eltékozol szinonimái

ige
 • elpocsékol, elveszteget, elpazarol, elfecsérel, elherdál, elszór, elhány, elver, elkótyavetyél, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elfuccsol (tájnyelvi) Sz: kidob az ablakon

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megoszt

ige
 • terjeszt, átad, közöl, elmond
 • eloszt, felez, feloszt
 • szétszakít, széthasít, megszakít, elkülönít
 • elválaszt, szétválaszt, kettéválaszt, darabokra szed, megbont, viszályt kelt

giccs

főnév
 • limonádé, hatásvadászó alkotás, érzelgősség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eltékozol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előérzet

főnév
 • sejtés, sejtelem, megsejtés, megérzés, előjel, intő jel, gyanítás, intuíció, prognózis, ándung (tájnyelvi), balérzet (régies), balsejtelem, dunszt (szleng), spúr (szleng), spuri (szleng)

ecetfa

főnév
 • ecetszömörce

dombvidék

főnév
 • dombság, hátság, lankaság, hegyvidék (tájnyelvi)

csapszeg

főnév
 • szegecs, rögzítőcsap, pecek (bizalmas), nitt (szaknyelvi)

elrobog

ige
 • elrohan, elsiet, elfut, elszalad, elszáguld, eliramodik, elnyargal (bizalmas), elvágtat, elzúg (bizalmas), elüget, elpucol (szleng), elporzik, odébbáll

esőfelhő

főnév
 • nimbusz (régies), viharfelhő, zivatarfelhő

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

bizalmatlanság

főnév
 • tartózkodás, óvatosság, fenntartás, aggály, gyanakvás, gyanakodás, kétely, kétkedés, hitetlenség, hitetlenkedés, szkepticizmus (idegen), pesszimizmus, skrupulus, diffidencia (régies), tamáskodás

betöltetlen

melléknév
 • kitöltetlen, szabad, üres, lakatlan, tiszta, fehér
 • (állás): megüresedett, ellátatlan, megürült, vákáns (idegen)

borong

ige
 • felhősödik, befelhősül, borul, beborul, sötétlik
 • méláz, búsong, szomorkodik, mereng

evolúció

főnév
 • fejlődés, kialakulás, törzsfejlődés

felfúj, fölfúj

ige
 • feldagaszt, felpuffaszt, felpumpál, felduzzaszt, feldurraszt (tájnyelvi)
 • eltúloz, felnagyít, túlságba visz, nagyokat mond, anzágol (bizalmas), túljátszik, kiszínez, tupíroz
 • (felfújja magát): felfuvalkodik
 • durcáskodik, duzzog, fúj, haragszik, húzza az orrát

hangverseny

főnév
 • koncert, dalest (szaknyelvi)
 • (bizalmas): zsivaj, lárma

fülsiketítő

melléknév
 • fülhasogató, fülsértő, fülrepesztő, fülhasító, éles, harsány, harsogó, erős, eget verő, mennydörgő, velőtrázó

elterjeszt

ige
 • bevezet, népszerűsít, közkinccsé tesz, divatba hoz, meghonosít, propagál
 • elhíresztel, közhírré tesz, közzétesz, szétkürtöl, elhírlel (régies)
 • (betegséget): széthord, széthurcol, továbbad, átragaszt (valakire)
 • (régies): elszór, elhint, elszillal (tájnyelvi), elszéllyez (tájnyelvi)

elnyomás

főnév
 • elnyomatás, önkény, önkényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, jogfosztás, szuppresszió (idegen), basáskodás, despotizmus (idegen), diktatúra, tirannizmus (régies), leigázás

erdőgazdaság

főnév
 • erdészet, erdőgazdálkodás, erdőművelés, fakitermelés, erdőkitermelés

fukarkodik

ige
 • takarékoskodik, fösvénykedik, zsugorgat, zsugoriskodik, fillérez, garasoskodik, krajcároskodik, szűkmarkúskodik, spórol (bizalmas), smucigoskodik (bizalmas), kucorkodik (tájnyelvi), gugerkodik (tájnyelvi)

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

egyébiránt

határozószó
 • egyébként, azonban, mindazáltal, mindazonáltal, különben, máskülönben, más tekintetben, ugyan, mellesleg

értekezés

főnév
 • disszertáció, dolgozat, tanulmány, esszé, trakta (régies), traktátus (régies), monográfia (idegen)
 • (régies): megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, eszmecsere, értekezlet, konferencia

függőfolyosó

főnév
 • körfolyosó, gang (bizalmas)