megtisztul szinonimái

ige
 • kitisztul, meghiggad (tájnyelvi), szublimálódik (idegen), leülepedik, leülepszik, megülepedik
 • megszabadul, mentesül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

távlati

melléknév
 • hosszú távú, perspektivikus (idegen), reménybeli, jövőbeli

fegyelmezett

melléknév
 • rendes, szófogadó, jólnevelt, összeszedett, rendezett, engedelmes, kötelességtudó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtisztul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megmintáz

ige
 • megformáz, megrajzol, lefest, kialakít, körvonalaz

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

lesül

ige
 • (étel): odasül, megég, lekap (bizalmas), lekozmásodik
 • (bőr): lebarnul, leég, lepirul, megbarnul, megfogja a nap
 • (növény): leszárad, elszárad, kiszikkad

közúti

főnév
 • országúti
 • közforgalmi

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

mintegy

határozószó
 • körülbelül, csaknem, hozzávetőleg, jóformán, jószerével, cirka (bizalmas), circiter (idegen)
 • kvázi (bizalmas), azt lehet mondani
 • szinte, úgyszólván

zúzda

főnév
 • zúzógép, zúzóberendezés

kitár

ige
 • kinyit, megnyit, kibont, szétnyit, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, szétterpeszt, széthajtogat, kigombol, kicsatol
 • felfed, feltár, leleplez, kiderít
 • közzétesz, napvilágra hoz, nyilvánosságra hoz
 • (szívet) kiönt, kitereget, kifecseg

kiragad

ige
 • kivesz, kiránt, kikap, kitép (valakinek a kezéből), kiszakít, kihúz, kirándít (régies)
 • kiment, kiszabadít, megment, megszabadít, kimenekít, kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • kiválaszt, kiemel, elkülönít

hátrányos

melléknév
 • előnytelen, kedvezőtlen, kellemetlen, áldatlan, sérelmes, ártalmas, káros, rossz, mostoha
 • nemleges, tagadó, negatív

kólint

ige
 • (fejbe kólint): fejbe üt, lecsap, somodorint (régies)
 • (fejbe kólint): meglep, megdöbbent, elképeszt

morgás

főnév
 • dörmögés, mormogás, mormolás, böstörgés (tájnyelvi), kurrogás (régies)
 • panasz, zúgolódás, elégedetlenség, dohogás, zsémbelődés, zsörtölődés
 • (gyomoré): korgás

némi

névmás
 • egy kevés, kevés, egy kis, pici, valamennyi, valamelyes, csekély, halvány (remény), valami kis, valamicske, egy pici, egy parányi, bizonyos

cserkész, cserkészi

ige
 • kutat, keres, kémlel, szaglász, nyomoz, vizslat, kajtat, koslat, szimatol, bürkész (régies), fürkész, leselkedik, lesben áll, busíroz (régies), cserkel (tájnyelvi), csapáz (tájnyelvi), fitykéz (tájnyelvi)
 • (nőkre): hajt (szleng), nőzik, csajozik (szleng), vadászik (szleng)
 • kószál, bolyong, kujtorog, kóborol

privát

melléknév
 • egyéni, magán, személyes, saját, bizalmas, nem hivatalos, családi, belső, intim, diszkrét

összefoglaló I.

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális

megtörik

ige
 • betörik, megroppan, meggyűrődik, elnyaklik (régies), megroggyan, eltörekül (tájnyelvi)
 • eltér, elfordul, elhajlik
 • megcsuklik, elcsuklik
 • megszűnik, megbomlik
 • összeroppan, összetörik, beadja a derekát
 • meggyengül
 • elöregszik
 • (tekintet): megüvegesedik
 • megromlik

meglátszik

ige
 • látszik, látható, szembetűnik, szembeötlik, kiütközik, megjelenik, láthatóvá válik, meglátódik (tájnyelvi)
 • megmutatkozik, kitűnik, megnyilvánul, feltűnik, kiviláglik, kitetszik (választékos), lerí
 • kiderül, előtűnik, keresztülviláglik (régies), megtetszik (régies), meglátódik (tájnyelvi), ismerszik (tájnyelvi), napvilágra kerül, nyilvánvalóvá válik

mesebeli

melléknév
 • fantasztikus, délibábos, mondabeli, mitikus, legendás
 • képzeletbeli, mesés, csodás, csodálatos

öröklődik

ige
 • hagyományozódik, átszáll, apáról fiúra száll, rászáll, rámarad, örökül jut, örökül marad, áthagyományozódik, hátramarad
 • átszármazik, átöröklődik

melegedik, melegszik

ige
 • (idő): enyhül, javul, tágul (tájnyelvi)
 • (valaki): fűtőzik (tájnyelvi), fűtőzősködik (tájnyelvi)

luftballon

főnév
 • léggömb, ballon, lufi (bizalmas)

mikrofon

főnév
 • megafon, beszélő

összecsuklik

ige
 • megroggyan, behajlik
 • összeesik, összeroskad, összerogy, összedől, összeroggyan, összeroppan, összeomlik, leomol
 • elalél, elájul, eszméletét veszti, bekómál, kollabál (idegen), elerőtlenedik, elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi)