elsatnyul szinonimái

ige
 • elcsenevészedik, elhitványul, elgyöngül, elfajzik, elkorcsosul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), visszafejlődik, elványad (tájnyelvi), elenyészelődik (tájnyelvi), elposzhul (tájnyelvi), elsanyarodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapdos

ige
 • kapkod, kapdoskodik (tájnyelvi), kapos (tájnyelvi), kapoz (tájnyelvi), fogoz (régies), ragadoz (régies)

alakváltozás

főnév
 • deformálódás, deformáció, torzulás
 • átváltozás, átalakulás, metamorfózis (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elsatnyul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmaradottság

főnév
 • tudatlanság, műveletlenség, provincializmus, korlátoltság, maradiság, beszűkültség, fejletlenség

drasztikus

melléknév
 • erőszakos, kíméletlen, könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, kérlelhetetlen, nyers, ellentmondást nem tűrő
 • durva, vaskos, trágár, obszcén

direkt I.

melléknév
 • közvetlen, egyenes

cölibátus

főnév
 • (papi) nőtlenség

előráncigál

ige
 • előhúz, előránt, elővesz, előkapar
 • (valakit): előkerít, előteremt, előránt (bizalmas)
 • (bizalmas): szóba hoz, előhoz, megemlít

erőskezű

melléknév
 • erélyes, határozott, szigorú, kemény, keménykezű, vaskezű, elszánt

megközelíthető

melléknév
 • elérhető, hozzáférhető, megszerezhető, közeli, rendelkezésre álló
 • barátságos, kedves, nyájas, melegszívű, szívélyes, jóakaratú, joviális, közvetlen, nyílt, fesztelen, atyafiságos (régies)

bevezetés

főnév
 • bekísérés, besegítés, betessékelés
 • bevezető, előszó, előjáték, nyitány, előhang, előbeszéd (régies), előversengés (régies), introdukció (szaknyelvi), prefáció (idegen), prelúdium (idegen), beköszöntő, prológus, preambulum (szaknyelvi)
 • előkészítés, előtanulmány, előismeret, propedeutika (idegen)

besugároz

ige
 • fénybe borít, beragyog, bearanyoz

bokasüllyedés

főnév
 • harántsüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)

esti

melléknév
 • esteli (régies), alkonyati, esthajnali (régies)

felcser

főnév
 • (régies): borbély, kirurgus (régies)
 • (régies): tábori orvos, sebész
 • orvossegéd
 • katonaorvos, kőbaltás (szleng), lódoktor (szleng)

hallgat

ige
 • figyel, fülel (bizalmas), fülét hegyezi, fülét kinyitja, figyelemmel kísér, meghallgat, figyelmez (régies), hallgatódzik, hallgatkozik (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): szót fogad, csüng (valakin), ragaszkodik (valakihez), engedelmeskedik (valakinek), figyelembe vesz, hajlik
 • tűr, eltűr, lenyel (bizalmas), vesztegel (régies), lapul (pejoratív), kushad (bizalmas), kussol (durva), tartja a pofáját (durva)
 • visszahúzódik, csendben van, meg se mukkan, megkukul (bizalmas), elnémul Sz: hallgatásba merül, hallgatásba burkolózik, befogja a száját; csomót köt a nyelvére; egy szót se szól, azt is halkan mondja; egy kukkot sem szól; elfagyott a beszélő sípja; fél, hogy megfázik a nyelve; fülel, mint nyúl a bokorban; hallgat, mint a csuka; hallgat, mint a nagyharang nagypénteken; hallgat, mint a sült hal; hallgat, mint a néma harang; hitelbe beszél; ki nem vehetsz egy szót belőle; lakat van a száján; nem szól, mint a fa; néma, mint a sír; ókumlál, mint a nyúl; se kukk, se bakk; vizet vesz a szájába
 • látogat (előadást), eljár (előadásra)

frottírtörülköző

főnév
 • dörzstörülköző

elsirat

ige
 • elbúcsúztat, megsirat, meggyászol, gyászol, elparentál (régies)

ellenőrző II.

főnév
 • ellenőrző könyv, index, ellenem őrző (bizalmas), árulkodó (bizalmas), jegytár (bizalmas), szálkatartó (bizalmas), szamárpasszus (szleng), szamárkönyv (szleng)

energikus

melléknév
 • erélyes, határozott, magabiztos, erőteljes, kemény, rámenős, ellentmondást nem tűrő, lendületes, dinamikus, életerős, tetterős, hatékony, hathatós, mozgékony, élénk, eleven, friss, serény, tevékeny, szorgos, buzgó, hajtós, aktív, virgonc, belevaló (bizalmas)

főként, főképp

határozószó
 • főképpen, leginkább, különösen, különlegesen, különösképpen, különösképp, sajátképpen, főleg, kivált, kiváltképp, nagymértékben, nagyobbára, jobbára, jórészt, elsősorban, nagyrészt, többnyire, jelesül, jelesen (választékos), pláne (bizalmas)

eltérít

ige
 • kitérít, elfordít
 • (szándékától): eltántorít, elállít (tájnyelvi)
 • (figyelmet): elvon, elterel

dzsesszzenekar

főnév
 • jazz-band (idegen)

érdemes

melléknév
 • méltó, jogosult
 • derék, jóravaló, jeles, becsületes, tisztelt
 • érdemleges, dicséretes, érdemdús, tekintélyes
 • kifizetődő, hasznos, ajánlatos

fránya II.

főnév
 • (szitkozódásban): fene, manó