direkt I. szinonimái

melléknév
 • közvetlen, egyenes

direkt II. szinonimái

határozószó
 • egyenesen, egyenest, közvetlenül, éppen, pontosan, pont (bizalmas)
 • szándékosan, szántszándékkal, készakarva, szántakarva (régies), célzottan, kifejezetten, kimondottan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ártatlan

melléknév
 • tiszta, hótiszta, tiszta lelkű, romlatlan, mocsoktalan, szeplőtlen, makulátlan, feddhetetlen, hamvas, harmatos, erkölcsös, angyali, angyaltiszta (régies), ibolyakék szemű (szleng), kökényszemű (szleng)
 • szeplőtlen (régies), szűz, szűzi, szűzies, érintetlen, virgo (idegen) Sz: ártatlan, mint a ma született bárány; tiszta, mint a szemenszedett búza
 • bűntelen, vétlen, vétektelen (régies), vétetlen (régies)
 • ártalmatlan, veszélytelen, tapasztalatlan, jámbor, békés, jóságos, szelíd, jóhiszemű, gyermeki, gyermeklelkű, gyermeteg, gyermekded, naiv, együgyű, balga
 • (tájnyelvi): tehetetlen, magatehetetlen

tamariska

főnév
 • tamariszkusz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a direkt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csukló

főnév
 • hajlás, forgó, íz, kezebokája (tájnyelvi)

bölcselő

főnév
 • filozófus, gondolkodó, teoretikus, bölcsész

boksz3

főnév
 • páholy, fülke, rekesz
 • istállórekesz, lóállás
 • tartály, konténer

begörbül

ige
 • meggörbül, meghajlik, behajlik, elhajlik

derékbőség

főnév
 • slussz (bizalmas)

egyúttal

határozószó
 • ugyanakkor, egyben, egyszersmind, egyszerre, egyidejűleg, egyjárást (tájnyelvi), egyvégben (tájnyelvi), egy füst alatt, egy lélegzettel, egy nesz alatt (tájnyelvi)

ledöf

ige
 • leszúr, leterít, felöklel
 • leöl, levág, megöl

aprópénz

főnév
 • apró, váltópénz, pénzérme, érme, fémpénz

altatószer

főnév
 • altató, nyugtató, narkotikum (szaknyelvi), dormitivum (szaknyelvi), álompor (régies), álomszer (régies), álomital (régies), alutó (régies), mákony (régies), hypnoticum (régies)

asszisztens

főnév
 • segítő, közreműködő, helyettes, kisegítő
 • munkatárs, tanársegéd

elbágyad

ige
 • elpilled, ellankad, eltikkad, kimerül, elfárad, elcsetten (tájnyelvi), elernyed, elgyengül, elerőtlenedik, ellágyul

elmaradottság

főnév
 • tudatlanság, műveletlenség, provincializmus, korlátoltság, maradiság, beszűkültség, fejletlenség

fiola

főnév
 • üvegcse, ampulla

ezüstfa

főnév
 • olajfa

díszfelvonulás

főnév
 • díszszemle, díszmenet, parádé, kavalkád (régies), vakparádé (tájnyelvi)

csörgés

főnév
 • csengés, csörömpölés, zörgés, csörgetés, hangzás, zengés, csilingelés, cserregés
 • (szleng): táncolás, tánc

egész I.

melléknév
 • teljes, sértetlen, csonkítatlan, hiánytalan, ép, tökéletes, komplett, integer (idegen), érintetlen, csorbítatlan, osztatlan, kerek, tele, befejezett, fogyatkozatlan (régies), álló (nap), kerek (esztendő) (tájnyelvi)

étkeztetés

főnév
 • kosztoltatás (bizalmas), ellátás, élelmezés

dongó II.

főnév
 • poszméh, bégény (tájnyelvi), bendár (tájnyelvi), döngő (tájnyelvi), darázs (tájnyelvi)

bugyborékol

ige
 • gyöngyözik, bugyog, fortyog, buzog, zubog, forr, pezseg, habzik, bugyborog (régies)

egyesülés

főnév
 • összeolvadás, egybeforrás, összekeveredés, elegyedés, összefogás, összeömlés, egybetorkollás, összekapcsolódás
 • szövetkezés, szövetség, társulás, szervezet, egyesület, fúzió, integráció (idegen), koalíció, unió, korporáció (régies), konfraternitás (idegen)

ezer

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, számtalan