énekegyüttes szinonimái

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magánúton

határozószó
 • egyénileg, privátim (választékos), külön-külön, személyesen
 • bizalmasan, titokban

lehány

ige
 • ledob, ledobál, levet, leszór, lehajigál, lehullat
 • letép, leszaggat
 • lerókáz, leokád, összehány, bemocskol
 • (szleng): lenéz, megvet, semmibe vesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a énekegyüttes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszakíthatatlan

melléknév
 • eltéphetetlen, széttéphetetlen, erős, szilárd, rugalmas

egyúttal

határozószó
 • ugyanakkor, egyben, egyszersmind, egyszerre, egyidejűleg, egyjárást (tájnyelvi), egyvégben (tájnyelvi), egy füst alatt, egy lélegzettel, egy nesz alatt (tájnyelvi)

ég2

főnév
 • égbolt, égboltozat, menny, mennybolt, firmamentum (idegen), magasság, éggömb, levegőég (régies)
 • űr, világűr
 • mennyország, empireum (idegen), paradicsom, túlvilág
 • Isten

csíp

ige
 • csippent, fog, csikkent (tájnyelvi), csubbant (tájnyelvi)
 • szúr, bök, döf
 • mar, éget, (szél) metsz
 • (fülön, galléron): kap, ér, fog, ragad
 • (szleng): kedvel, szeret, bír (bizalmas), komál (szleng), kamel (szleng)

elvétve

határozószó
 • ritkán, nagy ritkán, néha, alig, néhol, imitt-amott, itt-ott, szórványosan, elszórtan, hellyel-közzel, helyenként, olykor, időnként, időközönként, némelykor, néhanapján, koronként, hébe-hóba, egyszer-máskor (régies), egyszer-másszor, egyszer-egyszer, ütve-vétve (tájnyelvi), tél-túl (tájnyelvi)

fájdalmas

melléknév
 • fájó, fájós, érzékeny, sajgó, nyilalló, hasogató, szúró, égő, maró, fájdalmatos (tájnyelvi), fájlalatos (régies), jajos (régies)
 • kínzó, gyötrelmes, fájdalomteli
 • szomorú, gyászos, keserves, bús, szívet tépő, szívbe markoló, szívszaggató, csüggesztő, lehangoló, elszomorító
 • megkínzott, szenvedő, vigasztalan, megtört, lesújtott, gyötrődő, keserű, senyvedő

megtervez

ige
 • kitervel, kigondol, végiggondol, kiagyal (bizalmas)
 • kalkulál, beütemez, koncipiál (régies), kreál, megszerkeszt, kidolgoz, megrajzol, megkonstruál

boroshordó

főnév
 • átalag (régies)
 • borissza, boriszák (régies)

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

bunkó I.

főnév
 • bot, dorong, fütykös, furkó, husáng, sulyok, verőfa
 • (szleng): rendőr

fázik

ige
 • didereg, vacog, reszket, remeg, fagyoskodik, rázza a hideg, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas), fázódik (régies), fázlódik (tájnyelvi), cebereg (tájnyelvi), cerkedezik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), hűtőzik (tájnyelvi) Sz: eszi a reszteltet; vacog a foga; reszket az ina, mint a fázós agáré; reszket, mint a nyárfalevél; reszket, mint a falevél; reszket, mint a kocsonya; csak úgy izzad a nyelve; majd megveszi az isten hidege
 • (valamitől): fél, tart, húzódozik, ódzkodik, idegenkedik, vonakodik, viszolyog, drémál (szleng), trémázik (szleng), caplizik (bizalmas)

félreért

ige
 • rosszul ért, elért, félrehall, eltájolja magát (szleng) Sz: amit tövén kellene fogni, hegyén fogja
 • félremagyaráz, félreismer

hátralevő

melléknév
 • hátralékos, fennmaradó, megmaradt, többi, elvégzendő, teljesítendő, végrehajtandó

germán

melléknév, főnév
 • teuton, német

engedékeny

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas

elsétál

ige
 • eltávozik, elballag, elgyalogol, elcammog (bizalmas), eloldalog, eleblábal (tájnyelvi), elbandzsalog (tájnyelvi), előgyeleg (tájnyelvi), elbotolózik (tájnyelvi), elmegy

eszmény

főnév
 • eszménykép, ideál, mintakép, példakép, bálvány, idol (szaknyelvi), példa, modell

gazdagság

főnév
 • vagyon, javak, birtok, kincs (régies), jószág (régies)
 • jólét, jómód, tőke, mammon (idegen), opulencia (idegen)
 • bőség, pompa, fényűzés, luxus, változatosság, sokrétűség, sokszínűség, színesség, tarkaság, tartalmasság

erdőgazdaság

főnév
 • erdészet, erdőgazdálkodás, erdőművelés, fakitermelés, erdőkitermelés

eladatlan

melléknév
 • visszamaradt (példány), remittenda (szaknyelvi)

expediál

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder