elindít szinonimái

ige
 • mozgásba hoz, beindít, begyújt, működésbe hoz, bekapcsol, megindít
 • útnak ereszt, útjára bocsát, elbocsát, útnak indít, elküld, útra tesz (tájnyelvi)
 • elkezd, megindít, hozzáfog, nekilát, megnyit (valamit)
 • előidéz, kivált

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gitár

főnév
 • pengedű (régies)
 • (szleng): géppisztoly

megfontol

ige
 • latolgat, mérlegel, meghány-vet, fontolgat, átgondol, számításba vesz, számot vet (valamivel), meggondol, végiggondol, megrág, fontolóra vesz, latra vet, meghánytorgat (régies), konsziderál (idegen), felgondol (tájnyelvi), töprenkedik, tépelődik, töri a fejét, megvizsgál, töpreng, tűnődik, rágódik, morfondíroz, tekintetbe vesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elindít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elcsen

ige
 • ellop, elidegenít, eltulajdonít, elsinkófál (bizalmas), kölcsönvesz (tréfás), elszed, eloroz, elcsór (szleng), elemel, meglógat (bizalmas), elcsízel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), meglovasít (szleng)

csutak

főnév
 • (régies): tő, törzs, tönk
 • (tájnyelvi): szalmacsomó, szalmacsomócska, szénacsomó, nyaláb, csomó
 • (tájnyelvi): kukoricacsutka, torzsa
 • (tájnyelvi): maradék, csonk, vég, csikk, cigarettavég, szivarvég
 • (tájnyelvi): mosogatórongy, felmosórongy
 • sikálókefe

csipog

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

bőgő

főnév
 • nagybőgő, brúgó, barbora (régies), gordon (régies), barabolya (régies)

elfoglaltság

főnév
 • tevékenység, munka, foglalkozás, foglalatosság, dolog, teendő, tennivaló, munkálkodás, kötöttség, lekötöttség, időtöltés

elszemtelenedik

ige
 • elorcátlanodik, elpimaszodik, elkanászodik, elkanászosodik Sz: felnyílik a csipája; nyakára nő vkinek; kinyílik a szeme, mint a csipás macskának

meditál

ige
 • elmélyed, elmerül, szemlélődik
 • tűnődik, elmereng, mélázik, bölcselkedik, filozofál, elgondolkodik
 • töpreng, tanakodik, mérlegel, rágódik, tépelődik, latolgat, fontolgat, meghány-vet, morfondírozik, spekulál

belátás

főnév
 • belelátás, betekintés
 • méltánylás, elnézés, megértés, könyörület, szánalom
 • megítélés, felfogás, megfontolás, ítélet, ítélőképesség, vélemény

beérkezik

ige
 • beér, odaér, megérkezik, odaérkezik, befut, bejön, berobog
 • célba ér, célt ér, sikert arat
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

bepillant

ige
 • benéz, betekint, beles, bekukkant, bekukucskál, bekíváncsiskodik, bekandikál

elválasztójel

főnév
 • kötőjel

esztétikus II.

főnév
 • esztéta

gyapjas

melléknév
 • göndör, bongyor (tájnyelvi), bodros
 • szőrös, pelyhes, bolyhos, pihés
 • (régies): gazdag

fészek

főnév
 • boly (régies), bolygós (régies)
 • otthon, lakhely, lakás, ház
 • odú, vacok, tanya, búvóhely
 • góc, gócpont, kiindulópont, központ
 • tűzfészek (háborúé)

elismétel

ige
 • megismétel, utánamond, repetál (régies)

elbeszélget

ige
 • eltársalog, elkonverzál (régies), eldiskurál, eldiétáz (tájnyelvi), eldödörög (tájnyelvi), szövegel (szleng), apacsol (szleng), eldumcsizik (bizalmas), eldumálgat (bizalmas), elcseveg, elcseverészik (bizalmas), elfecserészik (bizalmas), eltereferél (bizalmas), eltrécsel (bizalmas), eltraccsol (bizalmas), eletyepetyél (bizalmas), elbeszél, elfecseg, eltrafikál (régies)

előnyös

melléknév
 • jutányos, jövedelmező, gazdaságos, gyümölcsöző, kifizetődő, nyereséges, kedvező, hasznot hajtó, hasznos, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny, produktív, hathatós, célravezető, célszerű
 • kedvező, tetszetős, vonzó, kellemes, hívogató, megnyerő, rokonszenves, szerencsés, üdvös, alkalmas, jótékony hatású, kecsegtető

fennkölt

melléknév
 • emelkedett, fenséges, magasztos, magasröptű, méltóságteljes, szublimis (választékos), szárnyaló, fennszárnyaló (régies), patetikus, felemelő, választékos, ünnepélyes
 • (régies): öntudatos, büszke

ellenfél

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, küzdőtárs, küzdőfél, partner, játékostárs, ellenlábas, antipodus (választékos), rivális, konkurens, opponens (szaknyelvi)
 • rosszakaró, ellenség(bizalmas)

definiál

ige
 • meghatároz, kifejt, körülír

elrak

ige
 • eltesz, elrámol, elpakol, elcsomagol, eltakarít
 • elmozdít, áthelyez, elcsuszakol (tájnyelvi), félrerak, félretesz, eltüntet, elrejt, eldug
 • elhány, elbodonyáz (tájnyelvi), elkalabál (tájnyelvi), elkavarcol (tájnyelvi)
 • befőz, konzervál
 • elver, elpáhol, megrak (bizalmas), elnáspángol, elfenekel, elnadrágol, elagyabugyál, eltángál, elkalapál (bizalmas), elpüföl, eldönget, megcsapkod

fertőzés

főnév
 • infekció (szaknyelvi), szepszis (szaknyelvi), kontamináció (szaknyelvi), ragály