ellenfél szinonimái

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, küzdőtárs, küzdőfél, partner, játékostárs, ellenlábas, antipodus (választékos), rivális, konkurens, opponens (szaknyelvi)
 • rosszakaró, ellenség(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sikoltás

főnév
 • sikoly, sikítás, sivítás, visítás, rikoltás, kiáltás, jajkiáltás

fogadkozik

ige
 • esküdözik, ígérget, ígér, szavát adja, fogadalmat tesz, erősködik, erősítget, bizonygat, fogankodik (tájnyelvi), fogazkodik (tájnyelvi) Sz: köpi a markát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenfél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

életfogytiglan

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig

deli

melléknév
 • (választékos): daliás, délceg, karcsú, magas, arányos, atléta, formás, kecses, csinos, szemrevaló, nyalka, kackiás, erős, termetes, deltás (bizalmas), szép szál, jó kiállású, sudár, szálegyenes, szálfaegyenes, szálfatermetű, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas)
 • (régies): pompás, remek, nagyszerű, kiváló, kitűnő

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

bújik

ige
 • bebújik, beveszi magát
 • belemélyed, beletemetkezik, belevész, belemerül
 • (ruhadarabba): belebújik, felhúz, magára húz, felölt, magára ölt
 • (valaki valami elől): bujkál, kerül (valakit)
 • lapít, lapul
 • (valakibe): hozzásimul, hozzátapad

elindít

ige
 • mozgásba hoz, beindít, begyújt, működésbe hoz, bekapcsol, megindít
 • útnak ereszt, útjára bocsát, elbocsát, útnak indít, elküld, útra tesz (tájnyelvi)
 • elkezd, megindít, hozzáfog, nekilát, megnyit (valamit)
 • előidéz, kivált

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

megcsapol

ige
 • csapra ver, csapra üt, meglékel, kilyukaszt
 • kiereszt, kienged
 • megkatéterez
 • (szleng): megkopaszt, kiforgat, megzsarol, megvág (szleng), megpumpol (szleng)

belever

ige
 • beleüt, belekalapál, beleszögel, beledöngöl, beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi)
 • belesulykol, eszébe vés, agyába vés, fejébe ver, belekalapál, megtanít, rászoktat

bekapcsolódik

ige
 • (kapocs): becsukódik, összecsukódik, összezáródik, bezáródik
 • csatlakozik, belép

beszív

ige
 • belélegez, beszippant, belehel, inhalál (szaknyelvi)
 • felszív, magába szív, felitat, beiszik (bizalmas), elnyel, abszorbeál (szaknyelvi)
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), betintázik, beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), bekávézik (szleng)

emésztődik

ige
 • emészti magát, bánkódik, aggodalmaskodik, rágódik, gyötrődik, eped (régies), őrlődik, eszi magát, aggódik, nyugtalankodik, sorvad, ételődik (tájnyelvi), evődik (tájnyelvi)

ezüstfa

főnév
 • olajfa

gyomroz

ige
 • gyúr, gyömöszöl, dögönyöz, gyűr, nyomkod, gyömröz (tájnyelvi)
 • (szleng): zaklat

flanc

főnév
 • (bizalmas): nagyzolás, hivalkodás, páváskodás, fitogtatás, rongyrázás

ellenőr

főnév
 • felügyelő, felülvizsgáló, cenzor, revizor

elemi

melléknév
 • egyszerű, alapfokú, alapvető, lényeges, alap-, elsődleges, kezdetleges, ősi, közvetlen, primer (szaknyelvi), primitív, könnyű, világos, érthető, nélkülözhetetlen, fontos, lényegbevágó, életbe vágó, mérvadó, fő, eminens
 • viharos, tomboló, elsöprő, leküzdhetetlen, megfékezhetetlen, elementáris, sodró, magával ragadó, súlyos

elront

ige
 • tönkretesz, megrongál, összecsap, megcsonkít, deformál, összekutyul (bizalmas), elfuserál (bizalmas), gajra tesz (szleng), eldringol (szleng), elbakaláz (tájnyelvi), elcseszterel (tájnyelvi), eldíbol (tájnyelvi), eldézmál (tájnyelvi), elhibáz, elhirtelenkedik, elkapkod, elfőz, elpuskáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), eltol (bizalmas), elszúr (bizalmas), elpaccol (bizalmas), pacsmagol (tájnyelvi), elpüffent (tájnyelvi), elsedrél (tájnyelvi), elcsesz (szleng), elbaszik (durva), elbaltáz (szleng) Sz: bead neki, mint János deák az isteni tiszteletnek
 • elkényeztet, félrenevel, elnevel
 • babusgat

fiáker

főnév
 • bérkocsi, konflis

elnököl

ige
 • vezet, prezideál (régies)

diadal

főnév
 • győzelem, siker, eredmény, elismerés, diadalom (régies), dicsőség
 • diadalünnep
 • diadalérzés, diadalérzet, diadalmámor

eltalál

ige
 • beletalál, telibe talál, eltrafál (bizalmas), beletrafál (bizalmas), eltrefel (tájnyelvi)
 • kitalál, rájön, ráhibáz, ráérez, rátapint, előtalál (tájnyelvi)

fiúcska

főnév
 • kisfiú, fiacska (tájnyelvi), kölyök, lurkó, gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), bubi (bizalmas), pubi (bizalmas)