eligazít szinonimái

ige
 • rendbe tesz, megigazít, elrendez
 • elintéz, elrendez, rendbe hoz, megold, tisztáz, helyrepofoz (bizalmas), intézkedik, helyrehoz, elsimít, eltussol
 • utat mutat, útbaigazít, elirányít, küld

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hadi

melléknév
 • háborús, katonai, harci, militáris, marciális (régies)

gép

főnév
 • szerkezet, gépezet, készülék, berendezés, motor, erőgép, erőmű (régies), mechanizmus, masina (bizalmas), gépely (régies), műköny (régies), mozgony (régies)
 • mozdony (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eligazít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elcsábít

ige
 • elszédít (bizalmas), behálóz, meghódít, elbolondít, elcsavarja a fejét (valakinek), magába bolondít, levesz a lábáról (valakit), elkap (szleng), ujja köré csavar, megejt (tájnyelvi)
 • elcsal, elbolondít
 • elszeret, elhódít, elszipkáz (szleng), elvarnyúz (szleng), lecsap a kezéről (szleng)

csúszkál

ige
 • (jégen): siklik, iringál (tájnyelvi), fakutyázik, korcsolyázik, sikankózik (tájnyelvi), csiszonkáz (tájnyelvi), csúszkorál (tájnyelvi), iszamkodik (tájnyelvi), csiszonkázik (tájnyelvi), csuszkinyózik (tájnyelvi), icánkol (tájnyelvi), illangat (tájnyelvi), irant (tájnyelvi), iszingál (tájnyelvi), isint (tájnyelvi), iszonkodik (tájnyelvi), sikórál (tájnyelvi), simókál (tájnyelvi)

csipkelekvár

főnév
 • csipkeíz, hecsedli (bizalmas), hecserli (tájnyelvi), hecsedlilekvár (bizalmas), hecselekvár (tájnyelvi), hecserliíz (tájnyelvi), hecsempecs (tájnyelvi), hecsepecse (tájnyelvi), hecsli (tájnyelvi)

bödön

főnév
 • tartály, kanna, puttony, veder, bodonka (tájnyelvi)

elfog

ige
 • megfog, elkap, elcsíp, megcsíp (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), elkapja a gallérját, fülön fog, nyakon csíp, kézre kerít
 • letartóztat, őrizetbe vesz, foglyul ejt, bekísér (régies), rajtaüt, lekapcsol (szleng), lefülel (bizalmas), lesittel (szleng), bebörtönöz
 • megkaparint, elhappol (szleng)
 • (érzés): hatalmába kerít, elővesz, eltölt, megszáll, rátör, elhatalmasodik
 • elfed, eltakar, elhomályosít

elszédül

ige
 • elbódul, elkábul, elájul, megtántorodik, lerogy, elkókad (tájnyelvi), forog vele a világ, elsötétedik előtte a világ
 • elámul, elcsodálkozik, becsavarodik (bizalmas)

medence

főnév
 • vízmedence, úszómedence, fürdőmedence, bazen (idegen)
 • víztároló, ciszterna (szaknyelvi), tartály, tank, teknő, kád, rezervoár (idegen), melence (tájnyelvi)
 • akvárium
 • völgy, völgykatlan, szakadék, hasadék, szoros, szurdok, kanyon, aszó, hajlat, dolina (idegen)
 • csípő, öl
 • medencecsont

beküld

ige
 • beszalaszt, bezavar, bekésztet (tájnyelvi)
 • bead, benyújt, bejuttat, bevitet, felterjeszt
 • beválaszt, delegál

beenged

ige
 • beereszt, bebocsát, ajtót nyit
 • befogad, szállást ad
 • bevesz, felvesz
 • (gólt): beszed (bizalmas), bekap, beereszt, belepkéz (szleng)

bepakol

ige
 • becsomagol, berak, betesz, behelyez, berámol
 • (tréfás): elfogyaszt, megeszik, belakik (valamivel), befal, bekebelez, felhabzsol, bezabál (durva), bekajol (szleng), beburkol (szleng), bepofáz (szleng)

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

esztendős

melléknév
 • éves, egyéves

gyanú

főnév
 • gyanakvás, gyanakodás, föltevés, sejtés, gyanúsítás, gyanítás, konjektúra (idegen), kétség, kétkedés, kételkedés, bizalmatlanság, sejtelem, előérzet, vélelmezés, feltevés

festőművész

főnév
 • festő, képíró (régies), piktor (régies), pingász (tájnyelvi)

elírás

főnév
 • hiba, tévedés, vétség, tollvétség, sajtóhiba, nyomdahiba, baki (bizalmas)

elbámul

ige
 • elképed, elámul, bandzsalog (tájnyelvi), álmélkodik, ámul-bámul, elcsodálkozik, meglepődik
 • bámészkodik, bambul, nézelődik

előmozdít

ige
 • elősegít, hozzásegít, hozzájárul, előrevisz, előrelendít, ösztönöz, nógat, noszogat, szorgalmaz, tolja a szekerét, hajt, egyenget, pártol, pártfogol, gyámolít, ajánl, segít, segédkezik, segítségére van, hasznára van (valakinek), támogat, patronál

fennálló

melléknév
 • létező, meglevő, tényleges, valóságos, bevett, adott, érvényben levő, érvényes, hatályos, hatályban levő

ellenére I.

névutó
 • dacára, szemben, ellentétben, noha

dedikáció

főnév
 • ajánlás

elpusztul

ige
 • meghal, életét veszti, megeszi a fene (bizalmas), felfordul (durva), kimúlik, odavész, elviszi az ördög (bizalmas), elhal, kihal, elveszik, elhull, beledöglik (durva), belegebed (bizalmas), kiszusszantja magát (tájnyelvi), elvesződik (tájnyelvi)
 • tönkremegy, megsemmisül, elenyészik (választékos) Sz: cigánykézre kerül; ebek harmincadjára jut; farkasfogra kel; írmagja se marad; kimegy hegyesre; szűzre megy (valami)
 • eltakarodik, elkotródik, elhányódik, elhordja magát, elpucol (bizalmas)

fertilizál

ige
 • megtermékenyít
 • megművel, termékennyé tesz