordó, éthordó

megrendülés

főnév
 • megdöbbenés, döbbenet, megrázkódtatás, gyász, megrökönyödés, elképedés, konsternáció (idegen), perplexitás (idegen), megbotránkozás
 • meghatódás, megindultság

bocsátkozik

ige
 • ereszkedik
 • (tevékenységbe): belefog, belekezd, hozzálát, kezdeményez, nekifog, nekilát, elegyedik

bezárkózik

ige
 • magára zár (valamit), bezárkódik (tájnyelvi), becsukózik (tájnyelvi), becsukózkodik (tájnyelvi), becsukódik (tájnyelvi)
 • félrevonul, elvonul

bozót

főnév
 • aljnövényzet, sűrű, erdőalja, sarjúerdő, cserjés, rekettyés, cseplesz (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi), csekmet (tájnyelvi), csohó (tájnyelvi), kaszálófenék (régies)

fabatka

főnév
 • (régies): garas, fillér, fitying

felirat, fölirat

főnév
 • felírás, írás, szöveg
 • képaláírás, képszöveg
 • kiírás, cédula, címke, árujegy
 • fölterjesztés, kérvény

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

galandféreg

főnév
 • bélgiliszta, szalagféreg (régies), pántlikaféreg (tájnyelvi), pántlikagiliszta (tájnyelvi)

elválhatatlan

melléknév
 • elválaszthatatlan, szétválaszthatatlan, elkülöníthetetlen, inszeparábilis (választékos)

előkapar

ige
 • előszed, kiszed, előkotor, előhalászik
 • előás, kiás, kiváj, kihantol
 • (bizalmas): előkerít, felkutat

erőltetett

melléknév
 • megerőltető, hajszolt, megfeszített, feszített
 • erőszakolt, kényszeredett, csinált
 • mesterkélt, természetellenes, hajánál fogva előráncigált, légből kapott, mondvacsinált

függés

főnév
 • lógás, csüngés, fityegés
 • függőség, kiszolgáltatottság, alárendeltség, alattvalóság (régies), alávetettség, dependencia (idegen), függelem (szaknyelvi)

emelőrúd

főnév
 • feszítőrúd, emeltyű (régies), pájszer (bizalmas)

egyeztet

ige
 • összevet, összehasonlít, egybevet, ellenőriz
 • összehangol, közvetít, közbenjár (valakiért), békéltet, megbékít, egyenget, szinkronba hoz, hozzáigazít, elsimít, koordinál

esernyő

főnév
 • ernyő, paraplé (régies), esőfogó (tájnyelvi), esőtartó (tájnyelvi), csurok (tájnyelvi), umbrella (régies)

fűző

főnév
 • míder (régies), korzett, vállfűző, váll
 • cipőfűző, cipőzsinór, zsinór, pertli, szalag, szíj, galand (régies)