bársony szinonimái

főnév
 • velúr, plüss

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fényképészet

főnév
 • fotográfia (régies), fényképezés
 • fotóművészet

otthon I.

főnév
 • lakás, hajlék, fészek, családi tűzhely, fedél, magánház, kvártély, tanya, rezidencia, lak, kuckó, zug, barlang, odú
 • menhely, szeretetház (régies), szegényház (régies), konviktus (régies)
 • panzió
 • szülőföld, hon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bársony szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átutazás

főnév
 • áthaladás, átszelés

akkorára

határozószó
 • akkorra, addigra

adófizető

melléknév, főnév
 • adózó, adókötelezett, adóköteles, adóviselő, adóalany, tributárius (régies), kontribuens (régies)

balkezes

melléknév
 • balos, balog (tájnyelvi), sete (tájnyelvi), suta (tájnyelvi), balogsuta (tájnyelvi)
 • kétbalkezes, ügyetlen, suta

bérmentesít

ige
 • díjtalanít, ingyenesít, frankíroz (régies)

kedélytelen

melléknév
 • barátságtalan, fanyar, kedvetlen, letört, morózus, gyomorbajos (bizalmas), fatökű (durva)
 • savanyú, száraz, sótlan, szikkadt, unalmas
 • rideg, érzéketlen, sivár, fád

betetőz

ige
 • befed, becserepez, bezsindelyez (régies), behéjaz (régies)
 • kiteljesít, bevégez, végrehajt, véghezvisz, befejez, megkoronáz

bőrbaj

főnév
 • bőrbetegség, dermatózis (idegen)

elhanyagol

ige
 • elmulaszt, elbliccel, negligál (idegen), mellőz, semmibe vesz, félvállról vesz, ellazsál (bizalmas), ellustáz (tájnyelvi)(valakivel, valamivel)
 • (tájnyelvi): elver, elpáhol, elrak

demilitarizál

ige
 • lefegyverez, leszerel, fegyvermentesít

bátorító

melléknév
 • biztató, buzdító, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő, serkentő

átrendez

ige
 • átcsoportosít, átszervez, újraosztályoz, újrarendez, újjászervez, átstrukturál, megújít, átalakít, reformál, megváltoztat

beleömlik

ige
 • belefolyik, beleárad, belezúdul
 • beleborul, beledől
 • (folyó): beletorkollik, beleszakad (régies)

dagaszt

ige
 • (tésztát): gyúr, nyomkod, degeszt (tájnyelvi), dagasztal (tájnyelvi), gyömöszköl (tájnyelvi), pempetyel (tájnyelvi), pohaszt (tájnyelvi)
 • duzzaszt, puffaszt
 • (érzés): eltölt, átjár, áthat

befog

ige
 • (tenyerével): elzár, betapaszt
 • (régies): átér, átfog, körülvesz, körülfog
 • befogat, beszorít, beerősít, rögzít, becsikorít (tájnyelvi)
 • (valakit valamire): igénybe vesz, igényt tart (valakire)
 • dolgoztat
 • beér, utolér, felzárkózik (valakihez), bekorcol (tájnyelvi)
 • megfog, bepiszkít, összepiszkít, bekoszol, bemocskol, összekoszol, összemocskol, bemaszatol, összemaszatol, beken, bemázol, összemázol, beszennyez, befen (tájnyelvi)
 • felszerszámoz, hámba fog, járomba fog
 • (régies): elfog, fogságba ejt, bebörtönöz, betömlöcöz (régies), letartóztat
 • (tájnyelvi): (idő) eljön, megkezdődik, beáll, beköszönt

alapelv

főnév
 • alaptétel, alapeszme, vezérelv, irányelv, princípium (szaknyelvi), alapigazság, axióma (szaknyelvi), sarktétel, sarkkő (választékos), sarkigazság, koncepció

benedvesít

ige
 • megnedvesít, bevizez, benedvez, megmárt, bemárt, átitat, átáztat, megnyirkosít, befröcsköl, belocsol, bespriccel, benyálaz, kastol (tájnyelvi)

delegáció

főnév
 • küldöttség, követség (régies), deputáció (idegen)
 • bizottság