kékszakáll szinonimái

főnév
 • nőcsábász, szoknyavadász, szoknyapecér (bizalmas), szoknyabolond, donjuan, donjani (tréfás), fűzőgép (tréfás), csőbányász (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tákolmány

főnév
 • alkotmány, csinálmány, kontármunka, fércmunka, susztermunka, fusimunka, fabrikáció
 • ollózás, fércmű

bevarr

ige
 • beölt, összevarr, megvarr, összetűz, bestoppol
 • szűkít, bevesz
 • belevarr, belehímez
 • (szleng): lecsuk, bebörtönöz, fogdába zár, bekasztliz (szleng), rács mögé dug (bizalmas), hűvösre tesz (bizalmas), lesittel (szleng), bekóteroz (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kékszakáll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kamatozik

ige
 • kamatot hoz, gyarapodik, jövedelmez, fiadzik (tájnyelvi)
 • gyümölcsözik

idegeskedik

ige
 • izgul, nyugtalankodik, bosszankodik, mérgelődik, dühöng, aggódik, szorong, krenköli magát (szleng)

hozzájárulás

főnév
 • adomány, támogatás, dotáció, ajándék, donáció (régies), alamizsna, felajánlás
 • beleegyezés, konszenzus (szaknyelvi), jóváhagyás, helybenhagyás, engedély, helyeslés, egyetértés

hanyatló

melléknév
 • halódó, dekadens (választékos)
 • erőtlen, bizonytalan, ingatag, roskatag, roskadozó, romló, megviselt, letűnő
 • visszafejlődő, regresszív (idegen), retrográd (szaknyelvi), süllyedő

kártérítés

főnév
 • kárpótlás, kártalanítás, elégtétel, fájdalomdíj, bánatpénz, jóvátétel
 • rekompenzálás, rekompenzáció (idegen)

kiértékel

ige
 • elbírál, felbecsül, megbecsül
 • kielemez, feldolgoz, felmér, értelmez, interpretál, analizál, boncolgat, osztályoz, besorol, minősít

szekció

főnév
 • szakosztály, tagozat, ügyosztály, részleg, csoport, bizottság

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

galambgomba

főnév
 • galambica

elhullat

ige
 • elszór, elhint, elejt, elpotyogtat
 • elveszít, elhagy, elhány, levet, vedlik, kivetkőzik (régies) Sz: hullatja, mint a tót a miatyánkot

gyakorlat

főnév
 • elsajátítás, gyakorlás, tanulás, edzés, trenírozás, tréning
 • jártasság, gyakorlottság, szakavatottság, képzettség, rutin, készség
 • úzus (régies), szokás
 • tapasztalat
 • praxis, tevékenység
 • feladat, lecke, penzum (régies)
 • fegyvergyakorlat

kijelöl

ige
 • kiszemel, kiszúr (bizalmas), kipécéz (bizalmas), jelöl, kandidál (régies), kiválaszt, megválaszt, kinevez, megbíz, deszignál (idegen)
 • megjelöl, kicövekel, kikaróz, kimezsgyéz, elhatárol, megvon, kihatárol (tájnyelvi), kihatároz (tájnyelvi)
 • megszab, kitűz, meghúz

kívülálló

főnév
 • avatatlan, laikus, outsider (idegen)

mécs, mécses

főnév
 • kanóc (régies), éjlámpa (régies), pipics (tájnyelvi), tidó (régies), pilács (tájnyelvi)
 • bányalámpa

látnok

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, jövőbe látó, jós, próféta, látó, vátesz (választékos), vizionárius (idegen)

kelet1

főnév
 • napkelet, napfeljött (tájnyelvi)(tájnyelvi)

kakukkfióka

főnév
 • szerelemgyerek, fattyú, zabigyerek, bitang (tájnyelvi), kakukk (tájnyelvi), kakukkfi (tájnyelvi)

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

lakik

ige
 • él, megszáll, időzik, tartózkodik, tanyázik, meghúzza magát, honol, fészkel, lakozik, rezideál (idegen), kvártélyozik (tájnyelvi), kéglizik (szleng), csövezik (szleng), héderezik (szleng), táborozik, állomásozik, székel
 • (régies): lakmározik, vendégeskedik, lakodalmaskodik, torkoskodik, dőzsöl, dorbézol

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

igazi II.

főnév
 • eszmény, eszménykép, ideál
 • jövendőbeli

kibök

ige
 • kiszúr (bizalmas), kilyukaszt, átszúr, átlyukaszt
 • kinyög, kikotyog (bizalmas), elköp (szleng), elmond, közöl

laska

főnév
 • metélt, csíktészta (tájnyelvi), nudli (régies), sütemény (régies), blecli (tájnyelvi)
 • macesz, pászka
 • (szleng): pofon, nyakleves, frász (bizalmas), tasli (bizalmas)