definíció szinonimái

főnév
 • meghatározás, értelmezés, definiálás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megzavar

ige
 • kizökkent, megakaszt, megháborít, alterál (választékos)
 • felver, felriaszt, meghajt, megszalaszt, megfuttat
 • összezavar, elködösít, zavarba ejt, zavarba hoz, dezorientál (idegen), konfundál (választékos), megtéveszt, megkever
 • felkavar, feldúl, összedúl, szétdúl, fölizgat, fölpiszkál, felzaklat, megbolygat, deranzsál (idegen), összezilál, összekuszál, szétzilál, felforgat, (egységet) megbont, (egyezséget) megtör

tornyosul

ige
 • tornyosodik, torlódik, emelkedik, halmozódik, felhalmozódik, összegyűl, összegyűlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a definíció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csipetnyi

melléknév
 • kevés, csekély, kicsi, kicsiny, apró, parányi, pirinyó, pindurka, picuri, picurka, morzsa, morzsányi, mákszemnyi, cseppnyi, csöppnyi, szemernyi, jottányi, fikarcnyi, szikra, szikrányi, hajszálnyi, gondolatnyi, leheletnyi

boldogul

ige
 • előrelép, előrejut, előremegy, előlép, avanzsál (idegen), előretör, halad, érvényesül, érvényre jut, viszi (valamire), érvényt szerez, gyarapszik, fejlődik, erősödik, sikert arat, virágzik, virágját éli, prosperál, célt ér, emelkedik, föllendül, jól megy (valakinek), reuzál (idegen) Sz: felviszi az Isten a dolgát; zöld ágra vergődik; életmagra kap (tájnyelvi); dűlőre jut; emelkedik a szamárlétrán (pejoratív)
 • (valamivel): elintéz (valamit), megbirkózik (valamivel)

biléta

főnév
 • (tájnyelvi): belépőjegy, jegy, menetjegy
 • vámcédula, cédula, bárca, levélke
 • (tájnyelvi): jelvény, kitüntetés

barátság

főnév
 • cimboraság, pajtásság, haverság (szleng)
 • bajtársiasság, testvériesség, cinkosság, szövetség, rokonszenv, szimpátia, szolidaritás
 • jóindulat, szívesség

csúfos II.

főnév
 • (régies): csúf (régies), bohóc, maskara, alakos

egészség

főnév
 • épség, jóllét, életerő, kondíció, fittség

lakomázik

ige
 • vendégeskedik, bankettezik
 • lakmározik, eszik-iszik, falatozik, dőzsöl, tobzódik, hasát tömi, agyonzabálja magát (szleng), bepakol (szleng), bezabál (durva)

alsónemű

főnév
 • alsóruha, alsóruházat, fehérnemű, alsó (bizalmas), alsótextil (bizalmas)

alja I.

főnév
 • feneke (valaminek)
 • vége, maradék, maradvány
 • salakja (valaminek), utója (valaminek), seprő, üledék, zacc, cankó (tájnyelvi)
 • (pejoratív): söpredék, csőcselék, szemét (bizalmas), hitványa (valaminek)

aranymező

főnév
 • aranylelőhely, aranybánya, aranyércbánya

egyházi

melléknév
 • papi, templomi, gyülekezeti, szerzetesi, monostori, szent, szakrális (idegen), klerikális

elhűl

ige
 • kihűl, meghűl, elhidegedik (régies)
 • (régies): elhidegül
 • megdöbben, elcsodálkozik, meghökken, meglepődik, elképed, elámul, hüledezik

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

esőcsatorna

főnév
 • ereszcsatorna, csatornacső, csapadékcsatorna (szaknyelvi), csurgó (tájnyelvi)

dekadens

melléknév
 • hanyatló, bomló, sorvadó, beteges, enervált

csillagánizs

főnév
 • csillagos ánizs

dörgedelem

főnév
 • szidás, leckéztetés, feddés, szemrehányás, prédikáció (bizalmas), szónoklat, dorgálás, dorgatórium (régies), kirohanás, letolás (bizalmas)

érsek

főnév
 • főpüspök, archiepiscopus (idegen)
 • hercegprímás (régies), prímás, érsekprímás (régies)

diadalittas

melléknév
 • diadalmas, boldog, mámoros, örvendező, ujjongó, fellelkesült, elragadtatott, felajzott (választékos), megittasult (választékos)

borona2

főnév
 • (tájnyelvi): gerenda, épületfa
 • (tájnyelvi): deszkakerítés

dúskál

ige
 • tobzódik, bővében van, fürdik (valamiben), bővelkedik, dúslakodik (választékos), dúskálkodik (tájnyelvi), dúsol (tájnyelvi), bugyorászik (tájnyelvi), dőzsöl Sz: tejben-vajban fürdik
 • (tájnyelvi): válogat, turkál, finnyáskodik

esernyő

főnév
 • ernyő, paraplé (régies), esőfogó (tájnyelvi), esőtartó (tájnyelvi), csurok (tájnyelvi), umbrella (régies)