diadal szinonimái

főnév
 • győzelem, siker, eredmény, elismerés, diadalom (régies), dicsőség
 • diadalünnep
 • diadalérzés, diadalérzet, diadalmámor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aránytalanság

főnév
 • egyenlőtlenség, aszimmetria, eltérés, idomtalanság, diszproporció (idegen), ametria (idegen)

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a diadal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csótány

főnév
 • svábbogár, sváb, ruszni (tájnyelvi), kakerlák (régies), géber (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), ruszli (tájnyelvi)

borúlátás

főnév
 • pesszimizmus, sötétenlátás, defetizmus (idegen)

blöfföl

ige
 • nagyzol, dicsekszik, felvág, henceg, handabandázik
 • megtéveszt

becsúszik

ige
 • belecsúszik, beleszalad, besikamlik (tájnyelvi), besuvad (tájnyelvi)
 • bejut, behatol, beszivárog, belopózik, belopakodik, besurran, besettenkedik, besündörög, beoson, beügyeskedi magát

definiál

ige
 • meghatároz, kifejt, körülír

egyfolytában

határozószó
 • egyvégtében, folyvást, folyton, folyton-folyvást, folytonosan, folyamatosan, szüntelen, szűnös-szüntelen, megszakítás nélkül, szünet nélkül, megállás nélkül, mindig, mindegyre, egyre, egyhuzamban, egyvégből, szakadatlan, szakadatlanul, állandóan, vég nélkül, egyvégben (tájnyelvi), éjjel-nappal, egy lélegzetre, egyhujjában (régies), egyhúztomban (tájnyelvi), egybekötően (tájnyelvi), egyfurt (tájnyelvi), egysorjában (tájnyelvi)

lázas

melléknév
 • forró, tüzes, hideglelős, hagymázos, febrilis (szaknyelvi)
 • beteg
 • izgatott, szenvedélyes, lelkesedő, zaklatott, szangvinikus (szaknyelvi), heves
 • megfeszített, fokozott, intenzív, élénk

antifasiszta

melléknév, főnév
 • fasisztaellenes, náciellenes

állítmány

főnév
 • predikátum (szaknyelvi), mondat (régies)

árufelesleg

főnév
 • árudömping

ék2

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció

ellenállhatatlan

melléknév
 • mindent elsöprő, megsemmisítő, elementáris, magával sodró, elragadó
 • leküzdhetetlen, feltartóztathatatlan, legyőzhetetlen, visszafojthatatlan, elnyomhatatlan, fékezhetetlen, féktelen, heves, vad, korlátlan, lebírhatatlan
 • hódító, lenyűgöző, lebilincselő, megnyerő, vonzó, igéző

feudalizmus

főnév
 • hűbériség

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

diákkor

főnév
 • tanulókor, diákévek, tanulóévek, diákság, egyetemi évek

csomópont

főnév
 • gócpont, központ, útkereszteződés, kereszteződés, találkozási hely, elágazás (úté), metszéspont

dűlőút

főnév
 • szekérút, földút, gyepút, marhahajtó út (tájnyelvi), kabalaút (tájnyelvi), lénia (régies)

észbeli

melléknév
 • értelmi, szellemi, mentális (idegen), agybeli, elmebeli, intellektuális

divatáru

főnév
 • divatcikk

bőrönd

főnév
 • utazóbőrönd, koffer, hajókoffer, utazótáska, útitáska, poggyász, málha

egyazon

névmás
 • ugyanaz, ugyanazon, azonegy, egyforma, egyenlő, egybevágó, azonos, hasonló, ugyanilyen, ugyanolyan, megegyező, identikus (idegen)

eufória

főnév
 • jókedv, öröm, boldogság, örömujjongás, örvendezés, vidámság, mámor, örömmámor, megrészegülés, őrjöngés, eksztázis, elragadtatottság