elrobog szinonimái

ige
 • elrohan, elsiet, elfut, elszalad, elszáguld, eliramodik, elnyargal (bizalmas), elvágtat, elzúg (bizalmas), elüget, elpucol (szleng), elporzik, odébbáll

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás

könnyen

határozószó
 • könnyedén, könnyűszerrel, gond nélkül, játszva (bizalmas), simán, fél kézzel (bizalmas), játszi könnyedséggel (választékos), jószerrel, könnyedesen (tájnyelvi), gálántul (tájnyelvi)
 • hamar, gyorsan, szaporán (tájnyelvi), kényelmesen, egyszerűen, nehézség nélkül, fáradság nélkül, egykönnyen (választékos), zökkenő nélkül (választékos), zökkenőmentesen, ellenállás nélkül, vonakodás nélkül (választékos)
 • könnyelműen, felületesen, felszínesen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elrobog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ellök

ige
 • eltol, elgurít
 • (ellök magától vkit): elzavar, eltaszít

drákói

melléknév
 • szigorú, könyörtelen, erélyes

dínomdánom

főnév
 • mulatság, mulatozás, dáridó, dáridózás, hejehuja (bizalmas), muri (bizalmas), buli (bizalmas), tivornya, tobzódás, vigalom, evés-ivás, eszem-iszom, lakoma, lakmározás, dőzsölés, dőzs (bizalmas), ivászat, dárombadárom (tájnyelvi)

cm

főnév
 • centiméter, centi (bizalmas)

elönt

ige
 • eláraszt, elborít, ellep, elözönöl, átáztat, megtölt, (verejték) kiver
 • (érzés): elfog, átjár, áthat, eltölt, elömlik (valakiben), elborít, erőt vesz (valakin)

erőmű

főnév
 • erőtelep, centrálé (szaknyelvi), villanytelep
 • (régies): gép, gépezet

megkörnyékez

ige
 • kerülget, csábítgat, rávesz, rábeszél, kecsegtet (választékos), rábír, megfűz (bizalmas), szédít (bizalmas), megkörül (régies), körülvesz (tájnyelvi), megkerít (tájnyelvi)

bevesz

ige
 • behúz, beemel
 • (orvosságot): beszed, bekap, lenyel
 • elhisz, bedől (valaminek), beugrik (valaminek), bekapja a horgot, lépre megy
 • (pénzt): bevételez, beszed
 • (várat, várost): elfoglal, megszáll
 • felvesz, befogad
 • besoroz
 • beilleszt, beiktat, betold, bedolgoz, beszúr
 • (vki beveszi magát vhova): elrejtőzik, elbújik, meghúzódik, meghúzza magát
 • (vmi beveszi magát vmibe): átitat, átjár, beleivódik (valamibe)

besoroz

ige
 • bevonultat, behív, újoncoz (régies), verbuvál (régies), mozgósít, bevesz (bizalmas), asszentál (régies), rekrutál (régies), toboroz (régies), behagy (tájnyelvi)
 • beiktat, közbehelyez

bojler

főnév
 • forróvíz-tároló, melegvíz-tároló, vízmelegítő, autogejzír (régies)
 • gázbojler, villanybojler

est

főnév
 • este, estve (régies), esthajnal (régies), napnyugta, napest (régies), napszállat (régies), napszentület (tájnyelvi), alkony, alkonyat, szürkület
 • estély

felbukkan, fölbukkan

ige
 • előtűnik, felmerül, előbukkan, feltör, feltetszik (tájnyelvi), felszínre jön, kiemelkedik, kibuggyan (tájnyelvi)
 • előkerül, előjön
 • nyilvánosságra kerül, napfényre kerül, napvilágra kerül, kibontakozik
 • feltűnik, láthatóvá válik, előlép, ott terem, megjelenik

hall1

ige
 • felfog, érzékel, érez, ért, neszez (régies), megneszel, neszét veszi, fülel, fülét hegyezi, halldokol (tájnyelvi)
 • értesül, megtud (valakiről valamit), hírül vesz(valami elől)
 • hallgat, meghallgat

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő

elsiet

ige
 • tovasiet, elfut, elinal, elkotródik, elbokázik (tájnyelvi), ellóstat (tájnyelvi), elszapornicáz (tájnyelvi), elseder (tájnyelvi), meglép (bizalmas), eltép (szleng), elsöpör (szleng), elpucol (szleng), letélakol (szleng), eltűz (szleng) Sz: elhúzza a csíkot; menti az irháját
 • (valamit): elhamarkodik, elront, elkapkod, elhirtelenkedik, összecsap, összeüt, összevág, elhandrál (tájnyelvi), elhodredáz (tájnyelvi) Sz: meg se fogta, már nyúzza; még nyulat sem lőtt, s már eszi; füstre harangoz(valamin)

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

énekegyüttes

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

főbűnös

főnév
 • főkolompos (pejoratív), bandavezér, fővezér

eltékozol

ige
 • elpocsékol, elveszteget, elpazarol, elfecsérel, elherdál, elszór, elhány, elver, elkótyavetyél, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elfuccsol (tájnyelvi) Sz: kidob az ablakon

dülleszt

ige
 • kidülleszt, kidomborít
 • (tájnyelvi): támaszt

érdeklődés

főnév
 • figyelem, kíváncsiság, kereslet
 • kérdés, tudakozódás, informálódás, kérdezősködés(idegen)

főzőlap

főnév
 • rezsó, tűzhelylap