elrémít szinonimái

ige
 • megrémít, elijeszt, elborzaszt, megijeszt, megfélemlít, elképeszt, megrendít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betekint

ige
 • benéz, bepillant, bekukkant
 • bepillant, áttanulmányoz, tájékozódik (valamiről), átvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, beleolvas, átfut

üde

melléknév
 • bársonyos, hamvas, fiatal, derűs, egészséges, fiatalos, hervadatlan, pihent
 • bő nedvű, harmatos
 • kellemes, friss, frissítő, hűsítő, hűvös, üdítő, élénkítő
 • ózondús (levegő)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elrémít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ellenző I.

melléknév
 • kifogásoló, tiltakozó, gátló, akadályozó, opponens (idegen)

dracéna

főnév
 • sarkantyúcserje, sárkányliliom, sárkányfa

diktátor

főnév
 • zsarnok, despota, elnyomó, kényúr (választékos), önkényúr, egyeduralkodó, élet-halál ura, tirannus (régies)
 • kiskirály, autokrata

citera

főnév
 • (tájnyelvi): tambura

előléptet

ige
 • kinevez, feljebb juttat, előnyom (szleng), előmozdít (régies)

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték

megkonstruál

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

bevándorol

ige
 • immigrál (idegen), beköltözik, betelepedik, megtelepszik, letelepszik
 • beutazik, bejár, végigjár

berukkol

ige
 • (katonának): bevonul, beáll

bogyó

főnév
 • bubúcs (tájnyelvi), bingyó (tájnyelvi), bodocs (tájnyelvi)
 • (állati) ürülék, ganéj

esküszöveg

főnév
 • esküforma, eskü

felbont, fölbont

ige
 • kinyit, kibont, felnyit, megbont, feltör, felvág, feltép, felszakít, felszaggat, fölfeszeget, feltár, felránt, kigöngyölít
 • szétbont, széttagol, szétszed
 • lefejt, kifejt, felfejt, felszed, szétfejt
 • megszüntet, érvénytelenít, feloszlat, felmond, hatálytalanít, hatályon kívül helyez, megszeg, visszalép (valamitől), visszacsinál

hálátlan

melléknév
 • háládatlan, önző
 • terméketlen, meddő, eredménytelen

frász

főnév
 • (tájnyelvi): görcs, rángógörcs, nyavalya, nyavalyatörés
 • (bizalmas): ijedelem, félelem, izgalom, cidri
 • (szleng): pofon, nyakleves, tasli (bizalmas)

elrohan

ige
 • elrobog, elviharzik, elvágtat, elnyargal, elzúg, elszáguld, eliramodik, elfut, elszalad, elsiet, elpucol (szleng), eltávozik, elinal, megfutamodik, elmenekül, kereket old, elsöpör (szleng)
 • (idő): elfut, elszalad, elrepül

ellenérv

főnév
 • visszavágás, riport, replika (régies), tromf (régies), ellenargumentum (régies), ellenvetés, cáfolat

emlékünnep

főnév
 • emléknap, jubileum, megemlékezés

fotó

főnév
 • fénykép, kép, felvétel, fotográfia (régies), portré
 • (tájnyelvi): petróleum

eltapos

ige
 • letapos, széttapos, eltipor, legázol, elgázol, elnyom (régies), elnyomdos (régies), eltapod (tájnyelvi), eltapicskál (tájnyelvi)
 • (felkelést): elfojt, elnyom, lever, eltipor (választékos)

duzzog

ige
 • neheztel, dacoskodik, durcáskodik, megorrol, orrol, truccol (bizalmas), felhúzza az orrát, dizzeg-duzzog (tájnyelvi), duzmog (tájnyelvi), pintyerget (tájnyelvi) Sz: kunkötésben van az orra; dideg-dudog, mint a vénasszony

érdek

főnév
 • érdekeltség, érdeklet (régies)
 • haszon, nyereség, előny, java (valakinek)
 • haszonlesés, számítás, önzés
 • (régies): érdeklődés, kíváncsiság

föveg

főnév
 • süveg, sapka, sipka (tájnyelvi), kucsma, kalpag, csákó