nagyító I. szinonimái

melléknév
 • erősítő, fokozó, túlzó

nagyító II. szinonimái

főnév
 • nagyítóüveg, nagyítólencse, lupe, górcső (régies), nézőcső (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtántorodik

ige
 • meginog, megbotlik, meghederedik (tájnyelvi)
 • elbizonytalanodik, meginog, megtorpan, megrendül

produkció

főnév
 • előállítás, létrehozás, alkotás
 • mutatvány, előadás, teljesítmény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

morzsa

főnév
 • kenyérmorzsa, kenyérdarabka, darabuca (tájnyelvi)
 • zsemlemorzsa, prézli, morzsalék
 • maradék, hulladék, darab
 • (jelzőként): darabka, falat, harapás
 • csepp, csipet, csipetnyi, morzsányi
 • piciny, pirinyó, picinke

megmagyaráz

ige
 • elmagyaráz, megértet, érthetővé tesz, bebizonyít, kifejt, megvilágít
 • megokol, igazol, tisztáz, értelmez
 • szájba rág, szemléltet, explikál (szaknyelvi), kimagyaráz (tájnyelvi)

meghág

ige
 • párosodik
 • magáévá tesz, megdug (durva), megkettyint (szleng)

lezáródik, lezárul

ige
 • (fedéllel): becsukódik, bezáródik, bezárul
 • lecsapódik
 • befejeződik, bezárul, bevégződik, megszűnik, elmúlik, véget ér, vége szakad, abbamarad, megáll, megszakad, berekesztődik

muzsikus

főnév
 • zenész, játékos, virgináló (régies), hangász (tájnyelvi), cigány (tájnyelvi)

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

kulacs

főnév
 • csutora, csobolyó (régies), gula (régies), klipiklapatórium (tájnyelvi), kotyogó (tájnyelvi), fagyurka (tájnyelvi)

középosztály

főnév
 • polgárság, burzsoázia, polgári osztály

iker II.

főnév
 • ikertestvér, ikergyerek Sz: egy hassal lettek; együtt lettek a világra
 • másodlat (régies), alakpár (szaknyelvi), alakmás, hasonmás, duplex (szaknyelvi)
 • ikertelefon

lámpa

főnév
 • pilács (bizalmas), lámpi (tájnyelvi), fényforrás, világítótest, világítóeszköz (szaknyelvi), laterna (idegen), lámpás
 • jelzőlámpa, közlekedési lámpa

obsitos II.

főnév
 • hadastyán (régies), kiszolgált katona, veterán

öntözőcső

főnév
 • gumicső, locsolócső, slag (bizalmas)

egyébként

határozószó
 • egyébiránt, különben, máskülönben, egyébképpen (régies), úgyis, ezenkívül, másképp, más tekintetben, amúgy, mellesleg, továbbá, ezenfelül, másfelől, amellett, mi több, tetejében, amúgy (bizalmas), nemkülönben

rögös

melléknév
 • darabos, göcsörtös, buckás, hegyvölgyes, göröngyös, döcögős, hepehupás, egyenetlen, göbörcös (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), rögöcsös (tájnyelvi), göbös (tájnyelvi), gajos (tájnyelvi)
 • fáradságos, küzdelmes, nehéz, viharos, hányatott, kemény, zord

pormentes

melléknév
 • porálló
 • portalan

nagykorú II.

főnév
 • felnőtt

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

nobilitás

főnév
 • nemesség, nemeslelkűség, generozitás (idegen)

pocskondiáz

ige
 • gyaláz, becsmérel, ócsárol, leszól, szapul (bizalmas), csepül, cikiz, szidalmaz, besároz, befeketít, mocskol (tájnyelvi), beszennyez, piszkol, dehonesztál

necc

főnév
 • (bizalmas): háló, hajháló
 • bevásárlóháló, bevásárlószatyor, szatyor
 • (szaknyelvi): rece
 • harisnya, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)

megoszlik

ige
 • megbomlik, szétszóródik, kettészakad, kettéválik, szétágazik, elkülönül, differenciálódik, felbomlik, divergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • különbözik, eltér, elüt
 • széthúz, pártoskodik, meghasonlik

nyamvadt

melléknév
 • gyenge, fejletlen, éretlen, satnya, csenevész, nyápic
 • vékony, sovány, vézna
 • gyámoltalan, ügyefogyott, tehetetlen
 • hitvány, silány, vacak, olcsó

popularizál

főnév
 • (régies): népszerűsít