ecetfa szinonimái

főnév
 • ecetszömörce

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dolog

főnév
 • munka, munkavégzés, teendő, feladat, tennivaló, dolgozás, foglalatosság, elfoglaltság, megbízás, szolgálat, kenyérkereset, munkaalkalom, robot (bizalmas), fáradság, időtöltés, gürcölés, erőkifejtés, erőfeszítés, fáradozás, lecke, házi feladat
 • terv, szándék, elképzelés
 • ügy, téma, elintézendő, keresnivaló
 • kérdéskör, témakör
 • cselekedet, tett, magatartás
 • esemény, történet, eset
 • helyzet, sors, hogylét, állapot
 • tárgy, holmi, eszköz, portéka, egy-más, valami, izé, cókmók, vacak, dologság (tájnyelvi), cucc (szleng), ketyere (szleng), bigyó (szleng), bizgentyű (szleng), izémizé (szleng), mifene (bizalmas), akármi (szleng), etvasz (szleng), móka (szleng), szerkentyű (bizalmas)
 • szubsztancia (idegen), objektum, létező, lény
 • székelés, széklet, vizelés, vizelet

jóformán

határozószó
 • szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, voltaképpen, szépszerével, valójában, gyakorlatilag, lényegében, jószerével
 • jobbára, nagyobbrészt, nagyrészt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ecetfa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

diszharmónia

főnév
 • disszonancia, kakofónia (szaknyelvi), széthangzás
 • nézeteltérés, véleménykülönbség, nézetkülönbség, véleményeltérés, egyenetlenség, súrlódás, széthúzás, differencia, ellentét, diszkordancia (idegen)

centrum

főnév
 • központ, középpont, gócpont, közép, mag, fókusz
 • belváros, városközpont
 • középpárt, centrumpárt

bukéta

főnév
 • (régies): csokor, virágcsokor, bokréta, csokréta (bizalmas)

benn, bent

határozószó
 • idebenn, idebent, belül, odabenn, odabent, bévül (tájnyelvi), ittbent (tájnyelvi)

drákói

melléknév
 • szigorú, könyörtelen, erélyes

életmű

főnév
 • munkásság, oeuvre (idegen), pályakör (régies)

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

átgázol

ige
 • átkel, átlábol (valakin) (tájnyelvi), átvádol (tájnyelvi), átal (tájnyelvi)
 • átvergődik
 • eltapos, eltipor, lesöpör, betonba tapos (szleng)

árszint

főnév
 • árszínvonal

azonosul

ige
 • egybeforr, egybeolvad, azonosítja magát
 • átél, beleéli magát

elhelyezés

főnév
 • letevés, lerakás, tárolás, elrendezés, elosztás, fekvés, helyzet, elszállásolás, kvártély
 • telepítés

ige
 • elvisz, elsöpör, elhord, elfúj, elmos
 • félretaszít, feldönt
 • (vmilyen élmény): magával ragad, elragad, hatalmába ejt
 • (tájnyelvi): (hajat) elválaszt
 • (tájnyelvi): (tésztát) kinyújt

földművelés

főnév
 • földmívelés (régies), szántás-vetés, mezőgazdaság, gazdálkodás, agrárgazdaság (szaknyelvi), agronómia (szaknyelvi)

fel-alá, föl-alá

határozószó
 • ide-oda, előre-hátra, oda-vissza, összevissza

édesget

ige
 • csalogat, kecsegtet, csábít, csábítgat, hívogat, nyájaskodik, hízeleg, csal (valakibe), hiteget, hódítgat (régies)

diftéria

főnév
 • difteritisz (szaknyelvi), krupp (szaknyelvi), torokgyík, toroklob (szaknyelvi), gusa (tájnyelvi), torokpenész (tájnyelvi)

elás

ige
 • elhantol, elföldel, eltemet, elkapar, eláj (tájnyelvi), temet, elvermel, vermel
 • (elássa magát): elzárkózik, bezárkózik, begubózik, elvonul, félrevonul, eltemetkezik, penészedik (valahol)

fegyveres II.

főnév
 • katona, harcos, kardos (régies)

egyenleg

főnév
 • mérleg, szaldó (szaknyelvi), számlamaradvány, különbözet, végösszeg

cingár

melléknév
 • sovány, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, keszeg (bizalmas), vékonypénzű (tájnyelvi), cinege, girhes, csenevész, nyápic, csontos, törékeny, ösztövér (választékos), nyáladék (pejoratív), cérnafosó (tájnyelvi), cicellér (tájnyelvi), cinábor (tájnyelvi), cinegekáplár (tájnyelvi), gisza (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi), göthös (tájnyelvi), csont és bőr

elégedetlenkedik

ige
 • békétlenkedik, zúgolódik, lázadozik, háborog, hőbörög, zavarog, zajong (régies), méltatlankodik, zsörtölődik, zsémbel, morog, házsártoskodik, dohog, duzzog, durcáskodik, záporkodik (tájnyelvi) Sz: a kákán is csomót keres

fekszik

ige
 • pihen, hever, nyugszik, alszik, hál (választékos), hasal, pihizik (szleng), buvál (tájnyelvi)
 • lustálkodik, az ágyat őrzi, heverészik, hentereg, henyél, döglik (durva)
 • betegeskedik, ágynak esik, nyomja az ágyat
 • elterül, kiterjed, elnyúlik, elhelyezkedik, van
 • (valakinek): megfelel, kielégít, konveniál (bizalmas), smakkol (bizalmas), klappol (bizalmas), megüti a mértéket, tetszik, illik