elírás szinonimái

főnév
 • hiba, tévedés, vétség, tollvétség, sajtóhiba, nyomdahiba, baki (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

agyagedény

főnév
 • cserépedény

dőreség

főnév
 • oktalanság, bolondság, esztelenség, meggondolatlanság, marhaság, ostobaság, balgaság, butaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elírás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elcsépelt

melléknév
 • banális, elkoptatott, elkopott, lejáratott, agyoncsépelt, ócska, semmitmondó, érdektelen, közhelyszerű, triviális, sablonos, lapos, mindennapi, közepes

csúzli

főnév
 • parittya, gumipuska, slicc (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, flinta (régies), feleség (szleng), géppisztoly, géppityu (szleng), pukkantó (szleng)
 • (szleng): fecskendő

csíra

főnév
 • hajtás, sarj, sarjadék, rügy, szem, inda, vessző, mag, germen (szaknyelvi), cika (tájnyelvi), cikora (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)
 • magzat, embrió (szaknyelvi), ivadék
 • eredet, kezdet, forrás, kezdemény
 • baktérium

böjt

főnév
 • jejunium (idegen)
 • nagyböjt
 • koplalás, éhezés
 • fogyókúra, diéta
 • önmegtartóztatás
 • ínség, szükség, nélkülözés

elfogy

ige
 • kifogy, kiapad, elúszik (bizalmas), (pénz) elfolyik, kifúj (szleng) Sz: volt, de elkölt
 • elkel, gazdára talál
 • (erő, türelem): kimerül, felőrlődik, elapad, felmorzsolódik, véget ér

elszerződik

ige
 • elígérkezik, fölcsap, beszegődik (régies), elszegődik

még

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében

beleakad

ige
 • beakad, megakad, fennakad, belegabalyodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), beleragózik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, belekapaszkodik
 • (régies): elakad, megakad, belesül, belezavarodik, bakizik (bizalmas)

befagy

ige
 • (folyó, tó): megfagy, bejegesedik, beáll, bepillézik (tájnyelvi), bőrödzik (tájnyelvi), bebőrödzik (tájnyelvi), becserjegezik (tájnyelvi), begérázik (tájnyelvi), behártyásul (tájnyelvi), bepelyhedzik (tájnyelvi), bepókhálósodik (tájnyelvi), göcsörödik (tájnyelvi)
 • (terv, remény) meghiúsul, (tárgyalás) megszakad, elakad

beporoz

ige
 • bepúderez, behintőporoz, behint, beszór
 • megporoz, pollinizál (idegen), megtermékenyít

elvált2

ige
 • (tájnyelvi): felvált (tájnyelvi), kicserél (régies), elcserél

éter

főnév
 • (régies): ég, világűr
 • (régies): levegő

gyár

főnév
 • üzem, vállalat, telep, ipartelep, fabrika (régies)

feszít

ige
 • megfeszít, kifeszít, meghúz, spannol (bizalmas), nyújt
 • nyom, szorít, nekiszorít
 • tetszeleg, adja a bankot (szleng), pöffeszkedik, trónol (pejoratív), fitogtatja magát, díszeleg, parádézik, illeg-billeg, biggyeszkedik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hegyel (tájnyelvi)

elítélt

főnév
 • rab, fogoly, fegyenc, őrizetes (szaknyelvi), sittes (szleng), cinkelt (szleng)
 • halálra ítélt

elbírál

ige
 • értékel, megítél, kritizál, kiértékel, méltat, mérlegel, revideál, felbecsül

előráncigál

ige
 • előhúz, előránt, elővesz, előkapar
 • (valakit): előkerít, előteremt, előránt (bizalmas)
 • (bizalmas): szóba hoz, előhoz, megemlít

fenntartás

főnév
 • ébrentartás
 • támogatás, patronálás (idegen), szubvencionálás (szaknyelvi), finanszírozás (idegen), pénzelés, működtetés, üzemeltetés
 • korlátozás, kikötés, megszorítás, rezerváció, kautéla (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi)
 • kételkedés, kétség, kétely, bizalmatlanság, aggály (választékos), skrupulus

ellenkezik

ige
 • ellentmond, szembeszáll, szembehelyezkedik, tiltakozik, protestál (régies), húzódozik, dacoskodik, prüszköl, óvást emel, kötekedik, ingerkedik, megköti magát, megbicsakolja magát (tájnyelvi), makacskodik, durcáskodik, berzenkedik
 • ellenszegül, ellenáll
 • eltér, különbözik, elüt, szembenáll, ellentmond, ellentétben áll

degenerált

melléknév
 • elkorcsosult, elkorcsosodott, korcs, elfajzott, elfajult, satnya, elsatnyult, degenerálódott
 • hülye, kretén, debilis (szaknyelvi)

elrejtőzik

ige
 • elbújik, megbújik, meglapul, meghúzódik, meghúzza magát, dekkol (szleng), ellappan (tájnyelvi), ellappang (tájnyelvi), lappang

fest

ige
 • pingál (bizalmas), mázol, festeget, pacsmagol, ábrázol (régies)
 • színez, színt ad
 • (arcot): sminkel, kikészít, kendőz (régies), kozmetikáz, pampucol (tájnyelvi)
 • ecsetel, jellemez, ábrázol
 • látszik, mutatkozik, tűnik (valamilyennek), tetszik (valamilyennek), kinéz (valamilyennek), hatást tesz, benyomást tesz