elgázol szinonimái

ige
 • elüt, feldönt, halálra gázol, keresztülmegy (valakin), átmegy (valakin), nekimegy, agyongázol
 • (régies): legázol, eltapos, eltipor, összezúz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajthatatlan

melléknév
 • kitartó, kérlelhetetlen, könyörtelen, intranzigens (idegen), megátalkodott (választékos), csökönyös, makacs, nyakas, fúrteszű (régies), fúrtfejű (régies)
 • elszánt, önfejű, megrögzött, keményfejű, keményszívű, eltökélt, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, konok, állhatatos, tántoríthatatlan, megingathatatlan

kezdeményezés

főnév
 • indítványozás, indítvány, szorgalmazás, javaslat, iniciatíva (idegen), kísérlet, próbálkozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elgázol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éktelen

melléknév
 • (régies, választékos): dísztelen, díszítetlen
 • rút, csúnya, ronda, pocsék, ocsmány, rusnya, undok, formátlan, idomtalan, eltorzult, förtelmes
 • rendkívüli, rettenetes, borzasztó, szörnyű, rémes, hallatlan, határtalan, monstruózus (idegen), skandalózus (régies)
 • (régies): puszta, kietlen, vadon

csordultig

határozószó
 • színültig, színig, telítve, tele, fölig, telis-tele, telesde-tele (tájnyelvi), csordultó-csurranásig (tájnyelvi), csurig (tájnyelvi), csurommal (tájnyelvi), csurtig (tájnyelvi), pirjáig (tájnyelvi), színyártig (régies), tetézve (régies)

csermely

főnév
 • ér, vízér, patak, patakocska, vízfolyás, séd (régies), sió (régies, választékos), csergeteg (régies), csörge (régies), csorogvány (régies)

bordó

melléknév, főnév
 • bordóvörös, bordópiros, borvörös, sötétvörös, sötétpiros, meggyszínű, meggyvörös, meggypiros, lilásvörös, céklavörös, bíborpiros

elemzés

főnév
 • analízis, vizsgálat, vizsgálódás, ízekre szedés, boncolgatás, fejtegetés, tanulmányozás, taglalás, szemrevételezés, diszkusszió (szaknyelvi)
 • kritika, bírálat

elpusztíthatatlan

melléknév
 • maradandó, ellenálló, időtálló, elnyűhetetlen, tönkretehetetlen, elemészthetetlen, eltörölhetetlen, masszív, örök érvényű, megsemmisíthetetlen, romolhatatlan (régies), strapabíró (bizalmas)

máshova, máshová

határozószó
 • egyebüvé, egyébhova (tájnyelvi)

behív

ige
 • behívat, behí (tájnyelvi), beszólít, beszólíttat, berendel, beidéz, megidéz (szaknyelvi), becitál, kiszól (valakiért), kiüzen (valakiért), bekér, beparancsol, beinvitál
 • (katonának): bevisz, bevonultat, beránt (bizalmas), beszipkáz (bizalmas), bekíván (tájnyelvi), felszerel, besoroz
 • mozgósít

bársony

főnév
 • velúr, plüss

bélhurut

főnév
 • hasmenés, gyomorrontás, gyomorhurut, vékonybélgyulladás (szaknyelvi), enteritis (szaknyelvi), diaré (idegen)

eltakarodik

ige
 • elmegy, elkotródik, eloldalog, elsomfordál, elsompolyog, elkullog, elinal, eliszkol, elszelel, elfut, elhúzza a csíkot (szleng), elpucol (szleng), elpusztul (valahonnan), eltűnik, elviszi az irháját, elhordja az irháját, eleblábol (tájnyelvi), eltisztul, elpiszkódik (tájnyelvi), elkufercol (tájnyelvi), elsipircel (tájnyelvi)

érző

melléknév
 • érzékeny, fogékony
 • gyengéd, részvétteljes, szenzitív (szaknyelvi), érző szívű, mély érzésű, együtt érző, szerető, lágyszívű

grófnő

főnév
 • kontesz, grófhölgy (régies), grófné, grófkisasszony

fennmarad

ige
 • (valamiből valami): megmarad, hátramarad, hátravan, visszamarad
 • tovább él, perszisztál (választékos), megőrződik, hagyományozódik, szájról szájra száll

elgyengül, elgyöngül

ige
 • elerőtlenedik, kimerül, elfárad, elbágyad, ellankad, elpilled, elernyed, erejét veszti, kipurcan, elcsigázódik, eltikkad, elkényszeredik (tájnyelvi), lerongyosodik (tájnyelvi)
 • elhalkul, eltompul, elnémul, elcsitul, elcsendesedik, elül

éjjel I.

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

elnyúlik

ige
 • elhúzódik, elér, elhat (valameddig) (régies), terjed (valameddig), eltart (valameddig)
 • (valaki valahol): elterül, végignyúlik, eltehénkedik (bizalmas), elterpeszkedik

feltétlen, föltétlen I.

melléknév
 • teljes, abszolút, tökéletes, rendíthetetlen, feltétel nélküli, fenntartás nélküli, minden kétséget kizáró, korlátlan, korlátozatlan, ellentmondást nem tűrő, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, múlhatatlan (régies)

eljegyzés

főnév
 • kézfogó, gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies), mátkásulás (tájnyelvi)

csusza

főnév
 • kockatészta
 • csipetke, galuska, csiszke (tájnyelvi), csuszkó (tájnyelvi), gikszer (bizalmas), sifli (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricatorzsa, kukoricacsutka

előnytelen

melléknév
 • hátrányos, kedvezőtlen, káros, haszontalan, eredménytelen, meddő, sikertelen, hiábavaló, fölösleges, alkalmatlan
 • improduktív, ráfizetéses, veszteséges, gazdaságtalan, deficites
 • kellemetlen, taszító

fémmunkás

főnév
 • vasmunkás, vasas (bizalmas)