engedelmes szinonimái

melléknév
 • szófogadó, készséges, szolgálatkész, engedékeny, könnyen kezelhető, kezes, jámbor, fejhajtó (tájnyelvi), alkalmazkodó, simulékony, nevelhető, irányítható, hajlékony, kormányozható, vezethető, fegyelmezhető, befolyásolható
 • alázatos, megalázkodó, hódoló, behódoló, szelídített
 • fegyelmezett, kötelességtudó Sz: olyan, mint a kezes bárány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tananyag

főnév
 • ismeretanyag, penzum (régies), lecke, feladat

tisztás

főnév
 • rét, láz (tájnyelvi)
 • irtás, erdővágás, nyiladék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a engedelmes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszárad

ige
 • megszárad, kiszárad, elfonnyad, lekonyul, elhervad, kisül, kiég, összezsugorodik, összefonnyad, kipusztul, aszik, megrekken (régies), elsínylik (tájnyelvi), elszomorkodik (tájnyelvi)

együttvéve

határozószó
 • együttesen, összesen, együtt, összegezve, összevéve, összesítve, mindenestül, mindent összevetve, en masse (régies), caklipakli (bizalmas)

egészséges

melléknév
 • ép, stramm (bizalmas), erőteljes, makkegészséges, acélos, életerős, fitt, fennforgó (tájnyelvi), pirospozsgás, viruló, robusztus, ellenálló, szívós, edzett, kicsattanó, életrevaló, épkézláb, jól tartja magát, jó formában van, jó kondiban van, jó egészségnek örvend Sz: kutya baja, mint a szentesi halottnak; egészséges, mint a makk; majd kicsattan az egészségtől; csak úgy virul; eljárja még egyedül a kállai kettőst (tájnyelvi)
 • higiénikus, antiszeptikus (szaknyelvi)
 • hasznos, termékeny
 • jókora, kiadós

csipked

ige
 • csipdes, szaggat, csipdel (tájnyelvi), csiped (tájnyelvi), csiribel (tájnyelvi)
 • csipeget, eszeget, szemelget, csiperész (tájnyelvi)
 • bosszant, ingerel, csúfol, gúnyol, ugrat, piszkál, pikíroz (régies), szurkál, heccel, húz (bizalmas), csipkelődik, évődik, csúfolódik, gúnyolódik, ingerkedik, piszkálódik, kötekedik

elviselhető

melléknév
 • tűrhető, kibírható, tolerálható, meglehetős (tájnyelvi), elszenvedhető, elfogadható, megjárós (tájnyelvi), szenvedhetős (tájnyelvi)

fajul

ige
 • elfajzik, silányul, satnyul, korcsosul, romlik
 • elfajul, kiéleződik, eldurvul, elmérgesedik

megtisztul

ige
 • kitisztul, meghiggad (tájnyelvi), szublimálódik (idegen), leülepedik, leülepszik, megülepedik
 • megszabadul, mentesül

borozó

főnév
 • poharazó, csapszék, borharapó, bormérés, borkimérés, borpince, borkóstoló, italmérés, italbolt, kocsma

bodega

főnév
 • italmérés, borozó, falatozó, talponálló
 • (szleng): őrbódé, kalyiba

burkolat

főnév
 • kövezet, aszfalt, flaszter, makadám
 • burkolás, burok, héj, kéreg, hártya, hüvely, tok, lepel, palást, ponyva, bevonat, huzat, csomagolás, boríték

fecskendez

ige
 • kilövell, kinyom, spriccel, fröcsköl, permetez, ficskandoz (tájnyelvi), priccöl (tájnyelvi), pirincöl (tájnyelvi), csisszent (tájnyelvi)
 • öntöz (régies), meghint (régies)

félrenevel

ige
 • elkényeztet, elront, elnevel

hátsó II.

főnév
 • hátsó rész, fenék, ülep, far, popó (bizalmas), popsi (bizalmas), segg (durva), valag (durva), alapszerv (tréfás), sejhaj (tréfás), ülőgumó (tréfás), alfél, alváz (szleng), csücsülő (tréfás), délisarok (tréfás)

giccses

melléknév
 • érzelgős, szirupos, limonádészerű, olcsó, ízléstelen

engesztelő

melléknév
 • kérlelő, csillapító, csitító, szelídítő, vezeklő, békéltető, békítő

elsorvad

ige
 • elsenyved, elpusztul, lefogy, kiaszik, csonttá-bőrré aszik, elszárad, tönkremegy, lesoványodik, elfonnyad, meggyengül, elgyengül, fogy, megcsappan, erejét veszti, elhal, elenyészik, elerőtlenedik, emésztődik (régies), eleped (régies), degenerálódik (szaknyelvi)
 • hanyatlik

esszé

főnév
 • tanulmány, értekezés

gáznemű

melléknév
 • gázszerű, légnemű, gáz halmazállapotú
 • illó, elillanó, illékony

eredményez

ige
 • okoz, hoz, hajt, megérlel, létrehoz, létesít, életre hív, magával von, vezet (valamire), előidéz, szül, előmozdít, elősegít, megveti az alapját (valaminek), kelt, kivált, támaszt

elállít

ige
 • megszüntet, megállít, megakaszt, feltartóztat, véget vet
 • lemondat, (szándékától) eltérít
 • (tájnyelvi): elszegődtet, beszervez, beszerez

extravagáns

melléknév
 • különcködő, bogaras, hóbortos, excentrikus
 • különös, különleges, szokatlan, furcsa, sajátos, idegenszerű

gerinces

melléknév
 • szilárd, állhatatos, jellemes, becsületes, egyenes