gerinces szinonimái

melléknév
 • szilárd, állhatatos, jellemes, becsületes, egyenes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenző I.

melléknév
 • kifogásoló, tiltakozó, gátló, akadályozó, opponens (idegen)

műfordító

főnév
 • fordító, transzlátor (idegen)
 • tolmács
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gerinces szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

felingerel, fölinger

ige
 • felizgat, felkavar, felpiszkál, felpaprikáz, felhúz (szleng), cukkol, felvillal (tájnyelvi), felhegyeszt (tájnyelvi), felhergel, feldühít, dühbe hoz, kihoz a sodrából, felháborít, felbosszant, begyújt (tájnyelvi), feltüzel, felidegesít, felzaklat, fellázaszt (régies), felösztönöz (régies), fölzendít (régies), föleszel (régies)

felbomlik, fölbomlik

ige
 • meglazul, kibomlik, kikötődik, kioldódik, felfejtődik, kibogozódik, szálakra bomlik, kikapcsolódik
 • megszűnik, félbeszakad, meghiúsul, megszakad
 • szétzilálódik, széthull, szétszéled, szétszóródik
 • szétválik, szétesik, feloszlik, szétmállik, szétporlad, szétmorzsolódik, elkorhad

emse

főnév
 • nőstény disznó, anyadisznó, koca, eme (tájnyelvi), emedisznó (tájnyelvi), magló (tájnyelvi), gönye (tájnyelvi)

garázs

főnév
 • gépkocsitároló
 • kocsicsarnok, kocsiszín, gépszín

háború

főnév
 • hadviselés, háborúskodás, hadjárat, harc, csata, összecsapás, összeütközés, ütközet, hadakozás, küzdelem, vérontás, csatározás, csetepaté, villongás, conflagratio (régies)
 • viszály, civódás, pörlekedés, vita, torzsalkodás

összecsuklik

ige
 • megroggyan, behajlik
 • összeesik, összeroskad, összerogy, összedől, összeroggyan, összeroppan, összeomlik, leomol
 • elalél, elájul, eszméletét veszti, bekómál, kollabál (idegen), elerőtlenedik, elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi)

elhagyatottság

főnév
 • magányosság, magány, árvaság, társtalanság, mellőzöttség
 • védtelenség, gyámoltalanság
 • sivárság, pusztaság, lakatlanság

elégia

főnév
 • panaszdal, kesergő, alagya (régies)
 • gyászdal, gyászének

békepárti

melléknév
 • békebarát, békeszerető, háborúellenes, pacifista

ellenszer

főnév
 • ellenméreg, antidotum (régies), antitoxin (szaknyelvi)

hajóépítés

főnév
 • hajógyártás

háziállat

főnév
 • haszonállat, jószág, lábasjószág (régies), barom, marha

keresztezés

főnév
 • kereszteződés, átszelés, átlépés, metszés
 • akadályozás, meghiúsítás, gátolás, feltartóztatás, korlátozás, késleltetés, hátráltatás, lassítás
 • párosítás, pároztatás, hibridizáció (idegen), nemesítés

irányelv

főnév
 • alapelv, szempont, útmutatás, iránymutatás, irányvonal, direktíva (idegen), normatíva, életelv, vezérelv, vezérfonal, vezéreszme, maxima (idegen), zsinórmérték, előírás, célkitűzés

gesztenyés I.

melléknév
 • gesztenyeízű, gesztenye ízesítésű, gesztenyével töltött

frizura

főnév
 • hajviselet,
 • haj, hajzat, toll (szleng)

gyerekbénulás,gyerme

főnév
 • gyermekparalízis, Heine—Medin-kór (szaknyelvi), poliomyelitis (szaknyelvi)

ingadozik

ige
 • bizonytalankodik, kételkedik, habozik, vacillál (bizalmas), dubitál (idegen), meginog, tétovázik, megtorpan, kétség fogja el, visszariad, hezitál
 • inog, ing, ide-oda mozog, imbolyog, billeg, támolyog, tántorog, dülöng, botladozik, sántikál
 • lengedezik (régies), hajladozik (régies)
 • hullámzik, váltakozik, fluktuál (szaknyelvi), oszcillál (szaknyelvi)

gödény

főnév
 • pelikán

felmérgesedik, fölmé

ige
 • felindul, felbőszül, felingerlődik, felhördül, felidegeskedik, feldühödik, dührohamot kap, dühöng, megharagszik, haragra lobban, tűzbe jön, elönti a méreg, méregbe gurul, elfogja a méreg, dühbe gurul, dühbe jön, megvadul, begerjed, felháborodik, megbolondul, megmérgesedik, felpaprikázódik (bizalmas), begurul (szleng), bepörög (szleng), begőzöl (szleng), meggubolyodik (tájnyelvi) Sz: felmegy a cukra (bizalmas), felmegy a pumpája (szleng), felforr az agyvize (szleng), felkapja a vizet (szleng)

györgyike

főnév
 • georgína, gyászvirág

ipari

melléknév
 • nagyüzemi, üzemi, gyári