evolúció szinonimái

főnév
 • fejlődés, kialakulás, törzsfejlődés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pszt

módosítószó
 • csend!, csöndet!, csendesen!, csitt!

zavargás

főnév
 • lázongás, felkelés, forrongás, lázadás, felbolydulás, zendülés
 • rendzavarás, rendbontás, háborgás, megmozdulás, demonstráció, tumultus (régies), kravál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a evolúció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

erély

főnév
 • határozottság, akaraterő, kitartás, erélyesség, energikusság (idegen), tetterő, energia, vitalitás (választékos), vaskéz, szigor, keménység, kérlelhetetlenség

elhelyezés

főnév
 • letevés, lerakás, tárolás, elrendezés, elosztás, fekvés, helyzet, elszállásolás, kvártély
 • telepítés

eleje

főnév
 • kezdet, kezdőpont, kiindulópont, origó (szaknyelvi), rajt, start (bizalmas), kezdés
 • (tájnyelvi): színe-java, színe-virága, legjava, elit, krém (bizalmas)

diák

főnév
 • diákgyerek, tanuló, tanítvány, nebuló (bizalmas), növendék, középiskolás, gimnazista, egyetemista, hallgató, egyetemi hallgató, főiskolai hallgató, főiskolás, discipulus (régies)

est

főnév
 • este, estve (régies), esthajnal (régies), napnyugta, napest (régies), napszállat (régies), napszentület (tájnyelvi), alkony, alkonyat, szürkület
 • estély

felgyülemlik, fölgyü

ige
 • felhalmozódik, sokasodik, összegyűlik, feltorlódik, összetorlódik, felduzzad
 • csoportosul, aggregálódik (idegen), összesereglik, odatódul, összeverődik, tömegbe verődik, összeáll

mi

névmás
 • micsoda
 • ami
 • (mszó-szerűen): tessék?, milyen?, mennyi?

cifrálkodik

ige
 • feltűnősködik, piperézi magát, piperészkedik, fitogtatja magát, hivalkodik, páváskodik, kényeskedik, pípeskedik (tájnyelvi)

bútoroz

ige
 • berendez, bebútoroz

csapszék

főnév
 • kocsma, kiskocsma, kurta kocsma, ivó, csárda, poharazó, komplárház (régies), italmérés, pálinkamérés, kricsmi (szleng), krimó (szleng), csehó (szleng), italbolt, borkimérés, borház (régies), borharapó, borozó, söröző, sörház (régies), lebuj (szleng), szeszelde (szleng)

fellépés, föllépés

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus

fizikum

főnév
 • felépítés, testalkat, szervezet, testi erő, termet, testforma, testi felépítés, forma, idomok
 • (régies): fizikaszertár
 • (szleng): fizika
 • fizikaóra

hívat

ige
 • kéret, beidéz, bekövetel, odacitál, (magához) parancsol berendel, küld (valakiért)
 • szólíttat, neveztet, hítat (tájnyelvi)

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

exhumál

ige
 • kihantol, kiás, kiemel, kiföldel

érdekes

melléknév
 • érdekfeszítő, izgalmas, izgi (bizalmas), tetszetős, regényes, szenzációs (bizalmas), figyelemfelkeltő, figyelemre méltó, fordulatos, kalandos, olvasmányos, lebilincselő, szórakoztató, lenyűgöző, megkapó, megragadó, elmés, ötletes, színes
 • különös, furcsa, bizarr, groteszk

féklámpa

főnév
 • stoplámpa

gyeplabda

főnév
 • gyephoki, hoki

fakad

ige
 • kibuggyan, előtör, feltör, felszökik, folyik, ered, serked
 • kihajt, kifeslik, kibomlik, kisarjad, serked, zsendül, kiszökken, rügyezik, kibújik, kipattan
 • ered, keletkezik, fejlődik, származik, támad, jön, adódik, létrejön

elképeszt

ige
 • meglep, megdöbbent, meghökkent, elborzaszt, bámulatba ejt, konsternál (régies), megzavar, megrendít

felegyenesedik, föle

ige
 • feláll, feltápászkodik, felkászálódik (bizalmas), felemelkedik, kihúzza magát, felkel, lábra áll, talpra áll, talpra ugrik, felszökik

gyorsfagyasztás

főnév
 • mélyhűtés