enervált szinonimái

melléknév
 • búskomor, életunt, fásult, bágyadt, letargikus, deprimált, depressziós, kimerült, elgyengült, ideggyenge, erőtlen, energiátlan, fáradt, mísz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráfér

ige
 • elfér, felfér, rámegy, megfér (tájnyelvi), rámegyen (régies), rátér (régies)
 • (valakire, valamire): szüksége van rá, kell, elkel

védett

melléknév
 • szélmentes, fedett
 • óvott, őrzött, biztonságos, sérthetetlen, biztos, biztosított, stabil, szilárd, megerősített, védelem alatt álló
 • ellenállóképes, immúnis (szaknyelvi)
 • értékes, páratlan, ritka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a enervált szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszán

ige
 • (elszánja magát): eltökél, elhatároz, elhatározza magát, feltesz (valamit), rászánja magát

együttható

főnév
 • tényező, szorzótényező, állandó, szorzó, mutatószám, koefficiens (szaknyelvi)

egész II.

határozószó
 • egészen, teljesen, igen, nagyon

csipetnyi

melléknév
 • kevés, csekély, kicsi, kicsiny, apró, parányi, pirinyó, pindurka, picuri, picurka, morzsa, morzsányi, mákszemnyi, cseppnyi, csöppnyi, szemernyi, jottányi, fikarcnyi, szikra, szikrányi, hajszálnyi, gondolatnyi, leheletnyi

elvigyorodik

ige
 • elmosolyodik, fülig szalad a szája

fájlal

ige
 • fájdít, fájdalmat érez, fájít (tájnyelvi), sajnít (tájnyelvi), sérlel (tájnyelvi)
 • panaszkodik
 • sajnál, szomorkodik, búsul, bán, bánkódik, kesereg, sirat, gyászol, sajnálkozik (valamin)
 • rosszulesik (valakinek valami), megbántódik, neheztel, sérelmez

megtisztel

ige
 • szerencséltet (régies), meglátogat, süvegel (régies), megural (régies), megemberel (tájnyelvi), tiszteleg, ünnepel, magasztal, éltet, éljenez
 • kitüntet
 • (szépítően): beszennyez

borotválatlan

melléknév
 • borostás, szőrös, tüskés, szúrós, szakállas

bocsátkozik

ige
 • ereszkedik
 • (tevékenységbe): belefog, belekezd, hozzálát, kezdeményez, nekifog, nekilát, elegyedik

burgundi

főnév
 • (tájnyelvi): burgundi répa, takarmányrépa (tájnyelvi), marharépa, kerekrépa

fecsegő

melléknév
 • bőbeszédű, beszédes, közlékeny, szószátyár, locska (régies), locsi-fecsi, nyelves, lepcses, kotnyeles, cserfes, csacska, csatra (tájnyelvi), hetlekotla (tájnyelvi), csiricsáré (tájnyelvi), leffencs (tájnyelvi), fecskes (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), kacsasegg (durva), szófosó (durva)
 • pletykás, hírhordó, hírvivő
 • (patak): locsogó, csobogó, csörgedező

félreismer

ige
 • aláértékel, lebecsül, alábecsül
 • túlértékel

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola

engedményes

melléknév, főnév
 • kedvezményes, akciós, leértékelt, diszkont, kiárusított
 • kedvezményezett, cesszionárius (idegen), koncesszionált (idegen)

elsirat

ige
 • elbúcsúztat, megsirat, meggyászol, gyászol, elparentál (régies)

észrevesz

ige
 • érzékel, észlel, kiolvas, obszervál (idegen), percipiál (idegen), meglát, megpillant, felfedez, felfigyel (valakire, valamire), figyelmes lesz (valamire, valakire), kiszúr (bizalmas)
 • megérez, megsejt, megneszel, megeszel (tájnyelvi), megszagol, felfog, tudomásul vesz, tudatosít, konstatál, tapasztal, megtud
 • rájön, átlát, felismer, ráeszmél, rádöbben

gazember

főnév
 • gazfickó, gonosztevő, bűnöző, börtöntöltelék, akasztófavirág, akasztófáravaló, kötnivaló, bitang, bandita, briganti, haramia, útonálló, zsivány, betyár, kapcabetyár, aszfaltbetyár, csirkefogó, huligán, gengszter, semmirekellő, szélhámos, csaló, svindler (bizalmas) Sz: ágyúból kellene kilőni; ágyútölteléknek való; akasztani való; akasztófa címere; akasztófa virága, hóhérpallos cifrája; akasztófára termett; akasztottak már jobbat is nála; attól félhet az erdőben, hogy magától is felakad; az ördögnek adta a lelkét; beírták a fekete könyvbe; bölcsőjét is az ördögfiak ringatták; csávába való ember; drágalátos mákvirág; ha templomot keres is, akasztófára talál; hóhérpallos levele; Istentől elrugaszkodott; jó cég; kár, hogy anyja méhében fel nem akadt a köldökzsinórra; máriás huncut; meg van vetve az ágya a pokolban; megérdemli a kötelet; ördög cimborája; pokol fajzatja; soha, még az anyja hasában sem volt jó; sokszor kényszerítették a bíró elébe; sokszor tapodja a bíró küszöbét
 • csibész, kópé, mákvirág, gézengúz, jómadár, lókötő, pernahajder, himpellér, imposztor

eredeztet

ige
 • származtat, levezet, derivál (szaknyelvi)

elájul

ige
 • ájulásba esik, elalél (választékos), összeesik, összerogy, összecsuklik, összenyaklik, kollabál (idegen), elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), eszméletét veszti, bekómál, elhal (tájnyelvi) Sz: elsötétül előtte a világ; összecsuklik, mint a colstok

expressz II.

főnév
 • expresszvonat, sebesvonat, gyorsvonat
 • expresszlevél

gerezd

főnév
 • cikk, cikkely, csúcsa (tájnyelvi)
 • szelet, karéj, darab
 • szőlőfürt, biling (tájnyelvi)
 • (régies): rovátolás, barázdálás, völgyelés