emberszeretet szinonimái

főnév
 • filantrópia (idegen), altruizmus (szaknyelvi), felebaráti szeretet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rányom

ige
 • rátesz, feltesz, belenyom
 • rányomtat, rávisz
 • (pecsétet, bélyeget): ráüt, rásüt
 • (bizalmas): ráhárít, megterhel (valamivel)

alakoskodás

főnév
 • színlelés, képmutatás, kétszínűség, kétszínűsködés, tettetés, disszimuláció (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a emberszeretet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elrémít

ige
 • megrémít, elijeszt, elborzaszt, megijeszt, megfélemlít, elképeszt, megrendít

egyházi

melléknév
 • papi, templomi, gyülekezeti, szerzetesi, monostori, szent, szakrális (idegen), klerikális

dülöngél

ige
 • dülöng, tántorog, inog, imbolyog, támolyog, ingadozik, csetlik-botlik, bukdácsol, botorkál, botladozik, ténfereg, inog-binog (tájnyelvi), dülöngőzik (tájnyelvi), illeng (tájnyelvi)

csibész

főnév
 • csirkefogó, gazember, gazfickó, gézengúz, kópé, himpellér, imposztor (régies), pernahajder, pokolravaló, jómadár, jó firma, kapcabetyár, ebadta, máriásadta (tájnyelvi), ganef (szleng), gauner (bizalmas), mihaszna, semmirekellő, senkiházi, lókötő, aszfaltbetyár, lacibetyár (tájnyelvi)
 • (gyerek): rosszaság, rosszcsont, rosszposztó, ördögfióka, ördögfattya (tájnyelvi), utcagyerek, utcakölyök, anyaszomorító, kutyanáció (tájnyelvi), ebugatta (tájnyelvi)

eltűnik

ige
 • eltávozik, tovatűnik, sudamlik (régies), szétfoszlik, szertefoszlik, elenyészik, belevész (valamibe), nyoma vész, híre-hamva sincs, elvész a szeme elől (valakinek), köddé válik, semmivé válik, elpárolog (szleng), lelécel (bizalmas), felszívódik (szleng), felszivárog (szleng), elszivárog (szleng), kámfort játszik (szleng), kámforrá válik, elkámforog (tájnyelvi), elcsellen (tájnyelvi), földetlenné lesz (tájnyelvi) Sz: bottal üthetik a nyomát; csak hűlt helyét lelték; ég nyelte-e el, vagy a föld, nem tudni; egyszeriben oda lett; elenyészett, mint a füst; elment iszli-muszliba; eloszlik, mint a buborék; elpárolog, mint a kámfor; eltűnik, mint a szürke szamár a ködben; eltűnik, mint Petőfi a kukoricásban; huzatot kap; szőrén-lábán elvész; világgá ment, mint a tót asszony pulykája
 • elrejtőzik, elillan, sunnyog (szleng), koltászol (szleng)

ezermester

főnév
 • barkácsoló, ügyes kezű, fúró-faragó, bütykölő (bizalmas), barkács (tájnyelvi), barkácsember (tájnyelvi), bébillér (tájnyelvi)

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

boltozatos

melléknév
 • bolthajtásos, boltíves, boltozott, boltos, félköríves, csúcsíves, árkádos, íves, ívelt, karajos (tájnyelvi), tekerületes (tájnyelvi)

bizalmatlanság

főnév
 • tartózkodás, óvatosság, fenntartás, aggály, gyanakvás, gyanakodás, kétely, kétkedés, hitetlenség, hitetlenkedés, szkepticizmus (idegen), pesszimizmus, skrupulus, diffidencia (régies), tamáskodás

búcsúelőadás

főnév
 • búcsúfellépés, búcsúszereplés, búcsúkoncert, búcsúest, záróest

fapapucs

főnév
 • facipő, klumpa, cókó (tájnyelvi), facsizma (tréfás)
 • gyógypapucs

felnéz, fölnéz

ige
 • feltekint, felbámul, felpillant, felles
 • (valakire): tisztel, méltányol, becsül, nagyra tart, értékel, csodál, bámul, imád
 • fellátogat, felmegy, felugrik

hat2

számnév
 • hatos, fél tucat, féltucatnyi

generális II.

főnév
 • tábornok, fővezér, főparancsnok
 • rendfőnök

eme

névmás
 • ez, emez, ezen, e

előzetes II.

főnév
 • beharangozás, híradás
 • emlékeztetés, figyelmeztetés, értesítés, tervezet, skicc (bizalmas), memó (bizalmas)

eseng

ige
 • esedezik, kér, kérlel, könyörög, rimánkodik, instál (régies), esenkedik (régies)
 • kunyerál, kuncsorog, pitizik
 • vágyik, vágyakozik, vágyódik, eped, sóvárog, áhítozik, ácsingózik (tájnyelvi)

galambgomba

főnév
 • galambica

építész

főnév
 • építőmester, építésvezető
 • építészmérnök, architektus (idegen), építőmérnök, építőművész, műépítész

éhezik

ige
 • koplal, üres a gyomra, üres a hasa, korog a gyomra, böjtöl, felkopik az álla, éhkoppon van, éheskedik (tájnyelvi), ehül (régies), nélkülöz
 • (valamire): vágyik, vágyakozik, sóvárog, eped, kíván (valamit)

etikus

melléknév
 • tisztességes, becsületes, erkölcsös, fair (idegen), sportszerű

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő