bekapcsolódik szinonimái

ige
 • (kapocs): becsukódik, összecsukódik, összezáródik, bezáródik
 • csatlakozik, belép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mai

melléknév
 • jelenlegi, jelen, aktuális, mostani, pillanatnyi, friss
 • modern, korszerű, korunkbeli, újszerű, időszerű

indok

főnév
 • indítóok, ok, észok, indíték, mozgatóerő, mozgatórugó, motiváció, motívum, alap
 • megokolás, magyarázat, érv, ürügy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bekapcsolódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bank

főnév
 • pénzintézet (szaknyelvi), takarékpénztár, takarék (bizalmas)
 • hitelintézet, hitelszervezet (szaknyelvi)
 • bankház, pénzcsarnok (régies)
 • (szerencsejátékban): játékalap, pénzalap

alkoholtilalom

főnév
 • szesztilalom, prohibíció (idegen)

aközben

határozószó
 • azalatt, addig, azonközben (régies), időközben, ugyanakkor
 • eközben, ezalatt

beérkezik

ige
 • beér, odaér, megérkezik, odaérkezik, befut, bejön, berobog
 • célba ér, célt ér, sikert arat
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

bezúz

ige
 • betör, beüt, beszakít, belök, bever
 • (papírt): megőröl

keresetlen

melléknév
 • egyszerű, természetes, hamisítatlan, mesterkéletlen, kendőzetlen, őszinte, palástolatlan, spontán, ösztönös, közvetlen, nyílt, akaratlan, cifrázatlan, önkéntelen, hevenyészett, díszítetlen, nyers, szókimondó, natív (szaknyelvi), valódi, ősi, eredeti, naiv

biztatás

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret

bürokrata

főnév
 • hivatalnok, tisztviselő
 • (bizalmas): aktatologató, paragrafusrágó, betűrágó, tintanyaló, aktakukac, csinovnyik (régies)

ellép

ige
 • meglép, elmegy, elkotródik, meglóg (bizalmas), ellóg (bizalmas), kereket old, olajra lép (szleng)
 • elhalad, elvonul

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

békekonferencia

főnév
 • békeértekezlet, béketárgyalás, békegyűlés, béketalálkozó

balhé

főnév
 • (bizalmas): botrány, veszekedés, lárma, zűrzavar, felfordulás, vita, patália, kalamajka, ramazúri, cirkusz, zrí (szleng), verekedés, bunyó (szleng)
 • (szleng): baj, kellemetlenség, probléma, slamasztika
 • buli (bizalmas), mulatság, móka, csíny
 • bűntett, bűncselekmény
 • (szleng): hadgyakorlat

besötétedik

ige
 • esteledik, beesteledik, alkonyodik, bealkonyodik, alkonyul, bealkonyul (választékos), leszáll az este, szürkül
 • beborul, befelhősödik, elfeketedik, elszomorodik (választékos), elhomályosodik

díjmentes

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, térítésmentes, potya (bizalmas)

belemárt

ige
 • belemerít, megmárt, beáztat, átáztat, bevizez, megnedvesít
 • beleszúr, belemélyeszt, belevág, beledöf, belenyom
 • (bizalmas): belekever, bajba kever, gyanúba kever, beleránt, kompromittál (idegen)

állítmány

főnév
 • predikátum (szaknyelvi), mondat (régies)

betéve

határozószó
 • könyv nélkül, kívülről, fejből, emlékezetből, kordéra (régies), álmában is

divatos

melléknév
 • felkapott (bizalmas), népszerű, keresett, kapós (bizalmas), kedvelt, közkedvelt, elterjedt, kurrens, modern, sikkes (bizalmas), pipec (szleng), menő (szleng), király (szleng), módis (tájnyelvi), forgandó (tájnyelvi)