eszközöl szinonimái

ige
 • szerét ejti, kivitelez, megtesz, megejt, végrehajt, véghezvisz, megvalósít, végbevisz, elvégez, foganatosít, perfektuál (idegen), effektuál (idegen), közreműködik, közbenjár (valakiért), létrehoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

huszáros

melléknév
 • hetyke, nyalka, peckes, feszes, katonás, daliás, deli
 • gyors, talpraesett, határozott
 • vakmerő, merész

négyzetes

melléknév
 • négyzet alakú, derékszögű, négyszögű, négyszögletű, szögletes
 • kvadratikus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eszközöl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

epebajos

melléknév
 • epés (bizalmas), epebeteg

elfásult

melléknév
 • fásult, egykedvű, érzéketlen, szenvtelen, közönyös, közömbös, apatikus, eltompult, unott, életunt, blazírt
 • kiégett, reményvesztett, megcsömörlött, kifáradt, kimerült

elbírál

ige
 • értékel, megítél, kritizál, kiértékel, méltat, mérlegel, revideál, felbecsül

délibáb

főnév
 • légtükrözés, délvize (tájnyelvi), fata morgana (régies), napárnyék (tájnyelvi), csalkép (régies)
 • ábránd, ábrándkép, álom, légvár, érzékcsalódás, káprázat, képzelődés, álmodozás, tünemény, látomás, vágy, illúzió, utópia

értekezlet

főnév
 • tanácskozás, megbeszélés, tárgyalás, eszmecsere, konferencia, ankét, találkozó, ülés, értekezés (tájnyelvi), szeánsz (bizalmas), konzílium

feledékeny

melléknév
 • rövid emlékezetű, tyúkeszű, gyenge emlékezőtehetségű, rövideszű, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, figyelmetlen, szeleburdi, szenilis, hóvízeszű (tájnyelvi), szalajt az esze (tájnyelvi), vízfejű (tájnyelvi), feledős (tájnyelvi) Sz: nyúlfark az esze; megérdemli, hogy posztóba varrják a fejét; elkoptak az esze kerekei; hátul hordja az eszét, mint a szamár a kötényét; ritka szita az esze; lyukas a feje; minden kimegy a fejéből; minden kimegy az eszéből; hátul hordja az eszét

mérőműszer

főnév
 • mérőeszköz, mérőkészülék

bűz

főnév
 • büdösség, oroszlánszag (tréfás), stich (szleng), kandesz (szleng)

búcsúzik

ige
 • elköszön (valakitől), búcsút mond, búcsúzkodik, búcsút vesz, istenhozzádot mond (valakinek), elválik (valakitől)
 • megválik (valamitől)

cukrász

főnév
 • csemegekészítő, csemegeárus, cukorműves (régies), konditor (régies)

félhold

főnév
 • holdsarló, fogyó hold
 • török birodalom, oszmán birodalom, muzulmán birodalom, török hatalom

fiáker

főnév
 • bérkocsi, konflis

hímez-hámoz

ige
 • kertel, köntörfalaz, elhomályosít, mellébeszél, csűri-csavarja a dolgot, ötöl-hatol, kibújik a válasz alól, hümmög-hámmog (tájnyelvi) Sz: kerülgeti, mint macska a forró kását
 • húzódozik, el-elmaradozik, kelletlenül csinál, hámfázik (tájnyelvi)

gyér

melléknév
 • ritka, ritkás, kopár, vigályos (tájnyelvi)
 • csekély, kisszámú, szórványos
 • helyenkénti
 • gyatra, gyenge, hanyatló, szűkös, elégtelen, kevés
 • halvány, halovány, tompa, pisla

eszményi

melléknév
 • ideális, tökéletes, mintaszerű, fenséges, ábrándszerű, gyönyörű, magasztos, páratlan, példás, hasonlíthatatlan, utolérhetetlen, optimális
 • plátói, elérhetetlen, légies, éteri

énekegyüttes

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

fedez

ige
 • (szaknyelvi): véd, óv, biztosít, ügyel, vigyáz
 • leplez, titkol, palástol, rejteget, takar, kendőz, falaz (valakinek) (szleng), pártját fogja (régies)
 • (költséget): megtérít, megfizet, vállal, visel, áll, dotál
 • futja (valamire)
 • megtermékenyít, párosodik, meghág

gyakorlatlan

melléknév
 • tapasztalatlan, járatlan, kezdő, újonc, ügyetlen, zöldfülű, hátulgombolós (pejoratív), mazsola (bizalmas)

expressz III.

határozószó
 • késedelem nélkül, haladéktalanul, sürgősen, azonnal, gyorsan, sebtében

elhasal

ige
 • elesik, elbukik, hasra esik, orra bukik, elvágódik, elterül
 • (vizsgán) megbukik, elzúg (bizalmas), buktázik (bizalmas), elvérzik (bizalmas), leveri a lécet (szleng), nyári egyetemre jár (bizalmas), szaltózik (szleng)

fektet

ige
 • lefektet, letesz, ágyba dug, altat
 • helyez, tesz, rak, terít
 • (vágányt) épít, (kábelt) vezet
 • fordít, szentel, áldoz, szán
 • befektet
 • (ügyet): elfektet, elhanyagol, ül (valamin)(valamivel)

gyáva

melléknév
 • félénk, ijedős, nyúlszívű, pipogya, pulya, bátortalan, poltron (régies), férfiatlan, félős, kishitű, kislelkű (régies), betoji (szleng), beszari (szleng), spenóthuszár (szleng), nyuszi (szleng), szívbajos (szleng), majrés (szleng) Sz: a maga árnyékától is megijed; a nyúl is megszalasztja; aligha nyúl nem volt az apja; anyámasszony katonája; árnyékától is fél; az anyja szoknyája mögé bújik; az árnyékától is megijed; bátor a katonák háta mögött; bátor a kenderben, de nem a lenben; bátor katona a kemence mellett; bátor katona, ha a kőhíd alá juthat; bátor, ahol senki sincs; bátor, mint a nyúl az agarak előtt; egy hólyaggal a világból kiűzheted; előtte a hajszál is dorong; fél éjjel kimenni csak a pitvarba is; gyáva, mint a nyúl; káposztalé folyik az ereiben; kivették a szívét; maga árnyéka ellen sem vitéz; megszalasztja a nyúl; mellén acél, hátán vas, de belül a nyúl, nem pedig a sas; nem Bátorban, hanem Futakon lakik; nem találta fel a bátorságot; nincs tiszta gatyája; nincs vér a pucájában; ott volna jó katona, ahol gombóccal lövöldöznek; pápa katonája; pendelyházi regementből való; retteg a széltől is; rettenik, mint a talált ember fia; savóvá vált a vére; szélről van a lélek benne; szoknya mögé való ember; vakmerő, mint a cigány lova