felcser szinonimái

főnév
 • (régies): borbély, kirurgus (régies)
 • (régies): tábori orvos, sebész
 • orvossegéd
 • katonaorvos, kőbaltás (szleng), lódoktor (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lelécel

ige
 • (szleng): eltávozik, elfut, eltűnik, elmenekül, elszökik, odébbáll, elillan, kereket old, elszelel, olajra lép (szleng), elpárolog (bizalmas), lelép (bizalmas), megpattan (szleng), lekopik (szleng), dobbant (szleng), ellóg (szleng), elspurizik (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), télakol (szleng)

kémlel, kémlelődik

ige
 • fürkész, vizsgál, kutat, kutakodik, puhatol, puhatolódzik, puhatolózik, körülszaglász, bazsalgat (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felcser szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fajta

főnév
 • változat, féleség, típus, zsáner (bizalmas), alfaj, válfaj, nem (szaknyelvi), osztály, csoport
 • kategória, jelleg, modell, minőség
 • faj (bizalmas), species (szaknyelvi), rassz (pejoratív), vér (választékos), nemzetség, nemzet, náció (régies)
 • népség, szerzet, fajzat

előremegy

ige
 • előrelép, előresiet, előrenyomul, megelőz, továbbmegy
 • előrehalad, felemelkedik, javul, halad, érvényesül, gyarapszik, növekszik, boldogul, sikert arat, feljavul, megjavul, tökéletesedik, nemesedik, kiművelődik, prosperál, virágzik, terjed, virul

elmaradottság

főnév
 • tudatlanság, műveletlenség, provincializmus, korlátoltság, maradiság, beszűkültség, fejletlenség

egészségügyi I.

melléknév
 • higiéniai, szanitárius (idegen), gyógyászati, gyógyító

fejállomás

főnév
 • (szaknyelvi): fejpályaudvar, végállomás, hálózati végpont(szaknyelvi)(szaknyelvi)

fémhulladék

főnév
 • hulladék fém, forgács, ócskavas

mutál

ige
 • (hang): változik, másul (tájnyelvi), másudik (tájnyelvi)

csiklandoz

ige
 • csikland, csikiz (bizalmas), bizserget, bizserékel (tájnyelvi), bizserkél (tájnyelvi), csiklant (tájnyelvi), csikol (tájnyelvi)
 • izgat, csábít, vonz, csalogat
 • ösztökél, ingerel, késztet, bizserget, piszkál, furdal

csatarend

főnév
 • harcrend (régies)

alája

határozószó
 • alá, alulra

csúfondáros

melléknév
 • kárörvendő, rosszmájú, gúnyos, gunyoros, kötekedő, évődő, incselkedő, kihívó, fullánkos (megjegyzés), csípős, ironikus, szatirikus, cinikus, lekicsinylő, kaján, szúrós, epés, harapós, gonoszkodó, fanyar, maliciózus, szarkasztikus (választékos)
 • (tájnyelvi): csúnya, csúf, rút, ronda

feszes

melléknév
 • kifeszített, megfeszített, sima
 • testhez álló, szoros, szűk, feszülő, passzent (bizalmas), passzentos (bizalmas)
 • merev, kimért, szertartásos, előírásos, hűvös, tartózkodó, rideg, hivatalos, katonás
 • feszített, megfeszített, fokozott, megerőltető

futkos

ige
 • szaladgál, rohangál, rohangászik, futkározik, lót-fut, lohol, talpal, futkorány (tájnyelvi), nyargalászik, lóstat (tájnyelvi), koslat, cikázik, vizslat, futároz (tájnyelvi), fitukál (tájnyelvi), fitkál (tájnyelvi), futoskál (tájnyelvi)
 • fáradozik, jár, katangol (tájnyelvi) Sz: futkos, mint a töketlen kutya

idekerül

ige
 • idejut, idekeveredik

hanglemez

főnév
 • lemez
 • gramofonlemez
 • CD

felderül, földerül

ige
 • felvidul, megvigasztalódik, felélénkül, megvidámodik
 • (vminek az ideje): felvirrad, elérkezik
 • felhőtlenné válik, kivilágosodik, kiderül, kitisztul, kifényesedik

facér

melléknév
 • magányos, társtalan, egyedülálló, nőtlen
 • szabad, szalma (tréfás)
 • állástalan, állás nélküli, munka nélküli, munkátlan, dologtalan
 • csellengő, kallódó, ráérős
 • (tájnyelvi): romlott, erkölcstelen (leány)
 • (tájnyelvi): hitvány, haszontalan
 • nélkülözhető
 • (tájnyelvi): furcsa, egyedi

félrehúzódik

ige
 • visszavonul, félrevonul, elvonul, félreáll, arrébb megy, odébb megy, odább áll, odébb vonul, távol tartja magát, háttérben marad

halkul

ige
 • csendesedik, csillapodik, csitul, csihad (tájnyelvi), alábbhagy, enyhül
 • szelídül, gyengül, erőtlenedik

félgömb

főnév
 • félteke, hemiglóbusz (idegen), hemiszféra (szaknyelvi), félgolyó (régies)

elreped

ige
 • megreped, elhasad, meghasad, szétmegy, elválik, elroppan, szétfeslik, széthasad

feltehető, föltehető

melléknév
 • feltételezhető, vélhető, elképzelhető, sejthető, gyanítható, előrelátható, megjósolható, prezumptív (választékos), várható, valószínű, lehetséges, hihető

háncs

főnév
 • héj, kéreg, burok, hüvely, bőr