besugároz szinonimái

ige
 • fénybe borít, beragyog, bearanyoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

letét

főnév
 • letétemény, foglaló, kaució, talon, zálog, óvadék, depozitum (idegen), depó (bizalmas)
 • átirat, átírás

szálkás

melléknév
 • hegyes, szilánkos, szikáncsos (tájnyelvi)
 • érdes, rögös, borzas
 • (tájnyelvi): (kalász) toklászos, szakállas, bajuszos
 • (betű): hegyes, nyújtott, hosszúkás
 • rostos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a besugároz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beleárt

ige
 • (beleártja magát): beleavatkozik, beleelegyedik (választékos), belekontárkodik, beleüti az orrát, belekotyol (tájnyelvi), belebakalászik (tájnyelvi), belekapcáskodik (tájnyelvi), belekotyog (bizalmas), beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)

aranyfedezet

főnév
 • aranyalap, aranytartalék
 • hitel, biztosíték

altatószer

főnév
 • altató, nyugtató, narkotikum (szaknyelvi), dormitivum (szaknyelvi), álompor (régies), álomszer (régies), álomital (régies), alutó (régies), mákony (régies), hypnoticum (régies)

benéz

ige
 • betekint, beles, bepillant, bebámul, bekíváncsiskodik, bekukucskál, benyit, bekukkant, bepislant (tájnyelvi), bekuccsant (tájnyelvi), bevillant (tájnyelvi)
 • meglátogat, látogatást tesz, felkeres, vizitel (szaknyelvi), bekopogtat, beállít (valakihez), betér, beugrik, belöttyen (tájnyelvi)

borvíz

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

kiélt

melléknév
 • elöregedett, enervált, fásult, kimerült, elerőtlenedett, vénhedt, nyiszlett (bizalmas)

brummog

ige
 • dörmög
 • zsörtölődik, mormog

csatarend

főnév
 • harcrend (régies)

elszakadás

főnév
 • szétszakadás, kettészakadás, kettéválás, szétválás, széthasadás, elhasadás, elfeslés, szétfeslés
 • elválás, búcsúzás, elhatárolódás, elszabadulás, kiválás, különválás, kivonulás, kilépés, válás, elfordulás, elpártolás, elkülönülés, szecesszió (szaknyelvi), szeparálódás

egyenlet

főnév
 • (szaknyelvi): egyenlőség, ekuáció (régies)

beszajkóz

ige
 • bemagol, emlékezetébe vés, bevés, memorizál, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), benyal (szleng), beseggel (durva), beemléz (régies)

békemozgalom

főnév
 • békeharc, békeoffenzíva

bocsát

ige
 • helyez, juttat
 • (fényt): áraszt, lövell, szór, enged, ereszt
 • enged, ereszt, küld, meneszt

edz

ige
 • erősít, megkeményít, szilárdít
 • (választékos): acéloz, megacéloz
 • acéloz, hőkezel, nádol (régies)
 • tréningezik, tréningel, treníroz, előkészül, gyakorol, gyakorlatozik, begyakorol
 • gyakorlatoztat, begyakoroltat, betanít, iskoláz, előkészít, fölkészít, szoktat, ránevel, dresszíroz, idomít

betű

főnév
 • írásjegy, betűjegy, betűjel, írásjel, ákombákom, szarkaláb, irkafirka, littera (idegen), graféma (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): írni-olvasni tudás
 • írásbeliség, irodalom
 • (bizalmas): hang, beszédhang

ármány

főnév
 • fondorlat, fondorkodás, fondorság (régies), cselszövés, szövevény, cselszövény (régies), csel, intrika, áskálódás, mesterkedés, machináció (bizalmas), összeesküvés, aknamunka, mószerolás (szleng)

boltozatos

melléknév
 • bolthajtásos, boltíves, boltozott, boltos, félköríves, csúcsíves, árkádos, íves, ívelt, karajos (tájnyelvi), tekerületes (tájnyelvi)

egyén

főnév
 • egyed, személy, ember, lény, alak, egyki (régies), valaki, én, polgár, fő, civil, elem, reprezentáns, persona (idegen), egyéniség, személyiség, individuum, alany, szubjektum (idegen)
 • fráter, flótás, szent, teremtmény