megoldás szinonimái

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

levág

ige
 • leválaszt, lemetsz, lereszpitel (tájnyelvi), lenyes, lemetél, lenyisszant, lecsíp, lenyiszál
 • leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyírdes (tájnyelvi)
 • megnyír, lestuccol (szaknyelvi), lefajkol (tájnyelvi)
 • (kenyeret): leszel, lekanyarít, lekaszarint (tájnyelvi)
 • (végtagot): csonkol, amputál (szaknyelvi), leoperál
 • lekaszál, lesarlóz, learat, betakarít, letarol, kiirt
 • (állatot): leöl, leszúr, ledöf, agyonszúr, lebök (bizalmas), leszudorint (tájnyelvi)
 • megöl, elaprít (tájnyelvi)
 • (nagy erővel): lecsap, ledob, lehajít, letaszít, lelök, odacsap, odavág
 • lesújt, leüt
 • (villám): lecsap, beüt
 • (szleng): lehúz (szleng), megbírál, lecsepül, leszapul, lebírál, kritizál (bizalmas)
 • kicikiz (szleng), lecikiz (szleng)
 • (beszédet): rögtönöz, kanyarít, improvizál, nyom (szleng)
 • (szleng): megfej (szleng), megpumpol (szleng), megvág (szleng), megkopaszt (szleng), kunyerál, pumpol (bizalmas), tarhál (szleng)
 • (útról): letér, lefordul, lekanyarodik
 • lerövidít
 • (tájnyelvi): lekaszabol, felkoncol, lemészárol, felmészárol (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megoldás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meggondolt

melléknév
 • átgondolt, tervszerű, célirányos, céltudatos, tudatos, logikus, előkészített, megtervezett, megalapozott, okos, bölcs, megfontolt, korrekt, körültekintő, óvatos, elővigyázatos, előrelátó, alapos, helyes, figyelmes, tapintatos, diszkrét, diplomatikus, józan

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

legyint

ige
 • suhint, csap, csapint (régies), legyent (tájnyelvi), lettyent (tájnyelvi)
 • illet, érint

körüljár

ige
 • körülkerül, megkerül, körülsétál, körülmegy, körbemegy, körbejár, körülandalog (tájnyelvi)
 • ellenőriz, szemügyre vesz
 • felvázol, kitapogat, kipuhatol, kutat, vizsgál, átgondol, végiggondol, megfontol, megvilágít, körülfundál (tájnyelvi)
 • közkézen forog, forgalomban van

megkörnyékez

ige
 • kerülget, csábítgat, rávesz, rábeszél, kecsegtet (választékos), rábír, megfűz (bizalmas), szédít (bizalmas), megkörül (régies), körülvesz (tájnyelvi), megkerít (tájnyelvi)

méret

főnév
 • nagyság, terjedelem, kiterjedés, dimenzió, szám (ruháé, lábbelié)
 • mérték, arány

vonakodik

ige
 • húzódozik, húzódik, ódzkodik, kelletlenkedik, idegenkedik, prüszköl, berzenkedik, szabódik, tartózkodik, kibúvót keres, fázik (valamitől) (bizalmas), viszolyog, vacillál (bizalmas), küllőfékezik (tájnyelvi), hámfázolódik (tájnyelvi)
 • restell, átall, szégyell(valamire)

kinézés

főnév
 • kinézet, megjelenés, forma, látszat, külszín, külalak, látvány, külforma

kihív

ige
 • kicsal, kicsődít, kiszólít, odaszólít, odakiált
 • felszólít, feleltet, felhív
 • kitapsol, éljenez, vivátoz, zsívióz (idegen), hurráz, evviváz (idegen)
 • provokál, párbajra hív, beleköt (valakibe)
 • (kártyát): kijátszik, lehív

hangszóró

főnév
 • megafon, hangtölcsér, szócső

kitagad

ige
 • kitilt, kizár (örökségből), kirekeszt, kitúr, kiszorít, kiforgat, kisemmiz, megfoszt (valamitől), kiátkoz
 • kiűz, kikerget, kiközösít, száműz, számkivet, kilök, megvet (régies)

mi

névmás
 • micsoda
 • ami
 • (mszó-szerűen): tessék?, milyen?, mennyi?

nagybeteg

melléknév
 • súlyos beteg, nyavalyás (régies), félholt, dögrováson van (durva)

cukrászda

főnév
 • cukrászbolt, cukrászüzlet, cukrászat (régies), fagylaltozó, kávézó, presszó, eszpresszó, kioszk (régies), cuki (bizalmas), mandoletti (régies)

pléh

főnév
 • bádog, lemez, fémlemez

ölelés

főnév
 • átölelés, átkarolás, ölelgetés
 • szeretkezés, közösülés, egyesülés
 • (régies): csókolgatás, apolgatás (régies)

megoszlás

főnév
 • elkülönülés, differenciálódás, szétoszlás
 • szétágazás, elválás, szétszóródás
 • arány, szóródás, eloszlás, szórás (szaknyelvi)

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

méhkirálynő

főnév
 • anyaméh, méhanya, méh

ostromzár

főnév
 • zárlat, ostromgyűrű, körülzárás, blokád

megsül

ige
 • átsül, elkészül, kisül, megpirul
 • melege van, meggyullad

letartóztat

ige
 • őrizetbe vesz, elfog, elkap, lecsuk, lefog, megfog, aredál (tájnyelvi), learedál (tájnyelvi), arrestál (idegen)
 • lestoppol (szleng), lekapcsol (szleng), beakaszt (szleng), begyűjt (szleng), beszipkáz (szleng), bevisz, bezsuppol (szleng), deteneál (idegen)

memorandum

főnév
 • beadvány, feljegyzés, előterjesztés, diplomáciai jegyzék, emlékeztető, fölirat (régies)

öklöz

ige
 • üt, ver, ütöget, ütlegel, püföl (bizalmas)
 • verekszik
 • bokszol