fránya I. szinonimái

melléknév
 • (bizalmas): ármányos, huncut, furfangos, furmányos
 • bosszantó, idegesítő
 • furcsa, különös

fránya II. szinonimái

főnév
 • (szitkozódásban): fene, manó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

törvényszerű

melléknév
 • igazságos, jogos, legitim (idegen), méltányos, korrekt, törvényes, legális, törvény szabta, jogszerű, szabályszerű, szabályos, helyénvaló
 • szükségszerű, szükségképpeni, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, feltétlen, elengedhetetlen

birkózik

ige
 • dulakodik, tusakodik, viaskodik, küszködik, huzakodik, gyúr, tusáz, hempereg, birokra kel, ölre megy, csülökre megy (tréfás), birakodik (tájnyelvi), küzdölődik (tájnyelvi), győzködik (tájnyelvi)
 • (valamivel): küzd, igyekszik, erőlködik, vívódik, bajlódik, hadakozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fránya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fogalmazás

főnév
 • szövegezés, megírás, szerkesztés, írás, írásba foglalás, megszövegezés, szavakba öntés
 • elgondolás, konceptus (régies), formulálás, kifejezésre juttatás
 • fogalmazvány, dolgozat, impúrum (régies)

fecsegés

főnév
 • csevegés, csevej, trécselés, terefere, teretura (régies), diskurálás, társalgás, beszélgetés
 • locsogás, szószaporítás, mellébeszélés, szájjártatás, lárifári, handabanda (bizalmas), blabla (bizalmas), duma (szleng), hanta (szleng), kvaccs (bizalmas), smonca (szleng), szódara (tájnyelvi), rizsa (szleng), paláver (szleng), szósz (szleng), süketelés (szleng), letyelótya (tájnyelvi), lityifityi (tájnyelvi), diridara (tájnyelvi), pipereszarka-csörgés (tájnyelvi)
 • szóbeszéd, mendemonda, mese (bizalmas), pletyka Sz: csépelt szalma beszéde; koca koca tarka, se füle, se farka

ezentúl

határozószó
 • ezután, ezek után, a jövőben, a jövőre nézve, mostantól fogva, mostantól kezdve, a továbbiakban

elrekeszt

ige
 • elkerít, elhatárol, elkülönít, szeparál, elválaszt, bekerít, elszigetel, izolál, elzár
 • eltorlaszol, elsáncol, elzár, elbarikádoz

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

gratuláció

főnév
 • jókívánság, szerencsekívánat, üdvözlés, elismerés

országház

főnév
 • parlament
 • (régies): országgyűlés, nemzetgyűlés (régies)

éjjel I.

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

egyelőre

határozószó
 • ideiglenesen, átmenetileg, pillanatnyilag, jelenleg, e pillanatban, a jelen pillanatban, momentán (bizalmas), per pillanat, most, ideig-óráig

balhiedelem

főnév
 • tévhit, balhit (régies)

elenyészik

ige
 • eltűnik, megszűnik, megsemmisül, szertefoszlik, véget ér, elsorvad, elvész, tovatűnik, elhamvad, elpárolog, elbomlik, elhal, elfogy, semmivé válik, elnyeklik (tájnyelvi)
 • elmúlik, elpusztul
 • elhalványul, elhomályosul, elmosódik, megfakul
 • (vmivel összehasonlítva): elül (tájnyelvi), eltörpül

gyarmatosító

főnév
 • gyarmatalapító, megszálló, kolonizátor (idegen), konkvisztádor (idegen)

hancúroz, hancúrozik

ige
 • rajcsúroz (bizalmas), viháncol (pejoratív), hancúzik (tájnyelvi), ciherézik (tájnyelvi), dancol (tájnyelvi), hendebundázik (tájnyelvi)
 • pajzánkodik (bizalmas), pajkoskodik (bizalmas), dévajkodik, hempereg, kutyálkodik, ebelkedik (tájnyelvi)

kárhozott

melléknév
 • átkozott, átkos, pokolravaló, istenverte

idevalósi

melléknév
 • helybeli, földi, idevaló, bennszülött

friss

melléknév
 • fürge, élénk, eleven, mozgékony, serény, sebes, gyors, fürgenc (tájnyelvi), firgenc (tájnyelvi), virgonc
 • lendületes, erőteljes, energikus, dinamikus
 • korán kelő
 • üde
 • üdítő, élénkítő, hűvös, tiszta
 • új, újdonsült, új keletű, mai, minapi, mostani, idei, korszerű, a legutóbbi, recens (idegen)
 • (növény): zsenge, fiatal
 • gyors ütemű

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

gerelyvetés

főnév
 • gerelyhajítás, gerely

húzódás

főnév
 • vonódás
 • vonulás, nyomulás
 • ínrándulás, sérülés
 • vonzódás
 • húzódozás, idegenkedés

fülbemászó II.

főnév
 • fülbogár (régies)

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás

gondoz

ige
 • gondot visel (valakire), gondoskodik, ápol, ellát, nevel, dajkál, pesztrál, istápol, ajnároz
 • kezel, karbantart, rendben tart, konzervál
 • művel

ideiglenes

melléknév
 • átmeneti, provizórikus (idegen), időleges, időszaki, múló, ad hoc (idegen), alkalmi, interim (régies), mulandó, efemer (idegen), futó, kérészéletű, rögtönzött, hevenyészett