flanc szinonimái

főnév
 • (bizalmas): nagyzolás, hivalkodás, páváskodás, fitogtatás, rongyrázás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dorgálás

főnév
 • szidás, feddés, korholás, dorgatórium, dörgedelem

istenhozzád

főnév
 • búcsú, elbúcsúzás, elköszönés, búcsúszó, agyő (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a flanc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felüdül, fölüdül

ige
 • felfrissül, feléled, megújul, regenerálódik, rekreálja magát (szaknyelvi)
 • (régies): felébred, ocsúdik, serken

eszközöl

ige
 • szerét ejti, kivitelez, megtesz, megejt, végrehajt, véghezvisz, megvalósít, végbevisz, elvégez, foganatosít, perfektuál (idegen), effektuál (idegen), közreműködik, közbenjár (valakiért), létrehoz

erény

főnév
 • erkölcs, rény (régies), erkölcsösség, virtus, érték, érdem, jóság, jámborság, becsületesség, feddhetetlenség, tisztesség, romlatlanság, ártatlanság

ellenjegyez

ige
 • aláír, hitelesít, szignál (bizalmas), láttamoz, kontraszignál (régies)

fészek

főnév
 • boly (régies), bolygós (régies)
 • otthon, lakhely, lakás, ház
 • odú, vacok, tanya, búvóhely
 • góc, gócpont, kiindulópont, központ
 • tűzfészek (háborúé)

galéria

főnév
 • karzat, emelet, kakasülő, erkély, balkon, lodzsa
 • folyosó, tornác, oszlopcsarnok, árkád
 • képtár, múzeum, műcsarnok, kiállítóterem
 • műgyűjtemény, műegyüttes
 • (régies): társaság, csoport, banda

nyű2

főnév
 • féreg, tetű, lárva, pondró, szú, pajor, kukac

dumál

ige
 • beszél, locsog, fecseg, pofázik (durva), szövegel (szleng), süketel (szleng)
 • linkel (szleng), halandzsázik (bizalmas)
 • szónokol, papol Sz: nyomja a sódert (szleng), veri a nyálát (szleng)
 • beszélget, társalog, cseveg, diskurál, tereferél, dumcsizik (bizalmas)

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

átértékelés

főnév
 • újraértékelés, felülvizsgálat, revideálás (idegen)

egyforma

melléknév
 • azonos, ugyanolyan, egyenlő, egyöntetű, egybehangzó, egyazon, egyféle, egyező, megegyező, egybevágó, egal, ekvivalens, uniformis, egykutya, egyarányos (régies), egyded (régies), egyrendű (régies), egyarántos (tájnyelvi), egyfajtú (tájnyelvi), egyhagyási (tájnyelvi), egykorás (tájnyelvi), egymódú (tájnyelvi) Sz: az egyik részeg, a másik tántorog; az egyik ördög, a másik gonosz lélek; egy korpán híznak; egy pórázon futnak; egy ágyban hálnak; egy nyomban járnak; egy húron pendülnek; egy bordában szőtték őket; egyfelé kavarják a kását; egyik gubás, másik subás; egyik kutya, másik eb; egyik dolmányszűr, másik szűrdolmány; egyik bakot fej, másik a rocskát tartja; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; egyik kapzsi, másik habzsi; egyik kökény, másik galagonya; egymásnak kezet adhatnak; kezet foghatnak; olyanok, mint a nyúlszar
 • egyenletes, változatlan, egyhangú, unalmas, sablonos, sztereotip (idegen), monoton, látlagos (régies)

gépírás

főnév
 • gépelés, írógépelés, daktilográfia (idegen)
 • kézirat, gépirat

gyűlöletes

melléknév
 • utált, utálatos, ellenszenves, visszataszító, megvetésre méltó, elvetemült, gonosz, odiózus (régies), undorító, irtóztató, iszonytató, felháborító, gyalázatos, kiállhatatlan, rettegett

jóindulat

főnév
 • jó szándék, jóakarat, jóérzés, emberség, irgalmasság, könyörületesség, jólelkűség, szívjóság, jótétemény, szeretet, segítőkészség, megértés, nyájasság
 • pártfogás, védnökség, bőkezűség, patronázs (régies)
 • igyekezet, törekvés, szorgalom

homlok

főnév
 • arcél, fej
 • homlokzat, front, mellvéd, előrész
 • címlap, címoldal
 • (szaknyelvi): vájvég

flekken

főnév
 • rostonsült
 • cigánypecsenye, rablóhús

feltápászkodik, fölt

ige
 • felkel, felkászálódik (bizalmas), felcsámpászkodik (régies), felkászmárog (tájnyelvi), felkecmerkedik (tájnyelvi), lábra kel (régies)

frizura

főnév
 • hajviselet,
 • haj, hajzat, toll (szleng)

hív I.

melléknév
 • (régies): hű, hűséges, hívséges (régies), ragaszkodó, elmaradhatatlan, kitartó, lojális

fokozott

melléknév
 • erős, emelt, nagyfokú, intenzív, megsokszorozódott, kettőzött, kétszeres, növelt, megnövelt, megnövekedett, megfeszített, átlagon felüli, nagyméretű, nagy terjedelmű

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

függönytartó

főnév
 • karnis, függönyrúd, függönypálca

holland, hollandi

melléknév, főnév
 • hollandiai, hollandus (választékos), németalföldi