enciklopédia szinonimái

főnév
 • ismerettár, lexikon

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zörren

ige
 • csörög, csörren

borzalmas

melléknév
 • borzasztó, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rémületes, rémséges, rémes, irtózatos, hátborzongató, rettenetes, embertelen, félelmetes, megrendítő, megdöbbentő, ijesztő, hajmeresztő
 • kegyetlen, gyötrelmes, gyötrő
 • (hsz-szerűen): nagyon, szerfelett, igen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a enciklopédia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszakadás

főnév
 • szétszakadás, kettészakadás, kettéválás, szétválás, széthasadás, elhasadás, elfeslés, szétfeslés
 • elválás, búcsúzás, elhatárolódás, elszabadulás, kiválás, különválás, kivonulás, kilépés, válás, elfordulás, elpártolás, elkülönülés, szecesszió (szaknyelvi), szeparálódás

egyszólamú

melléknév
 • homofon (szaknyelvi), monofonikus (szaknyelvi), unisono (szaknyelvi)

efféle

melléknév
 • ilyen, ily, ilyenféle, ilyenfajta, ilyesmi, hasonló, effajta

csintalan

melléknév
 • csintalankodó, pajkos, játékos, eleven, haszontalan, rakoncátlan, huncut, vásott, komisz, rossz, gézengúz, selma (régies), ármányozott (tájnyelvi), katlankulcsos (tájnyelvi) Sz: farkasgégén eresztett; nagyapja is ördög volt
 • pajkos, pajzán, kacér, szabados, kétértelmű, sikamlós, dévaj, pikáns

elvetemült

melléknév
 • elvetemedett, gyalázatos, aljas, alávaló, bitang, Istentől elrugaszkodott, istentelen, elfajzott, immorális, romlott, rosszindulatú, gaz, gonosz, rosszlelkű, sötét (alak), köpedelmes, nemtelen (régies), becstelen, jellemtelen, galád

fajankó

főnév
 • fafej, tökfilkó, tökfej, balek, tuskó (bizalmas), suttyó, tahó (bizalmas), surmó, hólyag (bizalmas), bunkó (bizalmas), golyhó (tájnyelvi), mihók (tájnyelvi), fatülök (tájnyelvi), tökkolop (tájnyelvi)

megtermett

melléknév
 • termetes, derék, szép szál, tagbaszakadt, erős, daliás, szálas (régies), húsosfazék (tájnyelvi), keménykötésű, robusztus, jókora, markos, nagydarab, testes, drabális (bizalmas), behemót (bizalmas), mahomet (régies), öles termetű, deltás (bizalmas), vállas (bizalmas), kajakos (bizalmas)

borong

ige
 • felhősödik, befelhősül, borul, beborul, sötétlik
 • méláz, búsong, szomorkodik, mereng

boa

főnév
 • óriáskígyó, anakonda
 • nyakprém, nyakbavaló, prémstóla, szőrmegallér
 • (szleng): hímvessző

bungaló

főnév
 • faház, lak, nyári lak, víkendház, dácsa (szleng), kulipintyó

fazekas

főnév
 • agyagműves, cserepes, edényesmester (tájnyelvi), tálasmester (tájnyelvi), csupros (tájnyelvi), fazokas (tájnyelvi), gerencsér (tájnyelvi), gölöncsér (tájnyelvi), boda (régies), sárvarga (tájnyelvi)

félrecsúszik

ige
 • félresiklik, lepattan, kicsúszik, vakvágányra csúszik

hátralék

főnév
 • tartozás, adósság, teher, restancia (bizalmas), elmaradás, késedelem, hátralevőség, kinnlevőség

gerjeszt

ige
 • éleszt, szít, gyullaszt, lobbant, gyújt, táplál, lángít (régies), permeszt (tájnyelvi)
 • kelt, kivált, támaszt, ingerel (valamire), izgat, lobbant, fakaszt, ösztönöz, felvillanyoz, stimulál, buzdít, indít, okoz, készt, késztet, serkent, excitál (idegen)
 • (áramot): indukál

enervált

melléknév
 • búskomor, életunt, fásult, bágyadt, letargikus, deprimált, depressziós, kimerült, elgyengült, ideggyenge, erőtlen, energiátlan, fáradt, mísz

elsatnyul

ige
 • elcsenevészedik, elhitványul, elgyöngül, elfajzik, elkorcsosul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), visszafejlődik, elványad (tájnyelvi), elenyészelődik (tájnyelvi), elposzhul (tájnyelvi), elsanyarodik (tájnyelvi)

eszméletlen II.

határozószó
 • magánkívül, öntudatlanul, kábultan, eszméletlenül, önkívületben, kómában

gazdag II.

főnév
 • milliomos, milliárdos, sikerember, pénzember, nagymenő (szleng), tőkés, tőkepénzes, pénzeszsák

erdészeti

melléknév
 • erdőgazdasági

elad

ige
 • értékesít, árul, áruba bocsát, forgalmaz, piacra dob, piacra visz, pénzre vált, kiárusít, elidegenít, pénzzé tesz, elárusít (választékos), túlad (valamin), elsóz (bizalmas), elsüt, elveszteget, elkótyavetyél, realizál, elablézol (tájnyelvi), ellíferál (tájnyelvi), elpasszol (bizalmas)
 • elárul, besúg, beköp (szleng)

exkavátor

főnév
 • kotrógép, forgókotró (szaknyelvi), kanalas kotró (szaknyelvi), földkotró, markoló, ásógép
 • (szaknyelvi): fúró

géppuska

főnév
 • gépfegyver, golyószóró, géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), cselló (szleng), varrógép (szleng), maxim (régies)