drasztikus szinonimái

melléknév
 • erőszakos, kíméletlen, könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, kérlelhetetlen, nyers, ellentmondást nem tűrő
 • durva, vaskos, trágár, obszcén

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

télen-nyáron

határozószó
 • minduntalan, mindig, állandóan, szüntelenül, szakadatlanul, folytonosan, folyvást, örökösen, éjjel-nappal, reggel-este, unos-untalan, furtonfurt (régies), feszt (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

kórterem

főnév
 • betegszoba
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a drasztikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

derűlátó

melléknév
 • bizakodó, optimista, reménykedő, vidám, könnyed, kedélyes, joviális, optimisztikus (idegen) Sz: rózsaszínben látja a világot

büdös II.

főnév
 • büdösség, bűz
 • (személy): semmirekellő, haszontalan

bölcselő

főnév
 • filozófus, gondolkodó, teoretikus, bölcsész

beléndek

főnév
 • bolondító beléndek, bolondítófű, belénd (régies), böling (régies), csalmatok (tájnyelvi)

dohog

ige
 • mérgelődik, morgolódik, morog, dörmög, dünnyög, füstölög, dunnyog (tájnyelvi), zsémbel, zsémbelődik, zsémbeskedik, zsörtölődik, zúgolódik, elégedetlenkedik, méltatlankodik, berzenkedik, dödög (tájnyelvi), óg-móg (tájnyelvi), prüsszög, pufog (tájnyelvi)

eldorádó

főnév
 • aranyország, paradicsom, kánaán (választékos)

lelécel

ige
 • (szleng): eltávozik, elfut, eltűnik, elmenekül, elszökik, odébbáll, elillan, kereket old, elszelel, olajra lép (szleng), elpárolog (bizalmas), lelép (bizalmas), megpattan (szleng), lekopik (szleng), dobbant (szleng), ellóg (szleng), elspurizik (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), télakol (szleng)

ásítozik

ige
 • ásít, tátong (tájnyelvi)
 • unatkozik, unja magát

aranyfedezet

főnév
 • aranyalap, aranytartalék
 • hitel, biztosíték

átszól

ige
 • átüzen, áttelefonál, áthív, odaszól (valakinek)

életunt

melléknév
 • letargikus, kiégett, kiélt, deprimált, depressziós, szplínes (régies), mélabús, búskomor, fásult, enervált, csüggedt, kedvetlen, blazírt, levert, mísz (bizalmas), apatikus

előremegy

ige
 • előrelép, előresiet, előrenyomul, megelőz, továbbmegy
 • előrehalad, felemelkedik, javul, halad, érvényesül, gyarapszik, növekszik, boldogul, sikert arat, feljavul, megjavul, tökéletesedik, nemesedik, kiművelődik, prosperál, virágzik, terjed, virul

fontolgat

ige
 • latolgat, mérlegel, hány-vet, meghánytorgat (régies), fontolóra vesz, irget-forgat (tájnyelvi), töpreng, tanakodik, rágódik, számítgat, (elméjében) forgat, gondolkodik, gondolkodóba esik, morfondíroz, megbecsül, számítást végez, spekulál, találgat, konfudál (tájnyelvi), vizsgál

fedőlap

főnév
 • fedél, borító, kötés, tábla
 • előlap, címlap

drótkötélpálya

főnév
 • függőpálya, libegő, függővasút
 • sikló

demizson

főnév
 • fonatos üveg, kosárüveg, szalmásbutykos (bizalmas), butykos (tájnyelvi)

együttes II.

főnév
 • csoport, csapat, team (idegen), közösség, kör, egylet, társaság, érdekszövetség, gárda (választékos), garnitúra (bizalmas), klikk (pejoratív), klub, kollektíva, brigád
 • társulat, énekkar, zenekar, kórus, ensemble (idegen), színtársulat, tánccsoport, táncegyüttes
 • komplé (idegen), ruha-összeállítás, kosztüm

fanatikus

melléknév
 • megszállott, fanatizált, rajongó, vakbuzgó, elvakult, mániákus, bigott
 • elszánt, vakmerő, szenvedélyes, féktelen, szertelen, szélsőséges, zabolátlan, vad

édesanya

főnév
 • szülőanya, anya, mama, anyika, anyácska, anyuka, anyuska, mamácska, mamóka, mámi, mamuska, mámika, anyuci, szüle (tájnyelvi), édesmama (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), édes (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi), muter (szleng)

céllövészet

főnév
 • célbalövés, céllövés

elámul

ige
 • ámulatba esik, elbámul, elálmélkodik, meglepődik, elcsodálkozik, meghókonyodik (régies), elhülemedik (tájnyelvi), ámolyog, elképed, elhűl

fecsegő

melléknév
 • bőbeszédű, beszédes, közlékeny, szószátyár, locska (régies), locsi-fecsi, nyelves, lepcses, kotnyeles, cserfes, csacska, csatra (tájnyelvi), hetlekotla (tájnyelvi), csiricsáré (tájnyelvi), leffencs (tájnyelvi), fecskes (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), kacsasegg (durva), szófosó (durva)
 • pletykás, hírhordó, hírvivő
 • (patak): locsogó, csobogó, csörgedező