ingovány szinonimái

főnév
 • láp, mocsár, posvány, nádas, berek, sárrét, zsombékos, semlyék, süppedék, fertő (régies), himbus (tájnyelvi), mocsoládé (tájnyelvi)
 • (régies): holt víz (régies), morotva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csúcsíves

melléknév
 • boltíves, bolthajtásos, gót, gótikus

melenget

ige
 • melegít, hevít, forral
 • (gondolatot, érzést): forgat, ápol, dajkál, dédelget (bizalmas), érlel, táplál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ingovány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

idegeskedik

ige
 • izgul, nyugtalankodik, bosszankodik, mérgelődik, dühöng, aggódik, szorong, krenköli magát (szleng)

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

haldoklik

ige
 • haldokol (választékos), agonizál (idegen), haldosik (tájnyelvi), utolján van (tájnyelvi)
 • halódik, halófélben van, pusztulóban van Sz: a végét járja, az utolját járja, végsőket vonaglik, utolsókat lélegzik, halálán van, halálküzdelmet vív (választékos), haláltusáját vívja, az utolsókat rúgja (durva), dögrováson van (durva), a halál révén áll; a nyelve hegyén van a lélek; ásóra, kapára nem soká fog várni; búcsúzik az árnyékvilágtól; csak órái vannak hátra; Istennél az obsitja; kiveri a halál vize; lába is a temető felé áll; oly aprót lélegzik, mint a moharmag; orrában hordozza a harangozópénzt; orrában van már a harangkötél; tépi a kontraktust; tusakodik a halállal

gazdász

főnév
 • mezőgazdász, agronómus
 • gazdatiszt

illetékmentes

melléknév
 • adómentes

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

sárgaláz

főnév
 • sárgahideg (régies)

felületes

melléknév
 • felszínes, sekély, sekélyes, henye, hevenyészett, hányaveti, gondatlan, odavetett, összecsapott, elsietett, elnagyolt, pontatlan, szuperficiális (választékos), slendrián, trehány, hanyag, figyelmetlen, átabota (tájnyelvi), hánydel-vesdel (tájnyelvi)
 • futó, futólagos, érintőleges, röpke, sietős

felpezsdül, fölpezsd

ige
 • felfrissül, felbuzog, cirkulál (tájnyelvi)
 • (régies): felforr, felforrad, felbugyorog
 • felélénkül

diskurál

ige
 • beszélget, társalog, tereferél, traccsol (bizalmas), trécsel, dumál (bizalmas), kaszinózik (bizalmas), fikciózik (tájnyelvi), fecseg, locsog

filmfelvevő

főnév
 • kamera, kinematográf (régies)

kalapács

főnév
 • ütőeszköz, ütü (tájnyelvi), pöröly (régies), sulyok, csokány (tájnyelvi), verő (tájnyelvi)

keresztfűrész

főnév
 • ágfűrész, nyesőfűrész, hasábfűrész

leépít

ige
 • leszállít, csökkent, visszafejleszt, redukál
 • bélistáz, elküld, elbocsát

komplikáció

főnév
 • bonyodalom, baj, zavar, nehézség, akadály
 • (szaknyelvi): szövődmény

inkvizíció

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)

hűsítő

melléknév, főnév
 • üdítő, frissítő, élénkítő, hűtő

javall

ige
 • ajánl, javasol, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)(valami ellen)
 • (régies): helyesel, jóváhagy

koccan

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)

irkafirka

főnév
 • firkálás, firkálmány, ákombákom, krikszkraksz, macskakaparás (bizalmas), iromány

használt

melléknév
 • elhasznált, elhasználódott, elkopott, kopott, viseltes, elnyűtt, uraságtól levetett, elhordott, ócska, vásott

jelzés

főnév
 • jeladás, inger (szaknyelvi)
 • tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • útmutatás, avizó (régies)
 • figyelmeztetés, intés, utalás, célzás, előjel, ómen
 • jel, szimbólum, ábra, felirat, márka, védjegy, szignatúra (idegen)
 • szignál (idegen)
 • jelzet, katalógusszám (szaknyelvi)

komoly

melléknév
 • megfontolt, érett, higgadt, felelősségteljes, tisztességes, rendes, tisztes, jóravaló, szolid, megbízható
 • való, valós, igaz
 • figyelemre méltó, megfontolandó, elgondolkodtató
 • fontos, jelentős, nagy horderejű
 • súlyos, kritikus, aggasztó, veszélyes
 • nyomós, alapos
 • (műalkotás): igényes, alapos, értékes, maradandó
 • nagy, országos, kiadós, számottevő
 • értékes, drága, költséges
 • (összeg): csinos, kellemes
 • ünnepélyes, fennkölt
 • sötét, szigorú, komor