elkötelez szinonimái

ige
 • lekötelez, lekenyerez, angazsál (idegen), megken (szleng)
 • (régies): elígér, odaígér
 • (elkötelezi magát): elígérkezik, angazsálja magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hatökör

főnév
 • (durva): barom (durva), ökör (durva), isten barma (durva), címeres ökör (durva), világ marhája (durva), világ állatja (durva), tökkelütött, nehézfejű, buta, korlátolt

fitos

melléknév
 • pisze, turcsi, turpis (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), fitris (tájnyelvi), felhajlott (régies), horgadt (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkötelez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elenyészik

ige
 • eltűnik, megszűnik, megsemmisül, szertefoszlik, véget ér, elsorvad, elvész, tovatűnik, elhamvad, elpárolog, elbomlik, elhal, elfogy, semmivé válik, elnyeklik (tájnyelvi)
 • elmúlik, elpusztul
 • elhalványul, elhomályosul, elmosódik, megfakul
 • (vmivel összehasonlítva): elül (tájnyelvi), eltörpül

definíció

főnév
 • meghatározás, értelmezés, definiálás

csoportos

melléknév
 • társas, együttes, tömeges, kollektív, közös, kumulatív (idegen)

búcsú2

főnév
 • bűnbocsánat, megbocsátás, indulgencia (idegen), egyháznap, patrocínium (idegen)
 • búcsújárás, körmenet, zarándokolás, zarándoklat, processzió (régies)

elhint

ige
 • elszór, elhullat, (magot) elvet, elszéllyez (tájnyelvi), elszillal (tájnyelvi)

eltörpül

ige
 • elbújhat (valami mellett), elvész (valami mellett), a nyomába se ér, a nyomába se léphet, nem lehet egy napon említeni (valamivel, valakivel), számba se jöhet, kismiska (vmihez képest), össze se lehet hasonlítani (valamivel, valakivel)

megbocsát

ige
 • kiengesztelődik, megbékél, megenyhül (valaki iránt), megenged (tájnyelvi)
 • pardoníroz (régies), kondonál (idegen), megamnesztiáz (régies), felment, megkegyelmez, elnéz, szemet huny, megkönyörül
 • irgalmaz, elfelejt
 • feloldoz

belépőjegy

főnév
 • belépő, belépti jegy, jegy, biléta (tájnyelvi), tikett (idegen)

beiktat

ige
 • hivatalba állít, kinevez, inaugurál (idegen), installál (régies)(valakinek)
 • beír, beleír, feljegyez, bekönyvel, lajstromoz, inskribál (idegen), bejegyez, regisztrál, felvesz, bevezet, (nyilvántartásba) besorol
 • közbeiktat, belesző, betold, betesz, befértet, beszúr, beleszúr, bedolgoz, beledolgoz, belevesz, belefoglal, beilleszt, beleilleszt

beszalad

ige
 • befut, belohol, benyargal, bepucol (szleng), beinal, beiszkol, bemenekül
 • benéz, betér, beszagol, beszaglász, belátogat, beugrik

emberszeretet

főnév
 • filantrópia (idegen), altruizmus (szaknyelvi), felebaráti szeretet

ez

névmás
 • ezen, e, emez, eme

gyógyforrás

főnév
 • gyógykút

firkálmány

főnév
 • firka, firkálás, macskakaparás, ákombákom, irkafirka
 • iromány, fércmű, fércmunka

ellát

ige
 • eltart, gondoskodik (valakiről), törődik (valakivel)
 • élelmez, kosztol, etet, táplál
 • gondoz, ápol, kezel, gyógyít, gyámolít, istápol
 • felszerel
 • intéz, bonyolít, elvégez, teljesít, (feladatot) végrehajt, (szerepet) betölt

elégia

főnév
 • panaszdal, kesergő, alagya (régies)
 • gyászdal, gyászének

elpuhul

ige
 • elkényesedik, finnyásodik

festészet

főnév
 • festés, festőművészet (választékos), piktúra (régies)

elmos

ige
 • elmosogat, leöblít, letakarít
 • (víz): elsodor
 • lemos, beáztat
 • (emlékképet): eltüntet, elhalványít, elfeledtet, elhomályosít

derűlátó

melléknév
 • bizakodó, optimista, reménykedő, vidám, könnyed, kedélyes, joviális, optimisztikus (idegen) Sz: rózsaszínben látja a világot

elszegődtet

ige
 • szerződtet, felfogad, szolgálatba vesz, alkalmaz(valakinek)

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató