epebajos szinonimái

melléknév
 • epés (bizalmas), epebeteg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

unatkozik

ige
 • ásítozik, malmozik, unja magát

keménység

főnév
 • szilárdság
 • szívósság, kitartás, állhatatosság, erő, ellenállóképesség
 • szigor, szigorúság, erély, zordság, kérlelhetetlenség, könyörtelenség, ridegség, érzéketlenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a epebajos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszórtan

határozószó
 • szanaszét, szerte, szerteszéjjel, itt-ott, imitt-amott, néhol, tíl-túl (tájnyelvi), hellyel-közzel, szórványosan, sporadice (idegen), elvétve, néha, néha-néha, nagy néha, ritkán

éjjeliedény

főnév
 • éjjeli, bili (bizalmas), bimbili (bizalmas), serbli (bizalmas), trónus (tréfás), bigyó (tájnyelvi), cukál (tájnyelvi), cserép (tájnyelvi), kékedény (tájnyelvi)

egybegyűjt

ige
 • összehív, egybehív, összeterel, összetoboroz, összevon, összecsődít, tömörít
 • összeszed, összegyűjt, összehord

csiszolt

melléknév
 • (padló): gyalult, sima
 • metszett
 • finom, jól nevelt, jó modorú, kiművelt, pallérozott, választékos, kulturált, civilizált

ember

főnév
 • halandó, teremtmény, emberi lény, emberpéldány, teremtés, egyén, illető, valaki, személy, lélek, fő, pára, portéka
 • férfi, emberfia, alak, fráter, figura, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pasinger (bizalmas), pali (szleng), krapek (bizalmas), pofa (szleng), pók (bizalmas), pacák (szleng), mókus, muki (szleng), ipse (bizalmas), tag (bizalmas), ürge (szleng), buksó (szleng), csóró (szleng), fej, gádzsó (szleng), hapsi (szleng), hapek (szleng), mandró (szleng), manusz (szleng), muksi (szleng), muksó (szleng), szivar (szleng)
 • (valakinek az embere): híve, segítőtársa, kiszolgálója

faliújság

főnév
 • hirdetőtábla

megünnepel

ige
 • megül, megtart, megemlékezik
 • lakomát tart, ünnepséget rendez

borzongás

főnév
 • remegés, reszketés, cidrizés, didergés, vacogás, hideglelés, hidegrázás, libabőr, lúdbőr, lúdbőrzés

bohóc

főnév
 • harlekin, clown (idegen), paprikajancsi, pojáca, bajazzo (választékos), böhönc (tájnyelvi), csúf (régies), buffó
 • ripacs, csepűrágó (pejoratív)
 • tréfacsináló, tréfamester, viccmester, heccmester, mókamester

bútorzat

főnév
 • berendezés, lakásberendezés, szobaberendezés, garnitúra, interieur (idegen, régies)

fegyvergyártás

főnév
 • fegyverkészítés, hadiipar, hadianyaggyártás
 • fegyverkezés

felsorolás, fölsorol

főnév
 • előszámlálás, számbavétel, felsorakoztatás, seregszemle, enumeráció (szaknyelvi), részletezés
 • jegyzék, gyűjtemény, lajstrom, lista, katalógus, litánia (idegen)

hazaárulás

főnév
 • országárulás, honárulás (régies), perduellió (régies)

góbé

főnév
 • székely (ember)

epilepszia

főnév
 • nyavalyatörés, nehézkór (régies), nyavalyakórság, eskór (régies), nehéznyavalya (tájnyelvi), nehézség (tájnyelvi)

elszakíthatatlan

melléknév
 • eltéphetetlen, széttéphetetlen, erős, szilárd, rugalmas

étkészlet

főnév
 • szerviz

genetikus

melléknév
 • keletkezési, fejlődési
 • származási, öröklési, öröklött
 • (módszer): származtató, eredeztető, oknyomozó, történeti

érintetlen

melléknév
 • sértetlen, intakt (szaknyelvi), illetetlen (régies), felbontatlan, megbontatlan, töretlen, csorbítatlan, teljes, egész, osztatlan, hiánytalan, ép
 • (választékos): romlatlan, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, szűz, tiszta, szűztiszta

elbambul

ige
 • elmereng, magába mélyed, elméláz

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)