elállít szinonimái

ige
 • megszüntet, megállít, megakaszt, feltartóztat, véget vet
 • lemondat, (szándékától) eltérít
 • (tájnyelvi): elszegődtet, beszervez, beszerez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

igazolvány

főnév
 • irat, tanúsítvány, bizonyítvány, bizonylat, certifikátum (idegen), okmány, dokumentum, tagkönyv, flepni (szleng), vás (szleng), bumáska (szleng)
 • személyi igazolvány, személyi (bizalmas)

háború

főnév
 • hadviselés, háborúskodás, hadjárat, harc, csata, összecsapás, összeütközés, ütközet, hadakozás, küzdelem, vérontás, csatározás, csetepaté, villongás, conflagratio (régies)
 • viszály, civódás, pörlekedés, vita, torzsalkodás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elállít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

égbekiáltó

melléknév
 • felháborító, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rettentő, rettenetes, borzalmas, borzasztó, botrányos, megbotránkoztató, horribilis, vérlázító, vérforraló, kirívó, gyalázatos, megdöbbentő, elképesztő, sátáni, ördögi, förtelmes

cselekvő

melléknév
 • tevékeny, tevékenykedő, ténykedő, tevőleges, tettre kész, tetterős, dolgos, alkotó, ható, teremtő, gyakorló, munkás, dolgozó, munkálkodó, működő, művelő, szorgalmas, igyekvő, buzgó, eleven, teljesítő, fáradozó, szolgáló, fáradhatatlan, iparkodó, törekvő, sürgölődő, nyüzsgő, fontoskodó, lendületes, robotoló, aktív, energikus, dinamikus

civil

melléknév
 • polgári, magán

bifsztek

főnév
 • marhasült, bélszín, vesepecsenye

egysejtű

melléknév, főnév
 • monocelluláris (szaknyelvi), unicelluláris (szaknyelvi)

elliptikus

melléknév
 • tojásdad

luftballon

főnév
 • léggömb, ballon, lufi (bizalmas)

balsiker

főnév
 • sikertelenség, kudarc, felsülés, leégés, bukás, vereség, fiaskó, krach (régies), égés (szleng), csőd (szleng), bukta (szleng), bukfenc (szleng)

átvitel

főnév
 • átszállítás, továbbítás, áttétel, áttevés, átruházás, transzfer (szaknyelvi), transzport (bizalmas)
 • áthozat

befogad

ige
 • magába zár
 • magába fogad, felfog, megért, felér ésszel, appercipiál (idegen), recipiál (idegen)
 • szállást ad, elszállásol, otthont ad, hajlékot ad, elhelyez, odavesz, elkvártélyoz (régies), menedéket nyújt, becsap (tájnyelvi), beprimil (tájnyelvi)
 • bevesz, beenged, iktat, inkorporál (idegen)
 • (tájnyelvi): megfogad, felfogad, szolgálatba fogad

előfizet

ige
 • járat, megrendel, abonál (régies), prenumerál (régies)

énekel

ige
 • dalol, dalolgat, nótázik, trillázik, zengedez (választékos), zeng, zöngicsél, gajdol (tájnyelvi), gajdolász (tájnyelvi), kornyikál, nyávog (pejoratív), hangicsál (régies), kántál, óbégat, dúdol, dudorászik, dajnál (tájnyelvi), dallikázik (tájnyelvi)
 • (madár): szól, fütyül, csattog, csicsereg, csiripel, csivitel, csipog, hangicsál (régies)

gázfejlesztő

főnév
 • gázgenerátor

felocsúdik, fölocsúd

ige
 • felébred, feleszmél, magához tér, eszméletre tér, felserken (régies), felkel, észbe kap, feleszénkedik (tájnyelvi), felgédeleg (tájnyelvi), kiocsúdik (tájnyelvi)

elapróz

ige
 • elaprít (tájnyelvi), összeaprít, elmorzsál, elmorzsol, csipcsupol (tájnyelvi), szakmatol (tájnyelvi)
 • elpazarol, elfecsérel, elveszteget, elherdál, elforgácsol, szétforgácsol

ébenfa

főnév
 • ében

elhivatottság

főnév
 • hivatás, hivatottság, hivatástudat, küldetés, rendeltetés, misszió

felitat, fölitat

ige
 • felszárít, felszívat, letöröl, vízmentesít

elégedett

melléknév
 • megelégedett, nyugodt, boldog, békés, kiegyensúlyozott, örömteli, gondtalan, zavartalan, kielégült

cséve

főnév
 • gombolyító, tekercs, orsó, spulni, csörlő (régies)
 • (tájnyelvi): kukoricacső

elkoboz

ige
 • lefoglal, elvesz, elszed, megszerez, konfiskál (régies), zár alá vesz, kisajátít, expropriál (szaknyelvi)

felmérgesedik, fölmé

ige
 • felindul, felbőszül, felingerlődik, felhördül, felidegeskedik, feldühödik, dührohamot kap, dühöng, megharagszik, haragra lobban, tűzbe jön, elönti a méreg, méregbe gurul, elfogja a méreg, dühbe gurul, dühbe jön, megvadul, begerjed, felháborodik, megbolondul, megmérgesedik, felpaprikázódik (bizalmas), begurul (szleng), bepörög (szleng), begőzöl (szleng), meggubolyodik (tájnyelvi) Sz: felmegy a cukra (bizalmas), felmegy a pumpája (szleng), felforr az agyvize (szleng), felkapja a vizet (szleng)