bordó szinonimái

melléknév, főnév
 • bordóvörös, bordópiros, borvörös, sötétvörös, sötétpiros, meggyszínű, meggyvörös, meggypiros, lilásvörös, céklavörös, bíborpiros

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feljáró, följáró

főnév
 • kapaszkodó, lépcső, kocsifelhajtó, rámpa

búzavirág

főnév
 • kékkonkoly (tájnyelvi), kékvirág (tájnyelvi), imola (régies), dédike (tájnyelvi), égvirág (tájnyelvi), katószeme (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bordó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

ávós

főnév, melléknév
 • ÁVH-s, elhárító, államvédelmis

áthangol

ige
 • átállít, átszabályoz, behangol

aktus

főnév
 • cselekedet, cselekvés, tett, eljárás, művelet
 • közösülés, szeretkezés, koitusz (szaknyelvi), dugás (szleng), kefélés (szleng), baszás (durva)
 • (régies): felvonás

boglár

főnév
 • (régies): ékszergomb, díszcsat, csat, kapocs

cirkál

ige
 • köröz, körüljár, végigjár, bejár
 • ólálkodik, settenkedik, bolyong, jön-megy, firkál (tájnyelvi)

kiszínez

ige
 • kifest, kimázol, kipingál (bizalmas), kidekorál, cifráz (tájnyelvi)
 • szépít, élénkít, tarkít, kibővít, kiegészít, hozzátesz, árnyal, részletez, felnagyít, eltúloz, felfúj, feltupíroz, túlhangsúlyoz, sarkít, kiemel

csapás1

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

darabont

főnév
 • őr, hajdú

erőltetett

melléknév
 • megerőltető, hajszolt, megfeszített, feszített
 • erőszakolt, kényszeredett, csinált
 • mesterkélt, természetellenes, hajánál fogva előráncigált, légből kapott, mondvacsinált

elgémberedik

ige
 • elmerevedik, elérzéketlenül, elzsibbad, megmered, megmacskásodik (tájnyelvi), elerőtlenedik

bornemissza

melléknév
 • antialkoholista, vízivó, vízissza (régies), absztinens (választékos), önmegtartóztató, mértékletes, józan

bevándorló

melléknév, főnév
 • jövevény, immigráns (idegen), menekült

büszke

melléknév
 • önérzetes, magabiztos, öntudatos, magabízó (választékos)
 • (valakire, valamire): nagyra van (valamivel), dagad a büszkeségtől
 • kevély, gőgös, dölyfös, rátarti, rátartós (tájnyelvi), hetyke, kivagyi, fennhéjázó, felfuvalkodott, pökhendi, karót nyelt, nyársat nyelt, arrogáns, hencegő, felvágós, elbizakodott, pöffeszkedő, nagymellű, hivalkodó, kérkedő, beképzelt, önelégült, önhitt, öntelt, fölényes, leereszkedő, nagyképű, páváskodó, elbízott, begyes (tájnyelvi), kitarti (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi) Sz: a bíró kocsisa sem kevélyebb nála; feltartja az orrát, mint a zámolyi borjú; fenn hordja a fejét; fenn van a lován, létrát kell tenni melléje, hogy leszállhasson; kevély, mint a kanpáva; kevély, mint a pulykakakas; nagy mellel van; neki a bíró is csak fitty; nem hajlik a dereka; rátartja magát, mint a mécs; úgy feszít, mint két malac egy zsákban
 • (régies): délceg, nyalka, kényes (tájnyelvi)
 • emelkedett, magasztos, méltóságteljes, fenséges, fejedelmi, uralkodói, fennkölt
 • nagyratörő, nagyralátó

élés

főnév
 • létezés, élet, fennmaradás
 • (régies): étel, élelem, élemény (régies), eledel, eleség, étek, ennivaló
 • (tájnyelvi): gabona, búza, élet (tájnyelvi)

bölcsész

főnév
 • (régies): filozófus, bölcselő, gondolkodó
 • bölcsészhallgató, bölcsészettan-hallgató, filosz (bizalmas), filozopter (idegen)

baklövés

főnév
 • melléfogás, tévedés, hiba, balfogás (választékos), kisiklás, gikszer (bizalmas), ügyetlenség, ballépés, botlás, tapintatlanság, elszólás, baki (bizalmas), elnézés, meggondolatlanság, blamázs, malőr (bizalmas), blama (bizalmas), fals, gaff (régies)

cici

főnév
 • (bizalmas): mellbimbó, emlőbimbó
 • mell, kebel, emlő, begy (bizalmas), didi (bizalmas), csecs, csöcs (durva), tőgy (durva), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), didkó (szleng), duda (szleng), lökhárító (szleng), csucsuka (tájnyelvi)

elfogult

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott