boltozatos szinonimái

melléknév
 • bolthajtásos, boltíves, boltozott, boltos, félköríves, csúcsíves, árkádos, íves, ívelt, karajos (tájnyelvi), tekerületes (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bőség

főnév
 • tágasság, méret
 • bővelkedés, fölösleg, többlet, túltengés, abundancia (idegen)
 • gazdagság, jólét, jómód

műsorközlő

főnév
 • műsorvezető, kommentátor
 • bemondó, konferanszié (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a boltozatos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bevándorol

ige
 • immigrál (idegen), beköltözik, betelepedik, megtelepszik, letelepszik
 • beutazik, bejár, végigjár

atyai

melléknév
 • apai, családapai, paternális (idegen)
 • lelkipásztori, szerzetesi

ateista

melléknév
 • istentagadó, hitetlen, istentelen, vallástalan, pogány
 • vallásellenes, szkeptikus, szabadgondolkodó

akaszt

ige
 • függeszt, lógat, biggyeszt, aggat, csemmeszt (tájnyelvi)
 • kapcsol, hozzákapcsol, hozzáerősít, csatol
 • felköt, felhúz, fellógat

blamál

ige
 • (bizalmas): megszégyenít, szégyent hoz (valakire), szégyenbe hoz, szégyenbe ejt (választékos), kompromittál, lejárat, leéget (bizalmas)

címke

főnév
 • cédula, jegy, árujegy, szelvény, felirat, védjegy, márka, jelzés, bélyeg, embléma, gyári jel, vignetta, etikett (régies), bárca, devise (régies)

kisorsol

ige
 • sorsot vet, kockára bocsát, kockázással eldönt, kihúz
 • szétoszt
 • kijelöl

csal

ige
 • félrevezet, megtéveszt, becsap, átráz (bizalmas), átver (bizalmas), ámít, hamiskodik, fortélyoskodik, szélhámoskodik, panamázik, szédeleg, fondorkodik (régies), fortélykodik (régies), csaklizik (tájnyelvi), miskulál (tájnyelvi), linkel (szleng), kóklerkedik, simlizik, svindlizik (bizalmas), (kártyában) paklizik (szleng), (sportban) bundázik (szleng), puskázik (bizalmas) Sz: két pénzzel megy a vásárba, hármon akar venni; asztal alatt keveri a kártyát; duplán fog, mint a kocsmáros krétája; jól tud a mérték mellett szabni; vallásából is kiveszi az embert
 • (valakibe): csábít, hívogat
 • előidéz, kelt, okoz

dac

főnév
 • dacosság, ellenállás, engedetlenség, ellenszegülés, ellenkezés, makacsság, nyakasság, fejesség, csökönyösség, gőg, trucc (bizalmas), megátalkodottság, konokság, makrancosság, akaratosság, önfejűség, berzenkedés, rezisztencia (szaknyelvi), durca, büszkeség, dölyf

éretlen

melléknév
 • zöld, fanyar, savanyú, gyenge
 • kifejletlen, kialakulatlan, fejletlen, fiatal, serdülő, gyermekes, gyerekes, gyermeteg, infantilis, gyermekded, gyakorlatlan, tapasztalatlan, kezdő, mazsola (bizalmas), tacskó (bizalmas), tejfelesszájú, zöldfülű, nyálasszájú (durva), taknyos (bizalmas), takonypóc (durva), csipás (pejoratív), hátulgombolós (pejoratív) Sz: alig bújt ki a földből; csecs még a szájában; még tejes a szája; még az anyja teje a száján; még ott a tojáshéj a fenekén; nem nőtt még be a feje lágya; pép való még a szájába
 • kiérleletlen, zsenge, kiforratlan, elhamarkodott, korai, sületlen, tökéletlen

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

bombatámadás

főnév
 • bombázás, légitámadás

betoppan

ige
 • beállít, megérkezik, megjön, ott terem, belép, benyit, becsöppen, bevetődik, beugrik, betér, beköszönt, bebotlik, bekukkant, benéz, befut, beront, berobban, betámít (tájnyelvi), megjelenik, feltűnik Sz: beugrik, mint Bolond Istók Debrecenbe; pofafürdőt vesz (szleng); odatolja a pofáját (durva); odatolja a képét; beteszi a lábát; beeszi a fene

buzgóság

főnév
 • odaadás, buzgalom, iparkodás, fáradozás, igyekvés, törekvés, tevékenykedés, serénykedés, munkakedv, sürgölődés, lendület, nekibuzdulás, felbuzdulás, lelkesedés, rajongás, igyekezet, szorgalom, szenvedély, szenvedelem (régies), stréberség (bizalmas), ambíció, hév (választékos), vehemencia
 • ájtatosság, áhítat, istenesség, hitbuzgóság, bigottság (pejoratív), elvakultság

elektród

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)

botladozik

ige
 • csetlik-botlik, bukdácsol, támolyog, tántorog, dülöngél, ingadozik, imbolyog, botorkál, botlog (tájnyelvi), botlakozik (régies)
 • (beszédben): akadozik
 • (ritmus): döcög, biceg, sántít

babos

melléknév
 • (tájnyelvi): pettyes, tarkás, foltos, pöttyögetett

célszerű

melléknév
 • célravezető, hasznos, használható, hasznavehető, alkalmas, alkalmazható, hatékony, gyakorlati, ajánlatos, előnyös, kedvező, jótékony, megvalósítható, keresztülvihető
 • hathatós, életrevaló, kifizetődő, gyakorlatias, praktikus, célirányos, megfelelő, opportúnus (idegen), helyénvaló, helyes, ésszerű, tanácsos, racionális, józan, elfogadható, járható, indokolt

élettapasztalat

főnév
 • bölcsesség, életbölcsesség, életismeret, életfilozófia