elvágyik szinonimái

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

parlagi

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba

bevonul

ige
 • bemasíroz, benyomul, bemenetel
 • bemegy, bejön, belép
 • (katona): berukkol (tájnyelvi), beáll, szolgálatba áll, szolgálatba lép, bemarsol (régies)(régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elvágyik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előrehajol

ige
 • előredől, előregörnyed, előregörbed, előregörbül, lehajol

egybegyűl, egybegyűl

ige
 • összegyűl, összegyűlik, gyülekezik, összesereglik, egybesereglik, csoportosul, összejön
 • felgyülemlik, felhalmozódik, összetorlódik

drágáll

ige
 • sokall, borsosoll (tájnyelvi), drágállít (tájnyelvi)

cseles

melléknév
 • furfangos, ravasz, csavaros, csalafinta, fortélyos, rafinált, agyafúrt, elmés, fondorlatos, fineszes (szleng), fifikás (bizalmas), minden hájjal megkent, leleményes, trükkös (bizalmas)

elszemtelenedik

ige
 • elorcátlanodik, elpimaszodik, elkanászodik, elkanászosodik Sz: felnyílik a csipája; nyakára nő vkinek; kinyílik a szeme, mint a csipás macskának

étet

ige
 • mérgez, megmérgez
 • marat
 • (tájnyelvi): etet, táplál

megriad

ige
 • megijed, megrémül, megretten, megszeppen, megrezzen, meghőköl, megneszül (tájnyelvi), megdermed
 • (választékos): megharsan, felhangzik (kürt)

bodega

főnév
 • italmérés, borozó, falatozó, talponálló
 • (szleng): őrbódé, kalyiba

bezúz

ige
 • betör, beüt, beszakít, belök, bever
 • (papírt): megőröl

bődül

ige
 • felbőg, harsog, ordít, bömböl, kiált

faburkolat

főnév
 • faborítás, falemez borítás, fatáblázat, táblázat (régies), lambéria

felismerhetetlen, fö

melléknév
 • azonosíthatatlan, megkülönböztethetetlen, észrevehetetlen
 • ködös, homályos, elmosódó, fátyolozott, kivehetetlen

harcmozdulat

főnév
 • hadművelet, operáció (szaknyelvi)

galéria

főnév
 • karzat, emelet, kakasülő, erkély, balkon, lodzsa
 • folyosó, tornác, oszlopcsarnok, árkád
 • képtár, múzeum, műcsarnok, kiállítóterem
 • műgyűjtemény, műegyüttes
 • (régies): társaság, csoport, banda

elvált2

ige
 • (tájnyelvi): felvált (tájnyelvi), kicserél (régies), elcserél

élőkép

főnév
 • csoportkép, tabló, állókép

erős

melléknév
 • izmos, acélos, szívós, edzett, erőtől duzzadó, életerős, erőteljes, masszív, tagbaszakadt, keménykötésű, vasgyúró, muszklis (bizalmas), munkabíró, díjbirkózó, vállas, izomkolosszus, kisportolt, deltás (bizalmas), stramm (bizalmas), muszklimiska (bizalmas), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng), kajakos (szleng), markos (tájnyelvi), jókötésű (tájnyelvi), erősfájú (tájnyelvi), agyas-fejes (tájnyelvi) Sz: a dűlő hegyet vállával megtámaszthatná; csupa acél, csupa vas; egyik kezével a bika szarvát tartja, a másikkal agyonüti azt; ember a gáton; ember a talpán; erős, mint fában a görcs; erős, mint a vas; erős, mint az acél; erős, mint a bika; erős, mint a bástya; erős, mint a bivaly; erős, mint a medve; erős, mint a szikla; erős, mint az ökör; erős, mint a zsidó vallás; erős, mint a somfa; erős, mint a római vallás; fejszével kell agyonütni, hogy meghaljon; kemény fából faragták; kétszer kell agyonütni; kicsinyes mennykő sem árt neki; magyar apának a fia; markában hordozza a lelkét; nekiesik a folyó derekának; (gyerekről) olyan erős, mint egy kis vasék; olyan ereje van, mint Sámsonnak; olyan, mint a cövek; sárkánytejet szopott; Toldi Miklós unokája; úgy áll, mint a Sion hegye
 • (testrész): kövérkés, telt, vaskos, vastag, dús, dundi
 • szilárd, tartós, teherbíró, kemény, elszakíthatatlan, stabil
 • méregerős, csípős, maró, égető, pikáns, fűszeres, tüzes (bor)
 • (hang): érces, harsány, harsogó, velőtrázó
 • nagyfokú, nagymérvű, intenzív, heves, nagy erejű, erőteljes
 • határozott, szigorú, erélyes, vaskezű, rendíthetetlen
 • (tréfa): túlzó, durva, borsos, vaskos, otromba

függetlenít

ige
 • felszabadít, elszakít, önállósít
 • emancipál (idegen), egyenjogúsít

émelygés

főnév
 • hányinger, öklendezés, undor, undorodás, csömör, rosszullét, émely (régies)

egyfolytában

határozószó
 • egyvégtében, folyvást, folyton, folyton-folyvást, folytonosan, folyamatosan, szüntelen, szűnös-szüntelen, megszakítás nélkül, szünet nélkül, megállás nélkül, mindig, mindegyre, egyre, egyhuzamban, egyvégből, szakadatlan, szakadatlanul, állandóan, vég nélkül, egyvégben (tájnyelvi), éjjel-nappal, egy lélegzetre, egyhujjában (régies), egyhúztomban (tájnyelvi), egybekötően (tájnyelvi), egyfurt (tájnyelvi), egysorjában (tájnyelvi)

esetleg

határozószó
 • lehet, talán, tán, talántán (tájnyelvi), netalán, netalántán, netán, adott esetben, alkalmasint
 • esetlegesen, akaratlanul, történetesen, váratlanul, véletlenül

gabonaföld

főnév
 • gabonatábla, gabonavetés