előjegyez szinonimái

ige
 • feljegyez, felír, előjegyzésbe vesz, rezervál, nyilvántartásba vesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond

besoroz

ige
 • bevonultat, behív, újoncoz (régies), verbuvál (régies), mozgósít, bevesz (bizalmas), asszentál (régies), rekrutál (régies), toboroz (régies), behagy (tájnyelvi)
 • beiktat, közbehelyez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előjegyez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eliszik

ige
 • elkorhelykedik, lemegy a garatján, elmulat, megzenésít (tréfás)

diszponál

ige
 • rendelkezik, intézkedik, utasít, dirigál

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

célszerű

melléknév
 • célravezető, hasznos, használható, hasznavehető, alkalmas, alkalmazható, hatékony, gyakorlati, ajánlatos, előnyös, kedvező, jótékony, megvalósítható, keresztülvihető
 • hathatós, életrevaló, kifizetődő, gyakorlatias, praktikus, célirányos, megfelelő, opportúnus (idegen), helyénvaló, helyes, ésszerű, tanácsos, racionális, józan, elfogadható, járható, indokolt

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

enyhítő

melléknév
 • csökkentő, csillapító, mitigáló (idegen), kisebbítő, mérsékelő, könnyítő, mentő, segítő, orvosoló, nyugtató, analgetikus (szaknyelvi), narkotizáló (szaknyelvi)
 • eufemisztikus (idegen), szépítő

megháborodik

ige
 • megzavarodik, meggabalyodik, meghibban, meghabarodik (tájnyelvi), megbolondul, meghőbörödik (tájnyelvi), eszét veszti, megőrül, megparasztul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felfordul (gyomor), émelyeg

besüpped

ige
 • besüllyed, bemélyed, behorpad, megereszkedik, megroggyan, beomlik, beszakad
 • belenyomódik, elmerül, bemerül

bélsár

főnév
 • széklet, szék (választékos), ürülék, salak, végtermék, kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), bogyó (bizalmas), üríték (régies), emésztet (régies), fos (durva), szar (durva), kula (szleng), fekália (szaknyelvi), trágya, piszok, ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), excrementum (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi)

bimbódzik, bimbózik

ige
 • rügyezik, (rügy) kipattan, feslik
 • születőben van, születik, születőfélben van, alakul

érintés

főnév
 • tapintás, illetés, nyúlás (valamihez), pöccintés, veregetés, ütögetés, lapogatás
 • említés, célzás

fedélzet

főnév
 • födözet (régies), ferdekk (régies), fedezet (régies)

hagyaték

főnév
 • örökség, juss (tájnyelvi), járandóság, osztályrész, örökrész
 • relikvia, maradvány (régies)

forgalom

főnév
 • közlekedés
 • nyüzsgés, elevenség, élénkség, járás-kelés, jövés-menés, tevés-vevés, sürgés-forgás
 • látogatottság, frekvencia (idegen)
 • kelendőség, piac, áruforgalom

előképzettség

főnév
 • előképzés, alapismeret, megalapozottság

elhíresztel

ige
 • elterjeszt, kikürtöl, szétkürtöl, világgá kürtöl, kihirdet, kikiabál, közhírré tesz, nyilvánosságra hoz, fűnek-fának elmond, kibeszél, kipletykál (bizalmas), széttrombitál (bizalmas), kifecseg, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kipublikál (régies), kivulgál (régies)

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

fogy

ige
 • csökken, csappan, fogyatkozik, kevesbedik, kevesbül, fogytán van, apad, olvad, kopik, keskenyedik, vékonyodik, zsugorodik, szűkül (régies), kisebbedik, felhasználódik, lankad, mérséklődik, halványul, elhalkul, szűnőfélben van, csökik (tájnyelvi), apaszt (tájnyelvi), kopogat (tájnyelvi)
 • csillapodik, csillapul
 • soványodik, karcsúsodik, hitványodik (tájnyelvi), aszik, sorvad

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

doppingszer

főnév
 • dopping, ajzószer, izgatószer, serkentő, stimuláns (szaknyelvi), koksz (szleng)

embertömeg

főnév
 • sokaság, sokadalom, néptömeg (régies), emberáradat, massza, csődület, siserehad (bizalmas), sáskahad (pejoratív)

fordít

ige
 • elforgat, elmozdít, penderít, pöndörít, senderít (tájnyelvi), pödörít (tájnyelvi), pördít (tájnyelvi), serdít (tájnyelvi)
 • lapoz, átvált
 • hengerít, gördít, gurít, forgat
 • borít, dönt, dűt, billent
 • csavar, csavarint, teker
 • változtat, módosít, megmásít, átalakít, átformál, más formába önt
 • (pénzt): ad, költ, áldoz, befektet, beruház, felhasznál
 • átültet, áttesz, tolmácsol