ez szinonimái

névmás
 • ezen, e, emez, eme

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felsorakoztat, fölso

ige
 • sorba állít, sorba rak, glédába állít, felállít, elrendez
 • felvonultat, összetoboroz, mozgósít, összevon, gyülekeztet, egybehív, összehív, összecsődít
 • felsorol, összeír, számba vesz, részletez

blazírt

melléknév
 • unott, fásult, egykedvű, életunt, megcsömörlött, érdektelen, közönyös, kedvetlen, indolens (idegen), apatikus, érzéketlen, rezignált, flegmatikus, letargikus, mísz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

erkély

főnév
 • balkon, lodzsa, kilépő, terasz, sétáló (tájnyelvi), álltány (tájnyelvi)
 • karzat, galéria, kórus, kakasülő (tréfás)

elhűl

ige
 • kihűl, meghűl, elhidegedik (régies)
 • (régies): elhidegül
 • megdöbben, elcsodálkozik, meghökken, meglepődik, elképed, elámul, hüledezik

elenyészik

ige
 • eltűnik, megszűnik, megsemmisül, szertefoszlik, véget ér, elsorvad, elvész, tovatűnik, elhamvad, elpárolog, elbomlik, elhal, elfogy, semmivé válik, elnyeklik (tájnyelvi)
 • elmúlik, elpusztul
 • elhalványul, elhomályosul, elmosódik, megfakul
 • (vmivel összehasonlítva): elül (tájnyelvi), eltörpül

díj

főnév
 • díjazás, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás
 • jutalom, pályadíj, kitüntetés

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

félhold

főnév
 • holdsarló, fogyó hold
 • török birodalom, oszmán birodalom, muzulmán birodalom, török hatalom

mikulásvirág

főnév
 • karácsonyi csillag

ciklusos

főnév
 • (vegyület) (szaknyelvi): gyűrűs, zárt láncú

büdzsé

főnév
 • költségvetés, államháztartás, államkassza, állampénztár

csatorna

főnév
 • kanális, folyóka, lefolyó, befolyó, befolyóka, kövezetfolyóka, árok, vízeresz (szaknyelvi), csurgó (tájnyelvi), csorga (szaknyelvi), bevezető árok, esővízi árok (régies), alagcső (szaknyelvi), eszterhéjeresz (tájnyelvi), eszterhéjcsepegő (tájnyelvi)
 • szennyvízcsatorna, szennyvízlevezető, vízbevezető
 • esőcsatorna, ereszcsatorna, eresz, vízköpő
 • bevágás, vájat, horony, hornyolat, barázda, mélyedés, rovátka, nút (szaknyelvi)
 • frekvenciasáv

felnéz, fölnéz

ige
 • feltekint, felbámul, felpillant, felles
 • (valakire): tisztel, méltányol, becsül, nagyra tart, értékel, csodál, bámul, imád
 • fellátogat, felmegy, felugrik

fogadalom

főnév
 • ígéret, fogadás, eskü, adott szó, becsületszó, ígérgetés, kötés (tájnyelvi), egyezség (tájnyelvi), szerződés (tájnyelvi)

hóbort

főnév
 • bolondéria, szeszély, különcködés, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rigolya, hepp (szleng), fakszni (bizalmas), fixa idea (idegen), hangya (bizalmas), bogár (bizalmas), rapli (szleng), habók (tájnyelvi)

gyújtószeg

főnév
 • ütőszeg

ezer

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, számtalan

eredet

főnév
 • származás, deszcendencia (idegen), genezis (idegen), kezdet, kezdőpont, születés, keletkezés, origó (idegen), kialakulás, fajzat (régies), létrejötte (valaminek), létrejövetele (valaminek)
 • forrás, forrásvidék
 • ok, végok, létok

felavat, fölavat

ige
 • avat, szentel, felken (régies), beiktat, inaugurál (idegen), asszentál (régies)
 • átad, megnyit, leleplez
 • használatba vesz, felszentel

gyíkleső

főnév
 • tőr, díszkard, szurony, bajonett, spádé (régies)
 • zsebkés, bicska

falragasz

főnév
 • plakát, hirdetmény, hirdetés, reklám, reklámcédula, felirat, nyalóka (bizalmas), affiche (idegen), tacepao (bizalmas)

elkopik

ige
 • elhasználódik, tönkremegy, elöregedik, elvásik, elnyűvődik, elviselődik, elkoszolódik (tájnyelvi), elszakad, elmállik (régies), elfogy, elfoszlik, (kés éle) eltompul
 • elavul (választékos), elvénül (régies), kimegy a divatból

felér, fölér

ige
 • feljut, felérkezik, felmegy, felmászik, megérkezik, fölvergődik, fölverekszi magát
 • felnyúlik, fölvezet, felkúszik
 • elér
 • (valamivel): versenyez, vetekszik, vetekedik, konkurál

gyötrelmes

melléknév
 • kínzó, sanyarú, nyomorúságos, fájdalmas, keserves, gyötrő, lesújtó, leverő
 • fárasztó, nehéz